Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdą Państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.

karta miejska

karta warszawiaka

 

O KARCIE WARSZAWIAKA (KW) I KARCIE MŁODEGO WARSZAWIAKA (KMW)

I. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
   Pytania o Ulgowy Bilet Warszawiaka
II. Co to jest Karta Warszawiaka?
III. Procedury dotyczące przyjmowania i wydawania wniosków
IV. Miejsca, w których można odebrać kartę Warszawiaka oraz Kartę Młodego Warszawiaka

 

Jeżeli chcesz szybko i wygodnie otrzymać hologram lub kartę z hologramem

PRZYJDŹ DO DOWOLNEGO PUNKTU OBSŁUGI PASAŻERÓW ZTM Z PIT-em

Wystarczy pierwsza strona (ta, na której jest adres) z prezentatą urzędu skarbowego. Możesz też przynieść zaświadczenie z urzędu skarbowego. Jeśli podatek za 2015 rok rozliczyłeś przez Internet, weź ze sobą pierwszą stronę wydrukowaną oraz wydrukowane UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) - PIT wraz z wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO. W przypadku braku numeru niezbędne jest okazanie zaświadczenia z Urzędu skarbowego lub okazanie pierwszej strony PIT poświadczonej przez Urząd Skarbowy.

 


Wnioski do pobrania

 

 

I. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

A) Uprawnienia do wyrobienia kart, wybór kart i wniosków

1. Kto może otrzymać Kartę Warszawiaka (KW), Kartę Młodego Warszawiaka (KMW)?
2. Jestem mieszkającym w Warszawie, pracującym i samodzielnie rozliczającym się z podatku studentem. Moi rodzice również rozliczają się i mieszkają w Warszawie. Którą kartę powinienem wybrać?
3. Czy osoba niepełnosprawna mająca ulgi na przejazdy komunikacją miejską może wyrobić Kartę Warszawiaka i skorzystać z uprawnień do zakupu Ulgowego Biletu Warszawiaka?
4. Jestem bezrobotny (zarejestrowanym lub niezarejestrowanym). Czy mogę korzystać z KW?
5. Czy mój 13-16-letni syn może sobie wyrobić KMW samodzielnie?
6. Mój mąż jest za granicą (mieszka). Tutaj opłacamy PIT. Czy możemy otrzymać KW?
7. Mieszkamy w Józefowie, Błoniu (gminy ościenne). Pracujemy w Warszawie. Nasze dzieci uczą się w stolicy. Czy możemy mieć KW a nasze dzieci KMW?
8. Mieszkam w Ożarowie Maz. ale podatki płacę w warszawskim urzędzie skarbowym. Czy mogę sobie wyrobić KW/KMW?
9. Jak mam udowodnić, że mieszkam (nie jestem zameldowany) i płacę podatki w Warszawie?
10. Sama wychowuję swojego wnuczka, którego rodzice są za granicą. Czy mogę dla niego wyrobić KMW?
11. Mam czworo dzieci, które teraz korzystają z komunikacji miejskiej bezpłatnie. Czy od stycznia moje dzieci będą musiały kupować bilety roczne za 99 zł?

12. Czy dzieci z rodzinnych domów dziecka/rodzin zastępczych które teraz podróżują komunikacją miejską bezpłatnie, będą musiały wyrobić sobie kartę i kupować bilety roczne?
13. Chcę zacząć płacić podatki w Warszawie i korzystać z KW/KMW. Co powinienem zrobić?
14. Jestem obcokrajowcem, który ma numer PESEL. We wniosku o hologram dla obcokrajowca jest jedynie miejsce na podanie NIP-u. W formularzu elektronicznym również nie ma możliwości podania numeru PESEL przez obcokrajowca. Co w takiej sytuacji należy zrobić?

15. Z mężem wychowujemy trójkę dzieci. Jedno wspólne oraz dwoje z mojego poprzedniego małżeństwa. Wszyscy mieszkamy w Warszawie i tutaj rozliczamy się z podatku. Czy w takiej sytuacji moje dzieci mogą korzystać z biletu rocznego za 99 zł?
16. Mieszkam w Warszawie i rozliczyłem się z podatku dochodowego od osób fizycznych w warszawskim urzędzie skarbowym. Mimo to otrzymałem informację, że na moje dane nie przysługuje mi Karta Warszawiaka. Co powinienem zrobić? 

B) Wyrabianie kart

17. Gdzie mogę wyrobić KW/KMW?
18. Nie mam Warszawskiej Karty Miejskiej. Bilety koduję na karcie banku CitiHandlowy, PKO BP/Elektronicznej Legitymacji Studenckiej/Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej/Elektronicznej Karcie Pracowniczej/Karcie Kibica Legii. Czy muszę sobie wyrobić nową kartę, aby korzystać z Biletu Warszawiaka/Biletu Młodego Warszawiaka/Ulgowego Biletu Warszawiaka?
19. Jakie dokumenty są wymagane do weryfikacji stopnia pokrewieństwa?
20. Czy KW/KMW to nowe karty z nowym wzorem i czy będę musiał sobie wyrobić nową, mimo, że już mam kartę spersonalizowaną, na której koduję bilety?
21. Ile trwa wyrobienie KW/KMW?
22. Czy w przypadku zgubienia hologramu/karty z hologramem, aby otrzymać duplikat hologramu KW/KMW muszę ponownie weryfikować rozliczanie podatku w Warszawie i składać kolejny wniosek?

