Petycje – ZTM Warszawa

Petycje

Realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. z dnia 5 września 2014 r.) przedstawiamy informację o petycjach złożonych do Zarządu Transportu Miejskiego.

5/2024
PETYCJA w sprawie przywrócenia przystanku Reduta Wolska 03, dla autobusu Z26

data wpływu do ZTM:

15.02.2024

dane wnoszącego:

Mieszkańcy Odolan

przebieg postępowania:

w trakcie

15.02.2024

wpływ petycji – skanpdf (893 KB)
4/2024
PETYCJA w sprawie kursów linii 520

data wpływu do ZTM:

13.02.2024

dane wnoszącego:

Mieszkańcy osiedla Marysin Wawerski

przebieg postępowania:

w trakcie

13.02.2024

wpływ petycji – skanpdf (591 KB)
3/2024
PETYCJA w sprawie zmiany charakteru przystanków: Królowej Bony i Czerwona Droga

data wpływu do ZTM:

01.02.2024

dane wnoszącego:

Magdalena Kurzyńska

przebieg postępowania:

zakończone

01.02.2024

wpływ petycji – skanpdf (888 KB)

21.02.2024

2/2024
PETYCJA w sprawie uruchomienia linii autobusowych z Os. Piaski do Metra Słodowiec

data wpływu do ZTM:

16.01.2024

dane wnoszącego:

zastrzeżone

przebieg postępowania:

w trakcie

16.01.2024

wpływ petycji – skanpdf (187 KB)
1/2024
PETYCJA w sprawie wymiany listew w metrze – petycja wielokrotna

data wpływu do ZTM:

08.01.2024

dane wnoszącego:

zastrzeżone

przebieg postępowania:

Uwaga!

Zgodnie z Art. 11 Ustawy o petycjach z dn. 11.07.2014 r. na dalsze petycje w tej sprawie czekamy do dn. 29.02.2024. Petycja zostanie rozpatrzona po tym terminie, a informacja o sposobie jej rozpatrzenia zostanie opublikowana wyłącznie na stronie internetowej.

08.01.2024

wpływ petycji – skanpdf (320 KB)
31/2023
PETYCJA w sprawie przystanków w Legionowie

data wpływu do ZTM:

16.12.2023

dane wnoszącego:

zastrzeżone

przebieg postępowania:

w trakcie

16.12.2023

30/2023
PETYCJA w sprawie objęcia obsługą komunikacyjną Sułkowic

data wpływu do ZTM:

29.12.2023

dane wnoszącego:

zastrzeżone

przebieg postępowania:

zakończone

29.12.2023

wpływ petycji – skanpdf (739 KB)

09.02.2024

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.