Parkingi Parkuj i Jedź (P+R) – ZTM Warszawa

Parkingi Parkuj i Jedź (P+R)

grafika - oznakowanie unijne projektu

Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) w m.st. Warszawie – etap V (Jeziorki PKP)

Projekt pn. Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) w m.st. Warszawie – etap V (Jeziorki PKP), jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT.

Projekt realizowany będzie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

Tytuł projektu: Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) w m.st. Warszawie – etap V (Jeziorki PKP)
Wartość projektu: 5 856 299,67 zł
Wkład m.st. Warszawy:  2 437 927,62 zł
Wartość dofinansowania: 3 418 372,05 zł
Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa
Jednostka realizująca projekt: Zarząd Transportu Miejskiego

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych spowodowanych przez zwiększony ruch drogowy.

Projekt pn. Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) w m.st. Warszawie – etap V  (Jeziorki PKP) to zintegrowane, spójne i kompleksowe przedsięwzięcie, które umożliwi rozwój infrastruktury na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej oraz ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza.  

Parking naziemny na 138 samochodów osobowych (w tym 6 miejsc dla osób niepełnosprawnych) oraz na 40 miejsc postojowych dla rowerów powstanie w sąsiedztwie stacji kolejowej PKP Jeziorki, w rejonie ul. Karczunkowskiej. Nowy parking pozwoli podróżującym na pozostawienie samochodów w dogodnej lokalizacji oraz przesiadkę do komunikacji miejskiej, zapewniając możliwość dostępu do trzech różnych środków transportu publicznego – pociągu, autobusu i roweru publicznego, przede wszystkim dla mieszkańców części dzielnicy Ursynów oraz gmin Piaseczno, Góra Kalwaria, Konstancin – Jeziorna, Tarczyn, Prażmów, Lesznowola. Parking poprawi również obsługę południowej części Warszawy, w kontekście istniejącego połączenia kolejowego oraz planowanego połączenia SKM na linii Piaseczno – Legionowo.

Na terenie parkingu będzie można skorzystać z punktu ładowania samochodów i rowerów elektrycznych co umożliwi korzystanie z różnych form mobilności miejskiej przyjaznych środowisku. Ponadto, projekt przewiduje wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz pełne dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Działania mające na celu zwiększenie liczby miejsc postojowych poprzez budowę parkingów strategicznych Parkuj i Jedź przekładają się na zwiększenie wydajności układu transportowego, w tym przede wszystkim popularyzację transportu zbiorowego, dzięki czemu skraca się czas dojazdu do Warszawy z poszczególnych lokalizacji – zarówno wewnątrz WOF jak i całego obszaru Mazowsza. Budowa parkingu przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza, drgań i hałasu oraz zmniejszenia zatłoczenia w Warszawie poprzez ograniczenie podróży samochodami osobowymi. Realizowane działanie poprawi więc płynność ruchu i ograniczy negatywny wpływ transportu na środowisko naturalne.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 18.12.2019 r.

oznakowanie projektów ZIT - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne metropolii warszawskiej

grafika - oznakowanie unijne projektu

Projekt pn. Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) w m.st. Warszawie – etap IV, jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT. Projekt realizowany będzie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Tytuł projektu: Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) w m.st. Warszawie  – etap IV
Wartość projektu: 13 074 313,88 zł
Wkład m.st. Warszawy: 9 393 078,11 zł
Wartość dofinansowania: 3 681 235,77 zł
Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa
Jednostka realizująca projekt: Zarząd Transportu Miejskiego

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych spowodowanych przez zwiększony ruch drogowy.

Projekt pn. Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) w m.st. Warszawie  – etap IV to zintegrowane, spójne i kompleksowe przedsięwzięcie, które umożliwi rozwój infrastruktury na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej oraz ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza.  

