Pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji – ZTM Warszawa

Pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji

Poniżej znajdują się najczęściej zadawane pytania dotyczące procesu rekrutacji.

Jestem zainteresowany pracą jako kierowca, jak mogę złożyć swoje dokumenty?

Zarząd Transportu Miejskiego nie prowadzi rekrutacji na stanowiska kierujących pojazdami komunikacji miejskiej. W przypadku zainteresowania pracą kierowcy prosimy o kontakt bezpośrednio z firmami przewozowymi.

Gdzie znajdę aktualne oferty pracy w ZTM?

Aktualne oferty pracy są dostępne na stronie internetowej ZTM w zakładce Pracuj w ZTM.

Ogłoszenia rekrutacyjne na stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze są także publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej ZTM.

W jaki sposób można sprawdzić, czy aplikacja dotarła?

Pracownik odpowiedzialny za rekrutację, po otrzymaniu dokumentów aplikacyjnych, przesyła potwierdzenie otrzymania aplikacji.

Z kim mogę się kontaktować w sprawie rekrutacji?

W przypadku pytań dot. procesu rekrutacji lub ofert pracy prosimy o kontakt:
mailowy: m.osiak@ztm.waw.pl, a.piskorz@ztm.waw.pl, a.baranowska@ztm.waw.pl
bądź telefoniczny: 22 45 94 294, 22 45 94 379, 22 45 94 165.

Jakie dokumenty należy przesłać aplikując do ZTM?

Dokumenty, które potwierdzają wymagania niezbędne określone w treści ogłoszenia o naborze oraz dokumenty wskazane w ogłoszeniu.

Polecamy wcześniej zapoznać się z informacją o wymaganych dokumentach potwierdzających m.in staż pracy, czy też posiadane wykształcenie.

Jak wygląda proces rekrutacji w ZTM?

Etap 1 – analiza i weryfikacja aplikacji – ocena formalna dokumentów złożonych przez kandydatów (pod kątem kryteriów ujętych w ogłoszeniu rekrutacyjnym).

Etap 2 – test wiedzy związany z merytoryką danego stanowiska (test jest obligatoryjny w procesie naboru na stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze).

Etap 3 – rozmowy kwalifikacyjne.

Etap 4 – wybór kandydata i złożenie oferty.

Etap 5 – informacja zwrotna dla kandydatów.

Etap 6 – zatrudnienie.

Jak mogę przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej?
  • zapoznaj się z dostępnymi informacjami na temat ZTM
  • przeanalizuj ponownie ogłoszenie, szczególnie pod kątem wymagań stawianych kandydatom
  • znajdź w swoim życiorysie zawodowym fakty, które potwierdzają posiadanie wymaganych przez nas kwalifikacji i umiejętności
  • słuchaj pytań zadawanych podczas rozmowy i udzielaj trafnych i zwięzłych odpowiedzi – tam, gdzie jest to możliwe używaj przykładów
  • przygotuj pytania, które chciałbyś zadać w trakcie spotkania rekrutacyjnego
Gdzie odbywają się rozmowy rekrutacyjne?

Rozmowy odbywają się w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego przy ul. Grochowskiej 316/320 w Warszawie.

Do ZTM najlepiej dojechać komunikacją miejską – tramwajami linii 3, 6, 22, 26 lub autobusami 125, 135 do przystanku Bliska.

Czy w każdym przypadku poznam wynik procesu rekrutacyjnego?

Informację mailową o zakończeniu rekrutacji na dane stanowisko otrzymuje każdy kandydat, który w terminie złożył aplikację.

Otrzymałem odpowiedź odmowną, czy mogę ponownie aplikować?

Po otrzymaniu negatywnej informacji zwrotnej kandydat może ponownie aplikować na interesujące go stanowisko w ramach publikowanych ogłoszeń rekrutacyjnych.

Czy mogę złożyć aplikację bez wskazania konkretnego stanowiska i pozostawić ją w bazie danych?

Zarząd Transportu Miejskiego nie prowadzi bazy kandydatów. Dokumenty aplikacyjne można złożyć jedynie na konkretne ogłoszenie o naborze.

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.