Inspektor Ochrony Danych (IOD) – ZTM Warszawa

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Zarządzie Transportu Miejskiego jest Pan Rafał Mierzwa.

Zastępcą Inspektora Ochrony Danych jest Pani Agnieszka Kodym.

Z IOD oraz Zastępcą IOD można się kontaktować pisząc na adres e-mail: iod@ztm.waw.pl

lub listownie na adres:
Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie
ul. Grochowska 316/320
03-839 Warszawa

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.