Parking naziemny na 220 samochodów osobowych (w tym 9 miejsc dla osób niepełnosprawnych) oraz na 110 miejsc dla rowerów powstanie w sąsiedztwie stacji kolejowej PKP Żerań, w rejonie skrzyżowania ul. Płochocińskiej i ul. Marywilskiej i pozwoli podróżującym na pozostawienie samochodów w dogodnej lokalizacji oraz przesiadkę do komunikacji miejskiej. Dodatkowo projekt obejmuje swoim zakresem zagospodarowanie parkingu zielenią, system pobierania opłat, budynek socjalno-techniczny oraz elementy odnawialnych źródeł energii (OZE). Na terenie parkingu będzie można także skorzystać z punktu ładowania samochodów i rowerów elektrycznych co umożliwi korzystanie z różnych form mobilności miejskiej przyjaznych środowisku.

Działania mające na celu zwiększenie liczby miejsc postojowych poprzez budowę parkingów strategicznych Parkuj i Jedź przekładają się na zwiększenie wydajności układu transportowego, w tym przede wszystkim popularyzację transportu zbiorowego, dzięki czemu skraca się czas dojazdu do Warszawy z poszczególnych lokalizacji – zarówno wewnątrz WOF jak i całego obszaru Mazowsza. Budowa parkingu przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza, drgań i hałasu oraz zmniejszenia zatłoczenia w Warszawie poprzez ograniczenie podróży samochodami osobowymi. Realizowane działanie poprawi więc płynność ruchu i ograniczy negatywny wpływ transportu na środowisko naturalne.

Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 14.08.2018 r.


grafika - oznakowanie unijne projektu

Projekt „Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park&Ride;) – III etap” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Projekt pt. „Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park&Ride;) – III etap”, realizowany jest w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+

W ramach projektu zrealizowana została budowa parkingu „Parkuj i Jedź” (Park&Ride;) Metro Młociny III.

Umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego została podpisana w dniu 30.12.2016 r. W Warszawie został wybudowany jednopoziomowy parking P+R Młociny III dla 155 samochodów osobowych (łącznie z 6 miejscami dla osób z niepełnosprawnościami) oraz 24 miejsca postojowe dla rowerów, z elementami odnawialnych źródeł energii (OZE) i systemem pobierania opłat (SPO).

Parking bezpośrednio przylega do węzła komunikacyjnego Młociny, skupiającego wszystkie (poza koleją) środki warszawskiej komunikacji publicznej – metro, autobusy, tramwaje, system rowerów miejskich Veturilo i autobusów podmiejskich. Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe zwiększyło się z chwilą uruchomienia trasy i Mostu M. Skłodowskiej-Curie. Osobami korzystającymi z nowego parkingu przesiadkowego są przede wszystkim mieszkańcy Warszawy i okolic oraz turyści.

Głównym celem projektu była poprawa poziomu i jakości życia społeczności lokalnej poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczenia powietrza i rozwój czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych oraz efektywnych form transportu publicznego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego. Efekt jest odczuwalny poprzez mniejszy ruch na drogach, czystsze powietrze oraz mniejszy hałas.

Parking został wykonany w pasie rozdzielającym jezdnię ul. Kasprowicza od strony południowej głowicy stacji metra Młociny. Zastosowano OZE w postaci paneli fotowoltaicznych i punktów ładowania samochodów i rowerów elektrycznych. Parking został zrealizowany zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania, polegającego na projektowaniu produktów, środowiska, programów i usług tak, by były użyteczne dla wszystkich użytkowników w możliwie największym stopniu.


grafika - oznakowanie unijne projektu

Projekt „Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park&Ride;) – II etap” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

W ramach projektu dofinansowana została budowa następujących parkingów: P+R Anin SKM, P+R Al. Krakowska, P+R Wawer SKM, P+R Ursus Niedźwiadek, P+R Metro Marymont, P+R Metro Stokłosy, P+R Metro Wilanowska, P+R Metro Ursynów.

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.