C) Profity związane z posiadaniem karty. Ładowanie karty.

23. Jakie zniżki przysługują posiadaczom KW/KMW?
24. Jakie są ceny Biletu Warszawiaka?
25. Jakie są ceny Biletu Młodego Warszawiaka i Ulgowego Biletu Warszawiaka?
26. Czy Bilet Warszawiaka, Bilet Młodego Warszawiaka i Ulgowy Bilet Warszawiaka będę mógł kupić np. w biletomacie, czy będę mógł to zrobić tylko w ZTM?

D) Ulgowy Bilet Warszawiaka

27. Dla kogo dedykowany jest Ulgowy Bilet Warszawiaka?
28. Czy potrzebuję hologramu na karcie miejskiej dla Ulgowego Biletu Warszawiaka?
29. Jaki hologram powinien być na karcie miejskiej, aby móc korzystać z Ulgowego Biletu Warszawiaka?
30. Mam srebrny hologram. Czy muszę go wymienić?
31. Kończę 26. rok życia i przestaje mnie obowiązywać Bilet Młodego Warszawiaka. Czy muszę wymieniać hologram z brązowego na srebrny?
32. Kończę 21. rok życia i przestaje mnie obowiązywać Bilet Młodego Warszawiaka. Czy muszę wymieniać hologram z brązowego na srebrny?

Zobacz jak zakodować Bilet Warszawiaka, Bilet Młodego Warszawiaka i Ulgowy Bilet Warszawiaka w biletomatach

 

A) Uprawnienia do wyrobienia kart, wybór kart i wniosków

1. Kto może otrzymać Kartę Warszawiaka (KW), Kartę Młodego Warszawiaka (KMW)?

Kartę Warszawiaka można otrzymać, jeżeli spełnia się łącznie dwa warunki, tzn. trzeba mieszkać na terenie m.st. Warszawy i rozliczać podatek dochodowy od osób fizycznych w Warszawie.

Karta Młodego Warszawiaka przysługuje:

 • dzieciom do 30 września roku kalendarzowego, w którym kończą 21. rok życia, zamieszkałym na terenie m.st. Warszawy, których oboje rodzice/opiekunowie lub samotnie wychowujący je rodzic spełniają powyżej wskazane warunki.
 • studentom, do ukończenia przez nich 26. roku życia, jeżeli:

- zamieszkują na terenie Warszawy i rozliczają podatek dochodowy w m. st. Warszawie

- których oboje rodziców/opiekunów prawnych lub samotnie wychowujący je rodzic zamieszkują na terenie m. st. Warszawa i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w m.st. Warszawa,

 • dzieciom pełnoletnim do 30 września roku kalendarzowego, w którym kończą 21 rok życia, które nie mają rodziców/opiekunów prawnych, jeżeli osoby te zamieszkują na terenie Warszawy i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych na terenie m. st. Warszawy.

Ponadto Karta Warszawiaka uprawnia do zakupu Ulgowego Biletu Warszawiaka, który  przysługuje:

 • emerytom i rencistom do ukończenia 70. roku życia (z wyłączeniem osób korzystających z Biletu Seniora);
 • osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym po ukończeniu 26 roku życia;
 • osobom całkowicie niezdolnym do pracy po ukończeniu 26 roku życia;
 • uczestnikom studiów doktoranckich do ukończenia 35 roku życia;
 • kombatantom lub osobom zajmującym się działalnością równorzędną z działalnością kombatancką oraz niektórym osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 • studentom studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich po ukończeniu 26 roku życia;
 • słuchaczom kolegiów nauczycielskich oraz kolegiów pracowników służb społecznych;
 • weteranom poszkodowanym pobierającym rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa

- jeżeli osoby te zamieszkują na terenie Miasta i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie Miasta, bez względu na to, czy osoby te osiągają dochód.

2. Jestem mieszkającym w Warszawie, pracującym i samodzielnie rozliczającym się z podatku studentem. Moi rodzice również rozliczają się i mieszkają w Warszawie. Którą kartę powinienem wybrać?

Jeżeli jest Pan studentem do 26. roku życia, zamieszkującym i rozliczającym się w Warszawie – przysługuje Panu KMW oznaczona brązowym hologramem. Po 26. roku życia może Pan korzystać z Ulgowego Biletu Warszawiaka, pod warunkiem wymiany hologramu na srebrny.

3. Czy osoba niepełnosprawna mająca ulgi na przejazdy komunikacją miejską może wyrobić taką kartę i skorzystać z ulgi wynikającej z posiadania tej karty?

Osoba niepełnosprawna spełniając warunki wynikające z Uchwały, tj.  zamieszkiwanie na terenie Warszawy oraz rozliczanie podatku w Warszawie od 1 sierpnia 2014 może korzystać z Ulgowego Biletu Warszawiaka.

4. Jestem bezrobotny (zarejestrowany lub niezarejestrowany). Czy mogę korzystać z KW?

Jeżeli spełnia Pan warunki określone w uchwale, tzn. zamieszkuje w Warszawie oraz rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie Warszawy, może Pan korzystać z KW. Warunek rozliczania podatku obejmuje także sytuacje, kiedy dana osoba nie wykazuje dochodu lub wykazuje poniesioną stratę.

