Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdą Państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.

osobista WKM

informacje

Ważna informacja dotycząca honorowania biletów imiennych kodowanych na Warszawskiej Karcie Miejskiej

Od 1 lipca 2010 roku bilety imienne honorowane są wyłącznie na spersonalizowanej Warszawskiej Karcie Miejskiej.

Imienny bilet zakodowany na "starej", niespersonalizowanej WKM, podczas kontroli w środkach komunikacji miejskiej zostanie uznany za nieważny, a pasażer otrzyma wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej.

Błędnie zakodowany bilet imienny można bezpłatnie przekodować na spersonalizowaną WKM - w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM.

Dokonanie wymiany nośnika po wystawionym wezwaniu do zapłaty nie powoduje anulowania wezwania.

Wybierz gdzie chcesz odebrać kartę

Ułatwienia dla pasażerów składających wnioski o personalizację karty przez internet. Kartę można odebrać w jednym z Punktów Obsługi Pasażerów ZTM. Każdy kto przesyłał wniosek o wydanie spersonalizowanej WKM za pośrednictwem strony internetowej ZTM, może wybrać w formularzu miejsce odbioru karty. Sprawdź wykaz Punktów Obsługi Pasażerów.


NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1. Co to jest "Twoja osobista Warszawska Karta Miejska"?
2. Bezpieczeństwo danych
3. Czy personalizacja daje jakieś korzyści?
4. Jak można spersonalizować swoją Kartę?
5. Ile to kosztuje?
6. Czy karta spersonalizowana jest obowiązkowa?
7. W jaki sposób można otrzymać spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską?
8. Gdzie można otrzymać spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską?

 

 

1. Co to jest "Twoja osobista Warszawska Karta Miejska"?

"Twoja osobista Warszawska Karta Miejska" to nic innego, jak Karta z nadrukowanym na rewersie zdjęciem użytkownika oraz jego danymi. W ten sposób "zwykła" Karta staje się Twoją osobistą WKM.

Nanoszenie danych na karty jest możliwe od 2 czerwca 2008 r., wraz z wprowadzeniem nowej taryfy biletowej. Proces ten jest określany jako personalizacja Karty

2. Bezpieczeństwo danych

Proces zbierania danych osobowych odbywa się pod ścisłą kontrolą, dlatego też dane zbierane przez ZTM są bezpieczne. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 02.101.926), ZTM może gromadzić i przetwarzać dane osobowe niezbędne w trakcie procesu personalizacji karty. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 nr 100 poz. 1024), dane przez nas przechowywane mają najwyższy stopień bezpieczeństwa. Są chronione fizycznie oraz przez systemy teleinformatyczne.

3. Czy personalizacja daje jakieś korzyści?

Tak. Dzięki personalizacji nie ma potrzeby noszenia ze sobą dokumentu tożsamości. Dodatkowo, w przypadku zagubienia lub kradzieży karty istnieje możliwość odzyskania niewykorzystanej części zakodowanego biletu

4. Jak można spersonalizować swoją Kartę?

Aby Warszawska Karta Miejska stała się Twoją osobistą WKM wystarczy wypełnić wniosek, załączyć zdjęcie i złożyć w jednym z Punktów Obsługi Pasażerów ZTM. Jest też prostszy sposób - można wypełnić wniosek przez specjalną stronę.

5. Ile to kosztuje?

Pierwsza Karta jest wydawana bezpłatnie. Pasażerowie, którym zmieniły się dane osobowe umieszczone na karcie nie zapłacą również za jej duplikat. Duplikat będzie bezpłatny także w przypadku gdy karta uległa zniszczeniu nie z winy pasażera a także po 10 latach od wydania pierwszej karty (na tyle czasu jest przewidziana jej trwałość).
W pozostałych sytuacjach, także w przypadku zgubienia lub kradzieży, za wyrobienie duplikatu pasażer będzie musiał zapłacić 14,00 zł.

6. Czy karta spersonalizowana jest obowiązkowa?

Zgodnie z uchwałą stołecznych radnych (nr XLVII/1454/2009 z 15 stycznia br.) od 1 stycznia 2010 r. imienne bilety okresowe (30- i 90-dniowe) będą kodowane wyłącznie na kartach spersonalizowanych - ze zdjęciem właściciela oraz z jego imieniem i nazwiskiem.

7. W jaki sposób można otrzymać spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską?

Karta spersonalizowana jest wydawana tylko na wniosek użytkownika.
We wniosku pasażerowie muszą podać swoje imię i nazwisko, PESEL (lub datę urodzenia w przypadku obywateli innych krajów) oraz opcjonalnie adres zamieszkania z kodem pocztowym.

Droga do spersonalizowanej Karty - wybierz jedną z trzech możliwości:

  • odwiedź Punkt Obsługi Pasażera ZTM - dołącz zdjęcie;
  • ściągnij wniosek ze strony - wypełnij, dołącz zdjęcie i wyśli pocztą;
  • wypełnij wniosek na stronie internetowej.

Kartę należy odebrać osobiście w jednym z Punktów Obsługi Pasażerów. Przed odebraniem Karty następuje weryfikacja danych we wniosku, dlatego też konieczne jest okazanie dokumentu tożsamości. W przypadku osób niepełnoletnich niezbędne jest okazanie np. legitymacji szkolnej lub innego dokumentu, na podstawie którego będziemy mogli dokonać weryfikacji danych osobowych.

Prosimy pamiętać, że załączane zdjęcie, w przypadku wniosku tradycyjnego powinno mieć wymiary 3,5 x 4,5 cm oraz być aktualne.
W przypadku wniosku wysyłanego przez stronę internetową zdjęcie powinno mieć wymiary min. 99 x 128 pikseli, rozdzielczość 72 dpi i rozmiar nie większy niż 200KB.

W przypadku zniszczenia lub utraty Karty (np. kradzież, zagubienie) należy złożyć wniosek o wydanie kolejnej spersonalizowanej WKM (procedura wygląda tak samo jak w przypadku pierwszej Karty). Opłata dodatkowa za wydanie kolejnej spersonalizowanej WKM wynosi 14,00 zł.

WNIOSKI O WYDANIE KART:

Wnioski w formacie PDF
- do ich otwarcia niezbędny jest czynik PDF - Pobierz program Adobe Reader

Wypełniony wniosek wraz ze zdjęciem można przesłać pocztą na adres:
Zarząd Transportu Miejskiego
ul. Żelazna 61
00-848 Warszawa
z dopiskiem "Personalizacja WKM"

WYPEŁNIJ WNIOSEK PRZEZ INTERNET


8. Gdzie można otrzymać spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską?

Spersonalizowane Karty wydawane są w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM.

 

zaplanuj podróż

kalandarz
Karta Warszawiaka i Karta Młodego Warszawiaka Katalog zniżek Karty Warszawiaka i Karty Młodego Warszawiaka

newsletter

Nowe przystanki dla Warszawy

Nowe przystanki dla Warszawy

27 października na przystanku przy rondzie Daszyńskiego wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz i prezes firmy AMS Marek Kuzaka odsłonili pierwszą z 1580 nowych wiat przystankowych. Do końca roku na warszawskich ulicach pojawi się 180 estetycznych i funkcjonalnych obiektów tego typu. Zmienione przystanki uporządkują wygląd naszego miasta, a korzystającym ze środków komunikacji miejskiej pasażerom zapewnią komfort i wygodę oczekiwania. To pionierska w Polsce inwestycja w segmencie miejskich mebli, oparta na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego... więcej

Inwestycje i programy współfinansowane przez Unię Europejską