Praktyki – ZTM Warszawa

Praktyki

Nie boisz się wyzwań i nowych doświadczeń?

Chcesz:

Jeśli TAK to na nieodpłatną praktykę w Zarządzie Transportu Miejskiego zapraszamy:

grafika przedstawiająca studenta na tle budynku ZTM

Praktyki dla uczniów szkół średnich – realizowane są na podstawie umowy zawartej pomiędzy placówką edukacyjną, a Zarządem Transportu Miejskiego.

Praktyki studenckie – realizowane są na podstawie umowy zawartej pomiędzy uczelnią wyższą, a Zarządem Transportu Miejskiego bądź też umowy zawartej pomiędzy studentem, a Zarządem Transportu Miejskiego (w przypadku, gdy praktyka realizowana będzie w formule dodatkowej, z inicjatywy studenta, poza wymaganym przez uczelnię programem praktyk).

Praktyki absolwenckie – zgodnie z Ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich istnieje możliwość odbycia praktyki absolwenckiej dla osób, które nie ukończyły 30-go roku życia. Praktyka jest realizowana nieodpłatnie na podstawie umowy zawartej pomiędzy ZTM, a absolwentem na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, a jej celem jest ułatwienie absolwentom pozyskania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w danym obszarze merytorycznym.

Do odbycia praktyk zapraszamy osoby, których kierunek studiów lub rodzaj nauki w szkole średniej związany jest z przedmiotem naszej działalności.

Studentów oraz absolwentów zainteresowanych odbyciem praktyk w Zarządzie Transportu Miejskiego zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych, tj. właściwego formularza zgłoszenia na praktykę, na co najmniej 1 miesiąc przed preferowanym terminem rozpoczęcia praktyki:

Dokumenty można przesyłać pocztą tradycyjną na adres:
Zarząd Transportu Miejskiego, Dział Kadr i Spraw Socjalnych, ul. Grochowska 316/320, 03-839 Warszawa
bądź też mailowo na adres praktyki@ztm.waw.pl

Każde zapytanie dotyczące praktyk traktujemy indywidualnie i rozpatrujemy je pod kątem naszych bieżących możliwości organizacyjnych.

grafika przedstawiająca studenta wypełniającego ankietę
MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.