5. Czy mój 13-16-letni syn może sobie wyrobić KMW samodzielnie?

Nie może. Warunkiem otrzymania karty jest rozliczanie przez rodziców podatków w Warszawie oraz mieszkanie w niej. Wniosek musi być podpisany przez oboje rodziców. Syn może odebrać kartę dla siebie i dla rodziców, jeżeli rodzice wskażą syna we wniosku jako osobę uprawioną do odbioru Karty.

6. Mój mąż jest za granicą (mieszka). Tutaj rozliczamy PIT. Czy możemy otrzymać KW?

Do zakupu biletu ze zniżką uprawnione są osoby zamieszkałe na terenie Miasta, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie Miasta. Jeśli mąż nie zamieszkuje w Warszawie – KW mu nie przysługuje.

Jeżeli Pani zamieszkuje w Warszawie i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie Warszawy – ma Pani prawo korzystać z KW.

7. Mieszkamy w Józefowie, Błoniu (gminy ościenne). Pracujemy w Warszawie. Nasze dzieci uczą się w stolicy. Czy możemy mieć KW a nasze dzieci KMW?

Nie. KW/KMW przysługuje jedynie osobom, które mieszkają w Warszawie i rozliczają w niej podatki.

8. Mieszkam w Ożarowie Maz. ale podatki rozliczam w warszawskim urzędzie skarbowym. Czy mogę sobie wyrobić KW/KMW?

Nie. KW/KMW przysługuje jedynie osobom, które mieszkają w Warszawie i rozliczają w niej podatki.

9. Jak mam udowodnić, że mieszkam (nie jestem zameldowany) i płacę podatki w Warszawie?

Nie trzeba udowadniać faktu zamieszkiwania i rozliczania podatków w organie podatkowym w Warszawie. Wystarczy wypełnić odpowiedni wniosek o wydanie spersonalizowanej warszawskiej karty miejskiej z hologramem lub hologramu i przynieść pierwszą stronę (ta, na której jest adres) z prezentatą urzędu skarbowego lub zaświadczenie z urzędu skarbowego. Jeśli podatek za 2015 rok został rozliczony przez Internet, należy wziąć ze sobą pierwszą stronę wydrukowaną oraz wydrukowane UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) - PIT wraz z wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO. W przypadku braku numeru niezbędne jest okazanie zaświadczenia z Urzędu skarbowego lub okazanie pierwszej strony PIT poświadczonej przez Urząd Skarbowy.

10. Sama wychowuję swojego wnuczka, którego rodzice są za granicą. Czy mogę dla niego wyrobić KMW?

Nie, chyba że jest Pani prawnym opiekunem dziecka i spełnia warunki wynikające z uchwały, tj. mieszka Pani na terenie Warszawy oraz rozlicza się z podatku w Warszawie.

11. Mam czworo dzieci, które teraz korzystają z komunikacji miejskiej bezpłatnie. Czy od stycznia moje dzieci będą musiały kupować bilety roczne za 99 zł?

Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych dla rodzin posiadających czworo i więcej dzieci nie zmienią się. Do bezpłatnych przejazdów uprawnia dzieci karta o specjalnym wzorze, którą już posiadają.

Warto przypomnieć, iż do bezpłatnych przejazdów uprawnione są uczące się dzieci z rodzin, w których jest czworo i więcej dzieci, zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, nie dłużej niż do 30 września roku kalendarzowego, w którym kończą 21 rok życia - na podstawie innego uprawnienia do bezpłatnych przejazdów. Utrata uprawnień przez jedno z dzieci nie pozbawia pozostałych nabytych uprawnień.


Dowód uprawnień do bezpłatnych przejazdów, w formie spersonalizowanej karty zbliżeniowej, wydaje Zarząd Transportu Miejskiego po przedłożeniu dowodów stwierdzających spełnienie warunków uprawniających do ulg. Przez „Rodzinę” należy rozumieć rodzinę, o której mowa w art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 2 marca 2004r. o pomocy społecznej.

 

Ponadto jeżeli dzieci zamierzają korzystać z Karty Młodego Warszawiaka, rodzice powinni złożyć wniosek do ZTM o wydanie hologramu i okazać pierwszą stronę (ta, na której jest adres) z prezentatą urzędu skarbowego lub zaświadczenie z urzędu skarbowego. Jeśli podatek za 2015 rok został rozliczony przez Internet, należy wziąć ze sobą pierwszą stronę wydrukowaną oraz wydrukowane UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) - PIT wraz z wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO. W przypadku braku numeru niezbędne jest okazanie zaświadczenia z Urzędu skarbowego lub okazanie pierwszej strony PIT poświadczonej przez Urząd Skarbowy.

Osoby nie posiadające karty z uprawnieniami powinny złożyć wniosek do ZTM o wydanie karty z hologramem.

12. Czy dzieci z rodzinnych domów dziecka/rodzin zastępczych które teraz podróżują komunikacją miejską bezpłatnie, będą musiały wyrobić sobie kartę i kupować bilety roczne?

Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów nie zmienią się. Jeżeli dzieci zamierzają korzystać z uprawnień wynikających z Karty Młodego Warszawiaka, opiekun prawny musi wnioskować do Punktu Obsługi Pasażerów ZTM o wydanie hologramu przedkładając do wniosku zaświadczenie w zakresie skierowania dziecka do placówki, wydane przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.

13. Chcę zacząć płacić podatki w Warszawie i korzystać z KW/KMW. Co powinienem zrobić?

Aby moc korzystać z KW/KMW należy mieszkać na terenie Warszawy oraz złożyć zeznanie podatkowe w roku 2016 za rok 2015 w urzędzie skarbowym na terenie Warszawy.

