Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdą Państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.

karta miejska

karta ucznia

W związku z podjętą przez Radę m.st. Warszawy Uchwałą od dnia 1 września 2017 roku na podstawie Karty Ucznia uprawnienie do bezpłatnych przejazdów będzie przysługiwało:

 • uczniom szkół podstawowych i gimnazjów działających na terenie m.st Warszawy, a także uczniom klas gimnazjalnych w szkołach innego typu działających na terenie m.st  Warszawy,
 • uczniom szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkujących na terenie m.st  Warszawy, a także uczniom klas gimnazjalnych w szkołach innego typu zamieszkujących na terenie m.st  Warszawy.

Oznacza to, że bezpłatnych przejazdów na podstawie Karty Ucznia, będą uprawnieni zarówno uczniowie warszawskich szkół, jak i uczniowie mieszkający w Warszawie dojeżdżający do szkół poza granicami Warszawy.

Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów będzie obowiązywało na obszarze 1. i 2. strefy warszawskiej komunikacji miejskiej.

Uprawnienia będą wgrywane na okres nauki w szkole – nie dłużej jednak niż na cztery lata.

Karta Ucznia – będzie to nowa spersonalizowana Warszawska Karta Miejska z nadrukiem dedykowanym tylko dla uczniów szkół. Karta będzie ważna wraz z wgranym uprawnieniem do bezpłatnych przejazdów. Karty te będą wyrabiane przez Zarząd Transportu Miejskiego, za pośrednictwem szkoły.

Jak otrzymać Kartę Ucznia

Rodzice powinni wypełnić wniosek, do którego należy dołączyć aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm podpisane imieniem i nazwiskiem oraz nr PESEL. Po wyrobieniu karty zdjęcia zostaną zwrócone. Wniosek wraz ze zdjęciem należy złożyć w szkole, która przekaże go do ZTM.

wniosek o wydanie Warszawskiej Karty Miejskiej

wzór wniosku o wydanie Warszawskiej Karty Miejskiej

wniosek o wydanie
Warszawskiej Karty Miejskiej
wzór wniosku o wydanie
Warszawskiej Karty Miejskiej

Karty Ucznia wraz z wgranym uprawnieniem będą wydawane przez warszawskie szkoły.

Dzieci, które mieszkają na terenie Warszawy a uczęszczają do szkół poza miastem, będą mogły wyrobić kartę w każdym Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM.

Jeśli dziecko korzysta ze zniżek wynikających z Karty Młodego Warszawiaka (KMW), rodzic lub opiekun prawny powinien na wniosku napisać odręcznie adnotację „e-hologram”. Wówczas e-hologram zostanie przekodowany na Kartę Ucznia. W przypadku dzieci nieposiadających uprawnień do KMW e-hologram nie będzie wgrywany na Kartę Ucznia.

Jeśli dziecko posiada uprawnienia dla dzieci z rodzin 4+ lub z tytułu niepełnosprawności nie ma konieczności wyrabiania Karty Ucznia. Rodzic/opiekun prawny podejmuje decyzję, z której ulgi dziecko będzie korzystać.

