Projekt VIRTUAL WOF – ZTM Warszawa

Projekt VIRTUAL WOF

logo projektu Virtual WOF

Projekt pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Informacje dotyczące projektu

Wartość całkowita projektu: 52 984 621,60 zł
Wkład własny: 13 741 698,78 zł
Wartość dofinansowania: 39 242 922,82 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet: II Wzrost e-potencjału Mazowsza
Działanie: 2.1 E-usługi 
Planowany okres realizacji projektu: 01.07.2016 – 30.06.2023
Lider projektu: Miasto Stołeczne Warszawa

Jednostki realizująca projekt: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, Stołeczne Biuro Turystyki, Zarząd Dróg Miejskich i Zarząd Transportu Miejskiego

Projekt realizowany jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, których liderem jest Miasto Stołeczne Warszawa, a partnerami 25 gmin:

 1. Czosnów, 
 2. Góra Kalwaria,
 3. Halinów, 
 4. Izabelin, 
 5. Karczew, 
 6. Kobyłka, 
 7. Konstancin-Jeziorna, 
 8. Legionowo, 
 9. Lesznowola, 
 10. Marki, 
 11. Milanówek,
 12. Nieporęt, 
 13. Nowy Dwór Mazowiecki, 
 14. Otwock, 
 15. Piastów, 
 16. Podkowa Leśna, 
 17. Pruszków, 
 18. Radzymin, 
 19. Stare Babice,
 20. Sulejówek, 
 21. Wieliszew, 
 22. Wołomin, 
 23. Ząbki, 
 24. Zielonka, 
 25. Żyrardów.

Cel główny projektu: Głównym celem projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług uławiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych.

Cele tematyczne:

 1. Zwiększenie dostępności przestrzeni publicznych i usług publicznych na terenie WOF;
 2. Uatrakcyjnienie i zwiększenie dostępności oferty kulturalnej i turystycznej WOF;
 3. Podniesienie jakości usług transportu publicznego na terenie WOF;
 4. Usprawnienie systemu parkowania przyulicznego/na miejskich parkingach na obszarze WOF;
 5. Zwiększenie świadomości instytucji i osób fizycznych na temat stanu parametrów środowiskowych na terenie WOF.

Zakres projektu obejmuje 5 obszarów tematycznych. Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie realizuje zakres tematyczny E-Transport:

E-dostępność – wdrożenie systemu mikro-nawigacji i informacji kontekstowej, który ma ułatwić poruszanie się po przestrzeniach publicznych, w tym wewnątrz budynków (np. ostrzegać osoby niewidome o przeszkodach) oraz zwiększyć dostępność informacji i usprawnić załatwianie spraw w urzędach publicznych w szczególności osobom z dysfunkcją wzroku.

E-turystyka – stworzenie wirtualnego, spersonalizowanego, mobilnego przewodnika dla turystów i mieszkańców, promującego ofertę turystyczną i kulturalną gmin, powiązanego z informacjami kontekstowymi, elementami rozszerzonej rzeczywistości i grywalizacji (np. interaktywnymi ścieżkami zwiedzania, grami miejskimi).

logo komponentu E-transport projektu Virtual WOF

E-transport – stworzenie narzędzia wspierającego planowanie podróży komunikacją metropolitalną opartą o rozkład jazdy w czasie rzeczywistym z udogodnieniami dla osób ze szczególnymi potrzebami a głównie osób z niepełnosprawnością wzroku.

E-parkowanie –stworzenie systemu e-kontroli SPPN, który wzmocni służby kontrolne i zoptymalizuje kontrolę, co znacząco wpłynie na podniesienie jej skuteczności, a w konsekwencji poprawi pogarszającą się sytuację parkingową w Warszawie oraz pomoże podnieść jakość powietrza.

E-środowisko – stworzenie systemu zbierania, przetwarzania i prezentowania w czasie rzeczywistym danych dotyczących parametrów środowiskowych w obszarze jakości powietrza.

Stopka projektu unijnego zawierająca logotypy: Regionalnego Programu Operacyjnego, flagę Polski, logo Województwa Mazowieckiego "Mazowsze. serce Polski" i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.