14. Jestem obcokrajowcem, który ma numer PESEL. We wniosku o hologram dla obcokrajowca jest jedynie miejsce na podanie NIP-u. W formularzu elektronicznym również nie ma możliwości podania numeru PESEL przez obcokrajowca. Co w takiej sytuacji należy zrobić?

Obcokrajowiec, który ma numer PESEL, może złożyć wniosek papierowy dla osoby indywidualnej (I) zamiast wniosku dla obcokrajowca (Io).

15. Z mężem wychowujemy trójkę dzieci. Jedno wspólne oraz dwoje z mojego poprzedniego małżeństwa. Wszyscy mieszkamy w Warszawie i tutaj rozliczamy się z podatku. Czy w takiej sytuacji moje dzieci mogą korzystać z biletu rocznego za 99 zł?

Bilet roczny w cenie 99 zł przysługuje dzieciom z rodzin, w których jest troje dzieci, które mieszkają w Warszawie, i których rodzice lub opiekunowie prawni również są mieszkańcami stolicy i w niej rozliczają się z podatku dochodowego od osób fizycznych. W takiej sytuacji pojęcie rodziny należy stosować poprzez pryzmat art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182), który wskazuje, iż rodzinę tworzą osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Oznacza to więc, że bilet roczny przysługuje również dzieciom z tzw. rodzin patchworkowych, czyli takich, w których obecni małżonkowie lub partnerzy wychowują również dzieci z poprzednich małżeństw lub związków. Żeby z takiego biletu skorzystać to przy składaniu wniosku o wyrobienie karty (o specjalnym wzorze) wraz z hologramem osoba składająca wniosek musi podpisać stosowne oświadczenie o pozostawaniu przez nich w faktycznym związku, wspólnym zamieszkiwaniu razem z dziećmi pod adresem wskazanym we wniosku oraz wspólnym prowadzeniu gospodarstwa domowego. Konieczne jest także potwierdzenie stopnia pokrewieństwa dzieci w stosunku do osób (rodziców) pozostających w związku małżeńskim czy faktycznym posiadających dzieci z poprzednich małżeństw. Potwierdza to rodzic będący opiekunem prawnym w stosunku do danego dziecka. Czyli, jeśli w rodzinie są dzieci mające dwóch różnych opiekunów prawnych, wymagane jest potwierdzenie stopnia pokrewieństwa przez obu opiekunów.

16. Mieszkam w Warszawie i rozliczyłem się z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 rok w warszawskim urzędzie skarbowym. Mimo to otrzymałem informację, że na moje dane nie przysługuje mi Karta Warszawiaka. Co powinienem zrobić? 

Zapraszamy do dowolnie wybranego Punktu Obsługi Pasażerów ZTM z pierwszą stroną PIT-u (na której widnieje adres) z prezentatą warszawskiego urzędu skarbowego lub z zaświadczeniem z urzędu. W przypadku rozliczenia podatku przez Internet proszę przynieść ze sobą wydrukowaną pierwszą stronę PIT oraz wydrukowane UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) - PIT wraz z wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO. W przypadku braku numeru niezbędne jest okazanie zaświadczenia z Urzędu skarbowego lub okazanie pierwszej strony PIT poświadczonej przez Urząd Skarbowy.

17. Gdzie mogę wyrobić KW/KMW?

Jeżeli posiadasz Spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską lub inną będącą nośnikiem biletów to złóż wniosek w Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM wraz z okazaniem pierwszej strony (ta, na której jest adres) z prezentatą urzędu skarbowego lub zaświadczenia z urzędu skarbowego. Jeśli podatek za 2015 rok został rozliczony przez Internet, należy wziąć ze sobą pierwszą stronę wydrukowaną oraz wydrukowane UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) - PIT wraz z wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO. W takim przypadku również polecamy złożenie wniosku przez Internet lub osobiście w Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM.

Lista adresowa Punktów Obsługi Pasażerów ZTM znajduje się na stronie www.ztm.waw.pl.

18. Nie mam Warszawskiej Karty Miejskiej. Bilety koduję na karcie banku CitiHandlowy, PKO BP/Elektronicznej Legitymacji Studenckiej/Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej/Elektronicznej Karcie Pracowniczej/Karcie Kibica Legii. Czy muszę sobie wyrobić nową kartę miejską, aby korzystać z Biletu Warszawiaka/Biletu Młodego Warszawiaka/Ulgowego Biletu Warszawiaka?

Nie ma takiej potrzeby. Hologram zostanie naniesiony na posiadaną już kartę. W przypadku Karty Kibica Legii może to jednak być wyłącznie karta z logiem ZTM oraz z jedenastocyfrowym numerem mifare.

UWAGA! Informujemy, iż w związku z brakiem możliwości umieszczenia hologramu uprawniającego do zniżek wynikających z posiadania "Karty Warszawiaka" i "Karty Młodego Warszawiaka" przez

- Szkołę Główną Służby Pożarniczej

Elektroniczne Legitymacje Studenckie oraz Elektroniczne Legitymacje Doktoranckie wydane przez ww. uczelnię nie mogą spełniać roli nośnika biletów wprowadzonych od 01.01.2014 r. dla osób zamieszkujących i rozliczających się w m.st. Warszawa. Spowodowane jest to brakiem niezagospodarowanej powierzchni na Elektronicznej Legitymacji Studenckiej. Zgodnie z przepisami, uczelnia ma do dyspozycji tylko jedno pole na ELS, które SGSP już wykorzystuje i nie ma prawa do dysponowania innymi powierzchniami. W przypadku zainteresowania zakupem "Biletu Warszawiaka" i "Biletu Młodego Warszawiaka" studenci tej uczelni są zobowiązani do wyrobienia Spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej. Wyrobienie spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej możliwe jest w każdym Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM bądź też poprzez złożenie wniosku przez stronę internetową www.ztm.waw.pl".