Karta Ucznia będzie obowiązywała od 1 września 2017 roku. Do tego czasu dzieci korzystające ze środków komunikacji miejskiej muszą wnosić opłaty za bilet zgodne z obowiązująca taryfą. Karta Ucznia będzie ważna przez cały okres ważności, także podczas wakacji.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 1. Komu przysługuje Karta Ucznia?
 2. Czy dzieci z oddziałów przedszkolnych (tzw. zerówkowych) w szkołach podstawowych też mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów?
 3. Córka posiada spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską,  z której obecnie korzysta. Czy konieczne jest wyrobienie Karty Ucznia?
 4. Mamy piątkę dzieci w wieku od 7 do 21 lat. Troje najstarszych korzysta obecnie z bezpłatnych przejazdów wynikających z posiadania uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla dzieci z rodziny wielodzietnej – z których uprawnień powinniśmy skorzystać?
 5. Który wniosek należy wypełnić aby uzyskać Kartę Ucznia?
 6. Jak wygląda kwestia złożenia wniosku dla obecnego „zerówkowicza”, który od 1 września będzie uczniem 1 klasy szkoły podstawowej?
 7. Mam dwójkę dzieci które korzystają z rocznego biletu ZTM za 99 zł, bilety są ważne do końca grudnia 2017 roku. Co powinnam zrobić?
 8. Od 1 września dzieciom będą przysługiwały Karty Ucznia. Co z obecną kartą?
 9. Czy uprawnienie do bezpłatnych przejazdów obowiązuje tylko na dojazdy do szkoły i z powrotem, czy obowiązuje na wszystkich liniach, w obydwu strefach?
 10. Syn ma orzeczenie o niepełnosprawności – czy powinnam wyrabiać Kartę Ucznia?
 11. Czy jeśli dziecko otrzyma bezpłatne uprawnienia można zwrócić bilet z dotychczas  używanej karty?
 12. Czy w momencie wydania nowej karty, dotychczasowa karta powinna zostać zwrócona?
 13. Jeśli dziecko zagubi Kartę Ucznia, wniosek o duplikat należy złożyć w szkole czy w Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM?
 14. Jaki termin będzie nadawany dla kart?
 15. Czy przedłużenie karty na kolejny okres będzie odbywać się w szkole, czy należy zgłosić się do Punktu Obsługi Pasażerów?
 16. Czy dzieci będą musiały okazywać do kontroli legitymacje szkolną mimo posiadania Karty Ucznia?
 17. Czy jeśli nie zdążę wyrobić Karty Ucznia do 1 września, dziecko może do czasu jej wydania podróżować bezpłatnie na podstawie legitymacji szkolnej?
 18. Czy jeśli dziecko zmienia szkołę, należy wymienić też kartę?
 19. Czy wniosek o Kartę Ucznia musi zostać złożony tylko w szkole? Czy 1 września można zgłosić się do Punktu Obsługi Pasażerów, czy trzeba pierwszą kartę wyrobić w szkole?
 20. Czy w okresie wakacyjnym Karta Ucznia będzie obowiązywać?
 21. Mieszkam poza Warszawą, moje dziecko chodzi do szkoły w Warszawie. Czy może również skorzystać z Karty Ucznia?
 22. Na obecnej karcie dziecka została nagrany e-hologram Młodego Warszawiaka. Co zrobić, żeby został wgrany na Kartę Ucznia?
 23. W jaki sposób można przedłużyć ważność e-hologramu?

 

1. Komu przysługuje Karta Ucznia?

Karta Ucznia przysługuje:

a) uczniom szkół podstawowych i gimnazjów działających na terenie m.st. Warszawy, a także uczniom klas gimnazjalnych w szkołach innego typu działających na terenie m.st. Warszawy.

b) uczniom szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkujących na terenie m.st. Warszawy, a także uczniom klas gimnazjalnych w szkołach innego typu zamieszkujących na terenie m.st. Warszawy.

2. Czy dzieci z oddziałów przedszkolnych (tzw. zerówkowych) w szkołach podstawowych też mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów?

Dzieci od urodzenia do 30 września w roku kalendarzowym, w którym kończą 7 lat mają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów.

Karta Ucznia to uprawnienie przysługujące uczniom szkół podstawowych i gimnazjów na zasadach określonych w obowiązującej Uchwale.

3. Córka posiada spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską, z której obecnie korzysta. Czy konieczne jest wyrobienie Karty Ucznia?

Tak. Karta Ucznia – to nowa spersonalizowana Warszawska Karta Miejska o specjalnym nadruku. Tylko na takich kartach możliwe będzie wgranie uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla uczniów.

4. Mamy piątkę dzieci w wieku od 7 do 21 lat. Troje najstarszych korzysta obecnie z bezpłatnych przejazdów wynikających z posiadania uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla dzieci z rodziny wielodzietnej – z których uprawnień powinniśmy skorzystać?

Rodzice sami decydują, z której ulgi skorzysta dziecko.

W przypadku uczniów szkół podstawowych i gimnazjów działających na terenie m.st. Warszawy, a także uczniów klas gimnazjalnych w szkołach innego typu działających na terenie m.st. Warszawy można wnioskować o wydanie Karty Ucznia.

