Wymiana central EBL systemu sygnalizacji pożaru na stacjach: od A14 Świętokrzyska do A23 Młociny I linii metra w Warszawie oraz w Centralnej Dyspozytorni – szlak północny na STP Kabaty – 043/2024/FZ – ZTM Warszawa

Wymiana central EBL systemu sygnalizacji pożaru na stacjach: od A14 Świętokrzyska do A23 Młociny I linii metra w Warszawie oraz w Centralnej Dyspozytorni – szlak północny na STP Kabaty – 043/2024/FZ

Data ogłoszenia: 26 kwietnia 2024

Termin składania ofert/wniosków: 16 maja 2024, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

  1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie wymiany central EBL systemu sygnalizacji pożaru na stacjach: od A14 Świętokrzyska do A23 Młociny I linii metra w Warszawie oraz w Centralnej Dyspozytorni – szlak północny na STP Kabaty.
  2. Przedmiot Zamówienia należy wykonać w oparciu i zgodnie ze Specyfikacją Techniczną, stanowiącą Załącznik nr 1 do SWZ.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/128324/details

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.