Kontroler biletów – ZTM Warszawa

Kontroler biletów

Wymagania niezbędne:

Wymagania dodatkowe:

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Termin składania ofert

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w wybrany sposób w poniżej podanym terminie:

Aplikacje, które wpłyną do ZTM powyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru– rozmowy kwalifikacyjnej, zostaną o tym powiadomieni pisemnie lub telefonicznie. Działania rekrutacyjne – rozmowa kwalifikacyjna planowana jest w kwietniu 2024 r.


Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w poniższym załączniku:

Kontroler biletówpdf (189 KB)
MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.