II LINIA METRA – ZTM Warszawa

II LINIA METRA

Szczegółowe informacje dotyczące rozbudowy II linii metra znajdują się na stronie na Metra Warszawskiego.


ODCINEK ZACHODNI I WSCHODNI-PÓŁNOCNY (2+3)

grafika - stopka unijna projektu budowy II linii metra - III etap

Rozbudowa II linii metra obejmuje:

Realizację odcinka zachodniego od szlaku za stacją C6 Księcia Janusza do torów odstawczych za stacją C4 Powstańców Śląskich.
2 stacje – C4 Powstańców Śląskich, C5 Wola Park wraz z tunelami szlakowymi.
1 wentylatornia szlakowa: V5
2 tunele szlakowe: D5, D6
Komora demontażowa S6
Długość II etapu odcinka zachodniego II linii metra: 2 km
Całkowita długość tuneli odcinka zachodniego: 2 664 m
Całkowita kubatura obiektów (stacje i wentylatornie): 295 602 m3

Realizację odcinka wschodniego-północnego od szlaku za stacją C18 Trocka do torów odstawczych za stacją C21.
3 stacje – C19 Zacisze, C20 Kondratowicza, C21 Bródno wraz z tunelami szlakowymi.
3 wentylatornie szlakowe: V19, V20, V21
3 tunele szlakowe: D19, D20, D21
Komora demontażowa przy stacji C18 (KD C18)
Długość II etapu realizacji odcinka wschodniego-północnego: 3,9 km
Całkowita długość tuneli odcinka wschodniego – północnego: 5 785 m
Całkowita kubatura obiektów: 672 179 m3

Długość dwóch realizowanych odcinków zachodniego oraz wschodniego-północnego wynosi ok. 5,9 km.

Folder "Budowa II linii metra - 2+3"
aby pobrać folder informacyjny należy kliknąć w powyższy obrazek

ODCINEK ZACHODNI I WSCHODNI-PÓŁNOCNY (3+3)

grafika - stopka unijna projektu budowy II linii metra - II etap

Rozbudowa II linii metra obejmuje:
Realizację odcinka zachodniego od szlaku za stacją C9 Rondo Daszyńskiego do torów odstawczych za stacją C6 Księcia Janusza.
3 stacje – C6 Księcia Janusza, C7 Młynów, C8 Płocka wraz z tunelami szlakowymi.
3 wentylatornie szlakowe: V9, V8, V7;
3 tunele szlakowe: D9, D8, D7;
komora demontażowa V9A.
Długość I etapu odcinka zachodniego II linii metra: 3,4 km
Całkowita długość tuneli odcinka zachodniego: 5 047 m
Całkowita kubatura obiektów (stacje i wentylatornie): 341 330 m3

Realizację odcinka wschodniego-północnego od szlaku za stacją C15 Dworzec Wileński do torów odstawczych za stacją C18 Trocka.
3 stacje – C16 Szwedzka, C17 Targówek, C18 Trocka wraz z tunelami szlakowymi.
3 wentylatornie szlakowe: V16, V17, V18
3 tunele szlakowe: D16, D17, D18
Długość I etapu realizacji odcinka wschodniego-północnego: 3,2 km
Całkowita długość tuneli odcinka wschodniego – północnego: 6 290,7 m
Całkowita kubatura obiektów: 422 800 m3

Długość dwóch realizowanych odcinków zachodniego oraz wschodniego-północnego wynosi ok. 6,6 km.

Folder "Budowa II linii metra - 3+3"
aby pobrać folder informacyjny należy kliknąć w powyższy obrazek

ODCINEK CENTRALNY

grafika - oznakowanie unijne projektu

Projekt „II Linia metra w Warszawie – Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Szczegółowe informacje dotyczące budowy centralnego odcinka II linii metra znajdują się na stronie na Metra Warszawskiego.

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.