Projekt SAFE BUS PL – ZTM Warszawa

Projekt SAFE BUS PL

logotyp projektu Safe Bus

Projekt Safe Bus (SB, Bezpieczny Autobus) jest realizowany w ramach programu Internal Security Fund – Police (ISFP). Rozpoczął się 1 grudnia 2021roku i będzie trwał przez 24 miesiące, do końca listopada 2023 roku. Wartość przedsięwzięcia to 672 067 euro, z czego 21 956,40 euro to bezpośrednie dofinansowanie dla działań prowadzonych przez Zarząd Transportu Miejskiego.  

Głównym celem projektu jest stworzenie platformy internetowej integrującej rozwiązania w zakresie prewencji atakom terrorystycznym, materiałów ćwiczeniowych i procedur, kursów internetowych oraz portalu e-learningowego. By to osiągnąć stworzone zostaną wspólne koncepcje w zakresie bezpieczeństwa i zharmonizowane standardy zarządzania przestrzenią publiczną w odniesieniu do krajów Unii Europejskiej. 

Rola ZTM polega na wsparciu merytorycznym konsorcjum projektowego poprzez aktywny udział w działaniach ukierunkowanych na wymianę wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie zapobiegania działaniom o charakterze terrorystycznym. Przedsięwzięcie stanowi również okazję do nawiązania kontaktów z nowymi partnerami zagranicznymi. Udział w projekcie pozwala także na zdobycie nowej wiedzy na temat aktualnych rozwiązań służących poprawie bezpieczeństwa w komunikacji zbiorowej. Liderem przedsięwzięcia jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Publicznego (UITP). W projekcie, oprócz UITP oraz ZTM, przewidziano udział operatorów transportu publicznego z Lizbony, Rzymu oraz Niderlandów.

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.