Konsultacje społeczne projektu „Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na obszarze m.st Warszawy”. – ZTM Warszawa

Konsultacje społeczne projektu „Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na obszarze m.st Warszawy”.

grafika konsultacji społecznych - nowe stacje ładowania

Od wtorku 14. kwietnia br. Urząd m.st. Warszawy rozpoczął konsultacje społeczne projektu „Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na obszarze m.st Warszawy”.

Już niedługo w Warszawie rozbudowana zostanie infrastruktura dostosowana do niskoemisyjnych środków transportu. Zgłoś uwagi do planu ich lokalizacji.   

Po co stacje ładowania samochodów elektrycznych?
Jednym z najważniejszych zadań Warszawy jest rozwój transportu publicznego, przekonywanie mieszkańców do przesiadania się do pojazdów transportu publicznego, które nie emitują zanieczyszczeń – tramwajów, metra, szybkiej kolei miejskiej, autobusów elektrycznych, a nawet na rowery publiczne. Kolejnym ważnym krokiem jest promowanie elektromobilności, czyli samochodów elektrycznych i hybrydowych. Dlatego wkrótce w Warszawie powstaną nowe stacje ładowania takich pojazdów.

Napędy alternatywne – np. elektryczne – są jednym z elementów działań przybliżających nas do poprawy jakości powietrza. Inwestycje w elektromobilność przyczyniają się do zmniejszenia zawartości w powietrzu pyłu zawieszonego oraz szkodliwych tlenków azotu i tlenków siarki. Korzystanie z pojazdów przyjaznych środowisku wpłynie także na redukcję emisji dwutlenku węgla oraz obniżenie poziomu hałasu.

Zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych w Warszawie powinno działać minimum 1 000 punktów do ładowania pojazdów napędzanych energią elektryczną. Obecnie w stolicy są 54 stacje ze 144 punktami ładowania. Ponadto w tym roku różni inwestorzy wybudują kolejnych 21 stacji z 41 punktami. Oznacza to, że zgodnie z ustawą, do końca tego roku, zainstalowanych powinno zostać przynajmniej 815 kolejnych punktów.

W przygotowanym przez Biuro Infrastruktury projekcie stołecznego „Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych” wskazano lokalizacje, w których można uruchomić 1 034 punkty ładowania w 517 stacjach. Wszystkie planowane stacje będą standardowo wyposażone w dwa punkty ładowania. W jednym miejscu może zostać zainstalowanych kilka stacji. W ramach konsultacji zbierane będą uwagi i opinie dotyczące wskazanych lokalizacji.

Konsultacje trwają do 31 maja 2020 roku.

Pod poniższymi linkami można zapoznać się z:

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Formy zgłaszania uwag w konsultacjach wynikają z obecnej sytuacji epidemicznej i przy zmianie obecnie obowiązujących ograniczeń mogą ulec zmianie.

Co się wydarzy po konsultacjach?
Po zakończeniu konsultacji opublikowany zostanie raport, w którym wskazany zostanie sposób uwzględnienia przekazanych opinii i uwag. Następnie Biuro Infrastruktury opracuje plan zawierający przynajmniej 815 punktów ładowania samochodów elektrycznych i hybrydowych i przekaże go operatorom systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych do uzgodnienia. W kolejnym kroku plan zostanie przyjęty jako uchwała Rady m.st. Warszawy. Uchwalony plan zostanie opublikowany w internecie i przekazany operatorom systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, którzy zgodnie z przepisami ustawy o elektromobilności są zobowiązani do wybudowania stacji ładowania.

Jednostka odpowiedzialna: Biuro Infrastruktury
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych;
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.