Projekty europejskie – ZTM Warszawa

Projekty europejskie

ANKIETA

Firma Eu-Consult Sp. z o.o., na zlecenie Centrum Unijnych Projektów Transportowych, przeprowadza badanie ewaluacyjne dotyczące oceny wpływu projektów UE zrealizowanych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym.

Celem badania jest zebranie danych, dotyczących wpływu projektów transportowych zlokalizowanych na terenie WOF, a które były zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Szczególny nacisk położono na sytuację społeczno-gospodarczą, mobilność mieszkańców, udział transportu zbiorowego w udziale modalnym (modal-split), zmniejszenie zatłoczenia na drogach oraz wpływ na środowisko.
Jednym w etapów badania są anonimowe wywiady ankietowe z pełnoletnimi mieszkańcami i użytkownikami transportu w obszarze WOF.

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu i wypełnienia ankiety znajdującej się pod linkiem (CUPT WOF) ankieta z użytkownikami (eu-consult.info.pl)


PROJEKTY AKTUALNE

PARKINGI PARKUJ I JEDŹ (P+R)

Stopka projektu unijnego zawierająca logotypy: Regionalnego Programu Operacyjnego, flagę Polski, logo Województwa Mazowieckiego "Mazowsze. serce Polski" i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
więcej informacji o projekcie
MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.