iZTM miesięcznik – ZTM Warszawa

iZTM miesięcznik

Okładka iZTM 9/2021

Najnowszy numer 9/2021

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu jest świętem wszystkich osób związanych z komunikacją publiczną. Ale to także znakomita okazja do tego, by przypomnieć jaką rolę pełni transport publiczny w życiu społecznym, zwłaszcza w funkcjonowaniu nowoczesnego miasta.

Tematy tego miesiąca:

 • - Następne powakacyjne zmiany rozkładów;
 • - Nowa winda na stacji metra Racławicka;
 • - POP-y zapraszają przez cały dzień;
 • - Kiedy kończy się ważność mojego biletu?
 • - Poznaliśmy osobowości przyjazne
 • pasażerom;
 • - Najlepsza droga do szkoły;
 • - Aglomeracja w zasięgu WTP;
 • - Szeroko dla autobusów;
 • - Przystanki – ekologiczne i ekonomiczne;
 • - „Paliwo" dla elektrycznego autobusu;
 • - Renesans tramwajów;
 • - Trasa do Winnicy gotowa;
 • - Bryczką po autostradzie;
 • - Głos taki, że nie chciało się wysiadać
MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.