19. Jakie dokumenty są wymagane do weryfikacji stopnia pokrewieństwa?

Stopień pokrewieństwa może być potwierdzony w różny sposób, np. poprzez okazanie odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka. W przypadku dzieci z rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych,placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego przez okazanie zaświadczenia wydanego przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie. W przypadku opiekuna prawnego poprzez okazanie odpisu postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem a w przypadku przysposobienia – odpis orzeczenia sądu o przysposobieniu dziecka. Ponadto na wniosek rodzica/opiekuna prawnego zameldowanego na terenie Warszawy istnieje możliwość sprawdzenia pokrewieństwa na podstawie bazy ewidencji ludności.

20. Czy KW/KMW to dodatkowe, nowe spersonalizowane warszawskie karty z nowym wzorem i czy będę musiał sobie wyrobić nową, mimo, że już mam kartę spersonalizowaną, na której koduję bilety?

Nie ma konieczności wyrabiania nowej karty. Po naniesieniu specjalnego hologramu Twoja Spersonalizowana Warszawska Karta Miejska stanie się KW/KMW. Nie dotyczy to rodzin posiadających troje dzieci, które powinny złożyć wniosek o wydanie dla swoich dzieci nowych spersonalizowanych kart – o specjalnym wzorze – wraz z hologramem. Wniosek o karty dla dzieci z rodzin z trójką dzieci można składać w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM, dołączając do wniosku zdjęcia dzieci , dla których chcemy wyrobić karty. Jako miejsce odbioru kart można wskazać dowolny Punkt Obsługi Pasażerów ZTM.
Wymiana na kartę o nowym wzorze dla dzieci  z rodzin posiadających troje dzieci jest bezpłatna.

21. Ile trwa wyrobienie KW/KMW?

Od momentu złożenia wniosku wyrobienie karty trwa od 7 do maksymalnie 30 dni.

W przypadku złożenia wniosku osobiście w Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM wraz z okazaniem zaświadczenia z Urzędu skarbowego lub pierwszej strony PIT poświadczonej przez Urząd Skarbowy lub też w przypadku rozliczenia podatku przez Internet wydrukowana pierwsza strona PIT oraz wydrukowane UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) - PIT wraz z wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO, możliwym jest uzyskanie hologramu "od ręki".

22. Czy w przypadku zgubienia hologramu/karty z hologramem, aby otrzymać duplikat hologramu KW/KMW muszę ponownie weryfikować rozliczanie podatku w Warszawie i składać kolejny wniosek?

"Duplikat" hologramu, czyli kolejny hologram wydawany w miejsce np. utraconego hologramu lub na nowej karcie, wydawany jest na podstawie danych zawartych w systemie - nie ma potrzeby okazywania dokumentów do weryfikacji.

Natomiast pasażer musi podpisać wniosek o wydanie kolejnego hologramu do KW/KMW, czyli tym samym potwierdzić, że kolejny hologram odebrał.

 

C) Profity związane z posiadaniem karty. Ładowanie karty.

23. Jakie zniżki przysługują posiadaczom KW/KMW?

Posiadacze KM/KMW będą mogli korzystać z tańszych biletów komunikacji miejskiej. Dla posiadaczy kart dostępne będą również zniżki w licznych instytucjach kulturalnych, oświatowych i rekreacyjnych, których lista dostępna jest tutaj: www.karta.um.warszawa.pl

24. Jakie są ceny Biletu Warszawiaka?

Osoby płacące podatki w stolicy płacą mniej za bilety długookresowe. Bilet 30-dniowy kosztuje 110 zł, a w ramach Karty Warszawiaka tylko 98 zł. Osoby korzystające z biletów 90-dniowych na Kartę Warszawiaka nie odczuły zmian w cenie – nadal jeżdżą za 250 zł, a osoby nie posiadające karty płacą 280 zł.

BILET        
BILET NA KARTĘ
WARSZAWIAKA
BEZ KARTY
WARSZAWIAKA
30 DNIOWY (I) 
98 zł              110 zł    
30 DNIOWY (II)                             
100 zł                                        
112 zł                      
30 DNIOWY (I i II)   
196 zł                   
210 zł         
90 DNIOWY (I)        
250 zł                   
280 zł         
90 DNIOWY (II)                        
252 zł                                   
282 zł                   
90 DNIOWY (I i II) 
482 zł                 
536 zł        

 

25. Jakie są ceny Biletu Młodego Warszawiaka i Ulgowego Biletu Warszawiaka?

BILET        
BILET NA KARTĘ
MŁODEGO
WARSZAWIAKA/
ULGOWY BILET
WARSZAWIAKA
BEZ KARTY
MŁODEGO
WARSZAWIAKA/
ULGOWEGO BILETU
WARSZAWIAKA
30 DNIOWY (I) 49 zł              55 zł    
30 DNIOWY (II)
   
                         50 zł                          
    56 zł               
30 DNIOWY (I i II)
           98 zł                   
 105 zł          
90 DNIOWY (I)                             
125 zł                                  
      140 zł                     
90 DNIOWY (II)  
126 zł                 141 zł      
90 DNIOWY (I i II)     
241 zł                        268 zł          

26. Czy Bilet Warszawiaka, Bilet Młodego Warszawiaka i Ulgowy Bilet Warszawiaka będę mógł kupić np. w biletomacie, czy będę mógł to zrobić tylko w Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM?

