Inspektor Ochrony Danych (IOD) – ZTM Warszawa

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Zarządzie Transportu Miejskiego jest Pani Agnieszka Błaszkiewicz.

Zastępcą Inspektora Ochrony Danych jest Pan Marcin Michalczyk.

Z IOD oraz Zastępcą IOD można się kontaktować pisząc na adres e-mail: [email protected]

lub listownie na adres:

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie
ul. Żelazna 61
00-848 Warszawa