Przebieg i zasady rekrutacji – ZTM Warszawa

Przebieg i zasady rekrutacji

Jak rekrutujemy?

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze, jest otwarty i konkurencyjny.

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze opublikowane się na stronie www.ztm.waw.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie (ZTM), na tablicy informacyjnej ZTM oraz fakultatywnie w innych miejscach umożliwiających dotarcie z ogłoszeniem do potencjalnych kandydatów.


Etapy rekrutacji w procesie naboru na wolne stanowiska urzędnicze

obrazkowe przedstawienie poszczególnych etapów rekrutacji

ETAP 1 – ANALIZA I WERYFIKACJA APLIKACJI

ETAP 2 – TEST WIEDZY

ETAP 3 – ROZMOWY KWALIFIKACYJNE

ETAP 4 – WYBÓR KANDYDATA I ZŁOŻENIE OFERTY

ETAP 5 – INFORMACJA ZWROTNA DLA KANDYDATÓW

Każdy kandydat, który w terminie złożył dokumenty aplikacyjne, otrzyma informację o zakończonym procesie rekrutacji.

ETAP 6 – ZATRUDNIENIE

Witamy na pokładzie!


Co oferujemy?

piktogramy-ztm
Benefity z pracy w ZTM:
 • stabilne zatrudnienie
 • wynagrodzenie zasadnicze + dodatek za staż pracy
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. 13 pensja
 • ruchomy czas pracy
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika, dofinansowanie do wypoczynku dzieci, pożyczki)
 • opieka medyczna
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie
 • możliwość skorzystania z ulgi w Kolejach Mazowieckich
 • możliwość wykupienia karty Multisport
 • możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego
 • praca z zespołem profesjonalistów
 • partnerska komunikacja
 • możliwość udziału w akcjach społecznych
 • praca na rzecz rozwoju m.st. Warszawy
 • Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
 • Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?


Q&A

Najczęściej zadawane pytania znajdziesz w zakładce Pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji.

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.