#metro2 na Wolę – Raport z konsultacji – ZTM Warszawa

#metro2 na Wolę – Raport z konsultacji

grafika "M2 na Wolę"

Zarząd Transportu Miejskiego prowadził konsultacje dotyczące proponowanych zmian w układzie linii autobusowych po uruchomieniu nowych stacji linii M2 w północno-zachodniej Warszawie. Konsultacje trwały od 3 grudnia 2019 do 9 lutego 2020 roku.
Przedstawiamy raport z prowadzonych konsultacji społecznych.

Łącznie we wszystkich spotkaniach uczestniczyło ok. 680 osób, na konsultacyjny adres mailowy wpłynęło ok. 3700 wiadomości od mieszkańców. Otrzymaliśmy również ponad 480 ankiet, wypełnionych podczas spotkań.

Wszystkie otrzymane sugestie i uwagi zostały przeanalizowane przez merytorycznych pracowników ZTM. Efektem pracy zespołu konsultacyjnego jest projekt nowego układu komunikacyjnego.

Raport M2 na Wolępdf (3 MB)

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.