Zajęcia szkolne – ZTM Warszawa

Zajęcia szkolne

Materiały z wychowania komunikacyjnego

Z myślą o uczniach klas 1-3 szkół podstawowych, którzy nie będą uczestniczyć w naszych zajęciach, przygotowaliśmy zestaw filmów, zadań oraz aplikację do nauki o komunikacji miejskiej, zasadach bezpiecznego podróżowania, zaletach używania transportu publicznego i dbałości o środowisko naturalne.

Każdy segment z materiałami można wykorzystać na jednej lekcji lub rozłożyć na więcej zajęć. Zostawiamy to zastosowania według własnych potrzeb i możliwości .

Nasza propozycja:

1. Filmy z Panem Bilecikiem. Każdy z odcinków trwa 3-4 minuty i opowiada o innym aspekcie działania i podróżowania Warszawskim Transportem Publicznym. Po emisji każdego odcinka dzieci odpowiadają na pytania o zasady/czynności pokazane w filmach.

Pytania pomocnicze:

Pierwszy film – Jak podróżować komunikacją miejską?

Drugi film – Jak bezpiecznie podróżować?

Trzeci film – Komunikacyjne dobre maniery

Czwarty film – Czym jest komunikacja miejska?

Film odpowiada o komunikacji miejskiej w formie praktycznej jest również przypomnieniem i zebraniem wiedzy z poprzednich trzech filmów.

Na czym polega ekologiczny aspekt komunikacji miejskiej?

Do pomocy można porównać ilości przewożonych pasażerów w środkach komunikacji miejskiej do ilości osób w szkole, do możliwości przewiezienia osób w samochodach osobowych. Jeden skład metra może przewieźć około 1 400, SKM około 1 000, autobus – 180, tramwaj – 240 osób. Metro, tramwaje i SKM jeżdżą na prąd i nie wydzielają zanieczyszczeń. Autobusy spalają mniej paliwa w porównaniu z ilością osób, które przewożą (240 osób w tramwaju – to 60 aut przy założeniu, że w każdym podróżują 4 osoby). Po Warszawie jeździ już 160 autobusów elektrycznych. Gdyby komunikacja miejska nie istniała, to miasto zostałoby całkowicie sparaliżowane przez korki.

2. Zadania z Panem Bilecikiem to proste ćwiczenia utrwalające zasady i identyfikację komunikacji miejskiej.

3. Aplikacja Eko Bus to gra, w której uczestnik wciela się w kierowcę autobusu komunikacji miejskiej. Trzeba się zmierzyć z pytaniami z zakresu ekologii oraz transportu publicznego. To forma zabawy, która może stanowić podsumowanie zajęć.

W razie pytań i wątpliwości służymy pomocą pod adresem ekozajecia@ztm.waw.pl.

Pracownicy Zarządu Transportu Miejskiego

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.