Projekt Prevent PCP – ZTM Warszawa

Projekt Prevent PCP

logotyp projektu Prevent PCP

Projekt Prevent PCP (Procurements of innovative, advanced systems to support security in public transport/ Dostarczenie innowacyjnych, zaawansowanych systemów wspierających bezpieczeństwo w transporcie publicznym) jest kontynuacją projektu Prevent, w którym ZTM brał udział w charakterze Obserwatora / Partnera Wspierającego.

Pierwsza edycja (Prevent), która trwała od maja 2019 roku do lipca 2020 roku, pozwoliła na zidentyfikowanie najważniejszych kwestii związanych z niebezpieczeństwem i zagrożeniami w transporcie publicznym. Jednym z nich jest ryzyko związane z porzuconym bagażem/ przedmiotem. Celem Prevent PCP jest stworzenie rozwiązań (min. 2 prototypów) i przeprowadzenie działań pilotażowych, które umożliwią sprostanie temu wyzwaniu.

Rolą ZTM, tak jak w poprzedniej edycji, jest uczestniczenie w pracach Grupy Obserwacyjnej Użytkowników (User Observatory Group – UOG). Polega ona na opiniowaniu działań, technologii oraz rozwiązań wdrażanych w Prevent PCP w roli zewnętrznych ekspertów projektu, w celu zapewnienia, że rozwijana technologia będzie odpowiadać potrzebom użytkowników końcowych.

Główne cechy tworzonego rozwiązania to:

  1. terminowe automatyczne wykrywanie potencjalnie niebezpiecznych elementów bezobsługowych w infrastrukturze komunikacji zbiorowej oraz na terenach publicznych w pobliżu;
  2. identyfikacja i śledzenie sprawców;
  3. zaawansowany system zarządzania kryzysowego.

Prevent PCP realizowany jest w ramach programu Horyzont 2020. Rozpoczął się 1 września 2021 roku i trwa do 31 sierpnia 2024 roku (36 miesięcy).

Więcej informacji na stronie https://prevent-pcp.eu/

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.