Bilety będą dostępne we wszystkich miejscach sprzedaży biletów ZTM, a więc również w biletomacie. Uprawnienie do korzystania z tych biletów będą weryfikować kontrolerzy biletów ZTM. Wyjątkiem jest bilet dla dzieci z rodzin posiadających troje dzieci. Te bilety dostępne będą wyłącznie w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM.

D) ULGOWY BILET WARSZAWIAKA

27. Dla kogo dedykowany jest Ulgowy Bilet Warszawiaka?

Ulgowy Bilet Warszawiaka przysługuje wszystkim osobom, poza osobami uprawnionymi do Biletu Młodego Warszawiaka, które obecnie mają uprawnienia do korzystania z przejazdów ulgowych z ulgą 50 proc., czyli: emeryci i renciści do ukończenia 70. roku życia, osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym po ukończeniu 26. roku życia, osoby całkowicie niezdolne do pracy po ukończeniu 26. roku życia, doktoranci do ukończenia 35. roku życia oraz osoby, których uprawnienia wynikają z ustaw szczególnych (np. studenci czy kombatanci). Ulgowy Bilet Warszawiaka jest w tej samej cenie co Bilet Młodego Warszawiaka.

28. Czy potrzebuję hologramu na karcie miejskiej dla Ulgowego Biletu Warszawiaka?

Podobnie, jak w przypadku Karty Warszawiaka i Karty Młodego Warszawiaka osoba chcąca skorzystać z Ulgowego Biletu Warszawiaka powinna mieszkać w Warszawie oraz rozliczać się z podatku dochodowego od osób fizycznych w warszawskim urzędzie skarbowym. Hologram „Karta Warszawiaka” jest potwierdzeniem, że spełnia się wymagania niezbędne do zakupu Ulgowego Biletu Warszawiaka i jest umieszczony na karcie.

29. Jaki hologram powinien być na karcie miejskiej, aby móc korzystać z Ulgowego Biletu Warszawiaka?

Podobnie, jak w przypadku Biletu Warszawiaka należy posiadać srebrny hologram.

30. Mam srebrny hologram. Czy muszę go wymienić?

W przypadku posiadania już na karcie miejskiej srebrnego hologramu nie ma potrzeby wymiany hologramu na nowy.

31. Kończę 26. rok życia i przestaje mnie obowiązywać Bilet Młodego Warszawiaka. Czy muszę wymieniać hologram z brązowego na srebrny?

Brązowy hologram dedykowany jest wyłącznie osobom korzystającym z oferty Biletu Młodego Warszawiaka. W przypadku chęci skorzystania z oferty Biletu Warszawiaka lub Ulgowego Biletu Warszawiaka należy wymienić hologram na srebrny.

32. Kończę 21. rok życia i przestaje mnie obowiązywać Bilet Młodego Warszawiaka. Czy muszę wymieniać hologram z brązowego na srebrny?

Jeśli nie jest Pan/Pani studentem/ką do 26 roku życia to tak. Brązowy hologram dedykowany jest wyłącznie osobom korzystającym z oferty Biletu Młodego Warszawiaka. W przypadku chęci skorzystania z oferty Biletu Warszawiaka lub Ulgowego Biletu Warszawiaka należy wymienić hologram na srebrny.

 

Zobacz jak zakodować Bilet Warszawiaka, Bilet Młodego Warszawiaka i Ulgowy Bilet Warszawiaka w biletomatach

 

II. Co to jest Karta Warszawiaka?

Stolica premiuje osoby, które dokładają się do kosztów funkcjonowania miasta i rozliczają PIT w Warszawie. PIT to największe źródło dochodów miasta, wynoszące aż 1/3 wszystkich pieniędzy stolicy. Od jednej osoby płacącej tutaj podatek do kasy miasta wpływa średnio 3,1 tys. zł. Za te pieniądze Warszawa może się rozwijać i funkcjonować dla swoich mieszkańców. Dzięki tym środkom działają szkoły, przedszkola i żłobki, różne instytucje kulturalne, takie jak teatry i muzea. Jeżdżą nowe autobusy, tramwaje i metro. Ponadto miasto w prawie 70 proc. dofinansowuje komunikację miejską. Pieniądze z podatków pomogły też wybudować np. Centrum Nauki Kopernik, most Marii Skłodowskiej-Curie, a teraz pomagają budować II linię metra. Dlatego osoby mieszkające i rozliczające podatek dochodowy PIT w Warszawie, dzięki Karcie Warszawiaka i Karcie Młodego Warszawiaka, będą mogły korzystać z ulg w stołecznym transporcie, kulturze i sporcie. Uwaga! Dotyczy to osób mieszkających w Warszawie, które rozliczyły w warszawskim urzędzie skarbowym podatek za cały 2015 rok.