Jeśli któreś z dzieci ukończyło naukę w szkole podstawowej lub gimnazjum nadal można wnioskować o wydanie uprawnień dla dzieci z rodzin wielodzietnych posiadających czworo i więcej dzieci.

5. Który wniosek należy wypełnić aby uzyskać Kartę Ucznia?

Należy wypełnić wniosek o wydanie spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej.

6. Jak wygląda kwestia złożenia wniosku dla obecnego „zerówkowicza”, który od 1 września będzie uczniem 1 klasy szkoły podstawowej?

Tak samo jak pozostali rodzice uczniów szkoły, rodzice „zerówkowiczów” proszeni są o wypełnienie wniosku, do którego należy dołączyć aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (zdjęcie powinno być podpisane imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL). Zdjęcia zostaną zwrócone.

Wypełniony wniosek oraz zdjęcie należy dostarczyć do Szkoły.

Po wyrobieniu Karty Ucznia, ZTM przekaże karty bezpośrednio do szkoły.

7. Mam dwójkę dzieci które korzystają z rocznego biletu ZTM za 99 zł, bilety są ważne do końca grudnia 2017 roku. Co powinnam zrobić?

W momencie otrzymania Karty Ucznia, można dokonać zwrotu posiadanego aktualnie biletu długookresowego w każdym Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM.

Jeśli któreś z dzieci ukończyło naukę w szkole podstawowej lub gimnazjum nadal można wnioskować o wydanie uprawnień do biletu rocznego dla dziecka z rodziny posiadającej 3 dzieci na dotychczasowych zasadach.

8. Od 1 września dzieciom będą przysługiwały Karty Ucznia. Co z obecną kartą?

W momencie otrzymania Karty Ucznia, można dokonać zwrotu posiadanego aktualnie biletu długookresowego w każdym Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM.

Jeśli któreś z dzieci ukończyło naukę w szkole podstawowej lub gimnazjum nadal można wnioskować o wydanie uprawnień do biletu rocznego dla dziecka z rodziny posiadającej 3 dzieci na dotychczasowych zasadach.

9. Czy uprawnienie do bezpłatnych przejazdów obowiązuje tylko na dojazdy do szkoły i z powrotem, czy obowiązuje na wszystkich liniach, w obydwu strefach?

Uprawnienie obowiązuje w całej komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM, w strefie 1. i 2., również w pociągach w ramach „Wspólnego Biletu” a także w liniach lokalnych typu „L”.

10. Syn ma orzeczenie o niepełnosprawności – czy powinnam wyrabiać Kartę Ucznia?

Rodzice decydują, z której ulgi skorzysta dziecko.

W przypadku uczniów szkół podstawowych i gimnazjów działających na terenie m.st. Warszawy, a także uczniów klas gimnazjalnych w szkołach innego typu działających na terenie m.st. Warszawy ze stwierdzoną niepełnosprawnością można wnioskować o Kartę ucznia lub pozostać przy dotychczasowych uprawnieniach.

Należy przy tym pamiętać, iż na podstawie orzeczenia lub legitymacji szkolnej, opiekun towarzyszący w podróży dziecku niepełnosprawnemu posiada bezpłatne uprawnienia. W przypadku Karty Ucznia bezpłatne uprawnienia przysługują wyłącznie dziecku.

11. Czy jeśli dziecko otrzyma bezpłatne uprawnienia można zwrócić bilet z dotychczas  używanej karty?

Tak, w przypadku uzyskania uprawnień do bezpłatnego przejazdu będzie możliwość zwrotu biletu. W tym celu należy zgłosić się do jednego z Punktów Obsługi Pasażerów ZTM.

12. Czy w momencie wydania nowej karty, dotychczasowa karta powinna zostać zwrócona?

Nie, nie ma potrzeby zwracania karty. Zwrócić można aktywny bilet, który został na nią zakupiony.

13. Jeśli dziecko zagubi Kartę Ucznia, wniosek o duplikat należy złożyć w szkole czy w Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM?

Wniosek o wydanie kolejnej karty należy złożyć w Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM, opłata za wydanie kolejnej karty obecnie wynosi 14 zł.

