iZTM miesięcznik – ZTM Warszawa

iZTM miesięcznik

okładka iZTM nr 9_ETZT/2020

Najnowszy numer 9_ETZT/2020

Warszawa – miasto dobrej komunikacji

Dla Warszawy zrównoważona mobilność jest jednym z priorytetów, dlatego od wielu lat stolica inwestuje w rozwój transportu publicznego i infrastruktury rowerowej. Warto o tym przypominać szczególnie w czasie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, który jest corocznym świętem komunikacji. To dobra okazja, żeby promować zrównoważoną mobilność, namawiać do tego, żeby przesiąść się z samochodu do transportu zbiorowego, wybrać rower, albo przejść niedaleki dystans na piechotę.

Tematy tego miesiąca:

  • - Elektryzujące autobusy
  • - W cztery strony świata
  • - Tramwaje, czyli zielono mi
  • - Przez Warszawę na dwóch kołach
  • - Zintegrowany transport – razem łatwiej
  • - Przesiadaj się i jedź
  • - Edukacja i promocja
  • - Wywiad: Ludzi przyciąga wygoda
  • - Paradnie tramwajowo
  • - Przesiądź się dla siebie i dla innych