Ceny biletów długookresowych

BILET        
BILET NA KARTĘ
WARSZAWIAKA
BEZ KARTY
WARSZAWIAKA
30 DNIOWY (I) 
98 zł              110 zł    
30 DNIOWY (II)                             
100 zł                                        
112 zł                      
30 DNIOWY (I i II)   
196 zł                   
210 zł         
90 DNIOWY (I)        
250 zł                   
280 zł         
90 DNIOWY (II)                        
252 zł                                   
282 zł                   
90 DNIOWY (I i II) 
482 zł                 
536 zł        

 
Ceny ulgowych biletów długookresowych

BILET        
BILET NA KARTĘ
MŁODEGO
WARSZAWIAKA/
ULGOWY BILET
WARSZAWIAKA
BEZ KARTY
MŁODEGO
WARSZAWIAKA/
ULGOWEGO BILETU
WARSZAWIAKA
30 DNIOWY (I) 49 zł              55 zł    
30 DNIOWY (II)
                         50 zł                          
    56 zł               
30 DNIOWY (I i II)
           98 zł                   
 105 zł          
90 DNIOWY (I)                             
125 zł                                  
      140 zł                     
90 DNIOWY (II)  
126 zł              
  141 zł      
90 DNIOWY (I i II)      
241 zł                       
268 zł          

 


Każdy, kto mieszka i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w Warszawie może otrzymać Kartę Warszawiaka, a dzieci osób rozliczających się w stołecznym urzędzie skarbowym - Kartę Młodego Warszawiaka. Karta Młodego Warszawiaka przysługuje dzieciom do 30 września roku kalendarzowego, w którym kończą 21 rok życia lub studentom do ukończenia 26. roku życia.

Karta Warszawiaka i Karta Młodego Warszawiaka będą działały na bazie elektronicznej karty będącej nośnikiem biletów ZTM, na którą zostanie naklejony specjalny hologram.

karta01_542
Hologram Karty Młodego Warszawiaka (po lewej) oraz hologram Karty Warszawiaka (po prawej).

III. Procedury dotyczące przyjmowania i wydawania hologramów

 1. Wnioski można składać w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM. Odbiór hologramu, (a w przypadku braku Warszawskiej Karty Miejskiej także i jej) następuje w wybranym przez pasażera miejscu po okazaniu pierwszej strony (ta, na której jest adres) z prezentatą urzędu skarbowego lub zaświadczenia z urzędu skarbowego. Jeśli podatek za 2015 rok został rozliczony przez Internet, należy wziąć ze sobą pierwszą stronę wydrukowaną oraz wydrukowane UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) - PIT wraz z wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO. W przypadku braku numeru niezbędne jest okazanie zaświadczenia z Urzędu skarbowego lub okazanie pierwszej strony PIT poświadczonej przez Urząd Skarbowy.
 2.  Osobie uprawnionej do zniżek na podstawie kilku tytułów przysługuje jedna wybrana przez nią zniżka.
 3. Hologram jest umieszczany na Warszawskiej Karcie Miejskiej przez pracowników ZTM, dlatego też warunkiem jego otrzymania jest posiadanie podczas odbioru Warszawskiej Karty Miejskiej lub innej karty akceptowanej przez ZTM oraz okazanie jednego z ww. dokumentów.
 4. Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych dla rodzin posiadających czworo i więcej dzieci nie zmienią się. Do bezpłatnych przejazdów dzieci uprawnia karta o specjalnym wzorze, którą już posiadają. Jeżeli dzieci zamierzają korzystać z uprawień wynikających z programu Warszawska Karta Rodziny, ich rodzice muszą wnioskować do ZTM o wydanie hologramu, spełniając jednoczenie warunki wynikające z uchwały, tj.  zamieszkiwać na terenie Warszawy oraz rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych za rok 2015 w urzędzie skarbowym na terenie Warszawy.
 5. Hologramy mogą być umieszczane też na Elektronicznych Legitymacjach Studenckich, kartach Banku Citihandlowy, Kartach Kibica Legii (z logiem ZTM oraz jedenastocyfrowym numerem mifare).

Informujemy, iż w związku z brakiem zgody na umieszczenie hologramu uprawniającego do zniżek wynikających z posiadania „Karty Warszawiaka” i „Karty Młodego Warszawiaka”  przez:

Szkołę Główną Służby Pożarniczej

Elektroniczne Legitymacje Studenckie oraz Elektroniczne Legitymacje Doktoranckie wydane przez ww. uczelnię nie mogą spełniać roli nośnika biletów wprowadzonych od 01.01.2014 r. dla osób zamieszkujących i rozliczających się w m.st. Warszawa. W przypadku zainteresowania zakupem „Biletu Warszawiaka” i „Biletu Młodego Warszawiaka” studenci tej uczelni będą zobowiązani do wyrobienia Spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej. Wyrobienie Spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej możliwe jest w każdym z Punktów Obsługi Pasażerów ZTM bądź też poprzez złożenie wniosku przez stronę internetową www.ztm.waw.pl.

Pasażerowie mogą wybierać Wnioski w zależności od swoich indywidualnych potrzeb:

INDYWIDUALNY – dla osób wnioskujących o hologram uprawniający do zniżki dla Warszawiaka/ Młodego Warszawiaka lub Ulgowego Biletu Warszawiaka w przypadku :

 • osób fizycznych, które rozliczyły podatek za rok ubiegły w Warszawie. Wypełniając wniosek pasażer zaznacza czy jest to wniosek o hologram, czy również o Warszawską Kartę Miejską.  Jeśli wnioskuje o Warszawską Kartę Miejską dołącza do wniosku zdjęcie. W przypadku gdy jest posiadaczem karty ELS, Kibica Legii (z logiem ZTM oraz jedenastocyfrowym numerem mifare), Citihandlowy, lub innej akceptowanej przez ZTM wypełnia wniosek tylko o hologram, wpisując na wniosku numer posiadanej karty mifare.
 • studentów, którzy rozliczyli się z podatku za ubiegły rok w Warszawie.