14. Jaki termin będzie nadawany dla kart?

Uprawnienie będzie wydawane na czas nauki w szkole, nie dłużej jednak niż na 4 lata.

15. Czy przedłużenie karty na kolejny okres będzie odbywać się w szkole, czy należy zgłosić się do Punktu Obsługi Pasażerów?

Uprawnienia będą przedłużane za pośrednictwem szkoły.

16. Czy dzieci będą musiały okazywać do kontroli legitymacje szkolną mimo posiadania Karty Ucznia?

Nie będzie takiej konieczności. Zgodnie z obowiązującą Uchwałą dowodem uprawnień jest spersonalizowana Warszawska Karta Miejska wydana przez ZTM.

17. Czy jeśli nie zdążę wyrobić Karty Ucznia do 1 września, dziecko może do czasu jej wydania podróżować bezpłatnie na podstawie legitymacji szkolnej?

Niestety nie. Dokumentem potwierdzającym uprawnienie do bezpłatnych przejazdów jest Karta Ucznia o specjalnym wzorze wydana przez ZTM.

18. Czy jeśli dziecko zmienia szkołę, należy wymienić też kartę?

Dyrektor szkoły zgłasza do ZTM informację o skreśleniu z listy uczniów, na podstawie którego dotychczasowa karta z uprawnieniami zostanie zablokowana.

O nową Kartę Ucznia należy wnioskować w nowej szkole.

19. Czy wniosek o Kartę Ucznia musi zostać złożony tylko w szkole? Czy 1 września można zgłosić się do Punktu Obsługi Pasażerów, czy trzeba pierwszą kartę wyrobić w szkole?

Wniosek o wydanie Karty Ucznia należy złożyć za pośrednictwem szkoły.

20. Czy w okresie wakacyjnym Karta Ucznia będzie obowiązywać?

Tak. Od 1 września 2017 roku uprawnienie będzie ważne przez cały okres nauki w szkole podstawowej lub gimnazjum.

21. Mieszkam poza Warszawą, moje dziecko chodzi do szkoły w Warszawie. Czy może również skorzystać z Karty Ucznia?

Tak, z Karty Ucznia mogą skorzystać wszyscy uczniowie warszawskich szkół podstawowych i gimnazjów.

22. Na obecnej karcie dziecka został nagrany e-hologram Młodego Warszawiaka. Co zrobić, żeby został wgrany na Kartę Ucznia?

Na wniosku o wydanie spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej należy wpisać E-hologram. Na tej podstawie zostanie przekodowane uprawnienie.

Zobacz wzór wypełnionego wniosku.

23. W jaki sposób można przedłużyć ważność e-hologramu?

Najszybciej i najprościej bez konieczności wizyty w Punkcie Obsługi Pasażerów można to zrobić w stacjonarnych oraz mobilnych automatach biletowych, dotyczy to jednak tylko osób które miały już wcześniej wgrany e-hologram. Szczegóły znajdziesz tutaj.

 

zaplanuj podróż

kalandarz
kanał rss ZTM w mediach społecznościowych

newsletter

Komunikacja pod specjalnym nadzorem

Komunikacja pod specjalnym nadzorem

Być może niektórzy z Was nie zdają sobie nawet z tego sprawy jak ważny jest sprawny nadzór nad bieżącym funkcjonowaniem komunikacji miejskiej. To dzięki wiedzy i doświadczeniu Dyżurnych ZTM stołeczny transport publiczny jest w stanie poradzić sobie nawet w najtrudniejszych warunkach. W każdej nieprzewidzianej sytuacji. A dzięki nowym narzędziom, które Dyżurny ZTM ma obecnie do swojej dyspozycji, takie zadania jak kontrole temperatury w pojazdach czy uruchamianie linii zastępczych stają się znacznie łatwiejsze. To właśnie nadzór nad komunikacją miejską i wszystkie nowości z nim związane jakie udało nam się wdrożyć w Zarządzie Transportu Miejskiego są tematem aktualnego numeru naszego magazynu iZTM. więcej

Inwestycje i programy współfinansowane przez Unię Europejską