Usługi regularnego przewozu osób wykonywane w ramach komunikacji miejskiej na liniach autobusowych nadzorowanych przez ZTM na całej sieci komunikacyjnej (w podziale na 3 części) 036/2024/FZ – ZTM Warszawa

Usługi regularnego przewozu osób wykonywane w ramach komunikacji miejskiej na liniach autobusowych nadzorowanych przez ZTM na całej sieci komunikacyjnej (w podziale na 3 części) 036/2024/FZ

Data ogłoszenia: 11 kwietnia 2024

Termin składania ofert/wniosków: 4 czerwca 2024, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej w Warszawie) na liniach nadzorowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego, na całym obszarze układu komunikacyjnego tj. na terenie m.st. Warszawy i gmin podwarszawskich, z którymi m.st. Warszawa podpisało stosowne porozumienia.

Przedmiot zamówienia został podzielony na III części:
Część I: usługi przewozowe świadczone w okresie 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2026 roku w ilości rocznej 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) z tolerancją do -10% (minus dziesięciu procent) wozokilometrów przy wykorzystaniu w ruchu 25 autobusów o długości ok. 9 metrów (klasa MIDI) oraz zapewnienie min. 3 pojazdów rezerwowych.
Cześć II: usługi przewozowe świadczone w okresie 1 grudnia 2024 do 31 stycznia 2028 roku w ilości rocznej 2.100.000 (dwa miliony sto tysięcy) z tolerancją do -10% (minus dziesięciu procent) wozokilometrów przy wykorzystaniu w ruchu 25 autobusów o długości ok. 12 metrów (klasa MAXI) oraz zapewnienie min. 2 pojazdów rezerwowych. Jednocześnie w roku 2024 (w grudniu) i w 2028 (w styczniu) przewiduje się zlecenie usług przewozowych w ilości po 175.000 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) z tolerancją do -10% (minus dziesięciu procent) wozokilometrów.
Cześć III: usługi przewozowe świadczone w okresie 1 grudnia 2024 do 31 stycznia 2028 roku w ilości rocznej 2.100.000 (dwa miliony sto tysięcy) z tolerancją do -10% (minus dziesięciu procent) wozokilometrów przy wykorzystaniu w ruchu 25 autobusów o długości ok. 12 metrów (klasa MAXI) oraz zapewnienie min. 2 pojazdów rezerwowych. Jednocześnie w roku 2024 (w grudniu) i w 2028 (w styczniu) przewiduje się zlecenie usług przewozowych w ilości po 175.000 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) z tolerancją do -10% (minus dziesięciu procent) wozokilometrów.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem:https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/126723/details

Ostatnia aktualizacja 14 maja 2024

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.