RODZINNY - w przypadku wnioskowania o hologram lub kartę z hologramem dla kilku osób z jednej rodziny.

Jeśli nie wszystkie osoby posiadają elektroniczną kartę będącą nośnikiem biletów, należy pamiętać by do wniosku dołączyć aktualne zdjęcia osób, które tej karty jeszcze nie mają. W przypadku gdy ktoś z rodziny jest posiadaczem karty ELS, Kibica Legii (z logiem ZTM oraz jedenastocyfrowym numerem mifare), Citihandlowy, lub innej akceptowanej przez ZTM, należy zaznaczyć we wniosku odpowiednie pole i wpisać numer posiadanej karty mifare (numer składający się z jedenastu cyfr, w przypadku Warszawskiej Karty Miejskiej umieszczony jest w prawym górnym rogu na granatowej stronie). Ważne jest aby na wniosku widniały podpisy wszystkich osób dorosłych (wnioskodawców i dzieci), które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych, oraz składają odpowiednie oświadczenia wskazane we wniosku.

DLA RODZIN Z TRÓJKĄ DZIECI – dla dzieci z rodzin posiadających troje dzieci. Zasada wypełniania wniosku i nadawania uprawnień rodziców wygląda tak samo jak w przypadku wniosku Rodzinnego. W przypadku dzieci należy złożyć wniosek o wydanie nowych spersonalizowanych kart – o specjalnym wzorze – wraz z hologramem. Wniosek o karty dla dzieci z rodzin z trójką dzieci można składać w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM, dołączając do wniosku zdjęcia dzieci , dla których chcemy wyrobić karty. Jako miejsce odbioru kart można także wskazać dowolny Punkt Obsługi Pasażerów ZTM. Wymiana na kartę o nowym wzorze jest bezpłatna.

Dla rodzin tych bilet będzie możliwy do wgrania tylko w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM, cena biletu zgodnie z Taryfą biletową obowiązującą od dnia 1  stycznia 2014 roku wynosi 99,00 zł dla każdego dziecka. Bilet ważny jest przez 365 dni.

DLA OBCOKRAJOWCÓW dostępne są odpowiedniki wyżej wymienionych wniosków. Pasażer wypełnia druk według poniższych schematów odpowiednio do rodzaju wniosku podając PESEL (jeśli posiada) lub datę urodzenia oraz NIP.

 

Możesz go także wydrukować i przynieść osobiście. Poniżej wnioski oraz spis miejsc gdzie można go złożyć.

wniosek_i_320 POBIERZ wniosek dla osoby indywidualnej (I)

Pobierz wniosek dla osoby indywidualnej (dla obcokrajowca) (Io)

ZOBACZ wzór wypełnienia

 

wniosek_r_320

POBIERZ wniosek dla rodziny (R)

Pobierz wniosek dla rodziny (dla obcokrajowców) (Ro)

Uzupełnienie wniosku dla rodziny, która posiada więcej niż czworo dzieci (R+)

Uzupełnienie wniosku dla rodziny, która posiada więcej niż czworo dzieci (dla obcokrajowców) (Ro+)

ZOBACZ wzór wypełnienia

 

wniosek_3_320 POBIERZ wniosek dla rodzin z trójką dzieci (3)

Pobierz wniosek dla rodzin z trójką dzieci (dla obcokrajowców) (3o)

ZOBACZ wzór wypełnienia

W przypadku dzieci należy złożyć wniosek o wydanie nowych spersonalizowanych kart – o specjalnym wzorze – wraz z hologramem.

 

  wniosekd_320

POBIERZ wniosek (D)


Wniosek przeznaczony dla dzieci i młodzieży określonych w:

 • §3 ust 2 pkt 2 Uchwały nr LXVI/1808/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu „Warszawska Karta Rodziny” (ze zm.)
 • §1 pkt 21 Załącznika do Uchwały nr LVI/1584/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie (ze zm.)

IV. Miejsca, w których można odebrać Kartę Warszawiaka oraz Kartę Młodego Warszawiaka

 

 

 

Zobacz jak zakodować Bilet Warszawiaka, Bilet Młodego Warszawiaka i Ulgowy Bilet Warszawiaka w biletomatach

 

 

 

ZADAJ PYTANIE

 

 

 

zaplanuj podróż

kalandarz
kanał rss ZTM w mediach społecznościowych

newsletter

"Rozliczamy" komunikację miejską

"Rozliczamy" komunikację miejską

Nie zaczynamy od zera – to zdanie „sprowokowało” temat numeru lutowego iZTM. Jest nim komunikacja miejska, a właściwie zmiana, jaką przeszła w ciągu ostatnich lat. „Rozliczamy” dziewięć wskaźników: pracę przewozową, długość linii komunikacyjnych, liczbę uruchamianych wozów, punktualność, pojazdy, infrastrukturę przystankową, parkingi „Parkuj i jedź”, Veturilo oraz sieć sprzedaży biletów.  więcej

Inwestycje i programy współfinansowane przez Unię Europejską