Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdą Państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.

bilety i opłaty

o sieci sprzedaży

Sieć sprzedaży biletów ZTM obejmuje:

 

 

Zakup biletów jednorazowych w pojazdach - sprzedaż przez prowadzących pojazdy

Sprzedaż biletów w pojazdach odbywa się na szczególnych zasadach opisanych w Regulaminie przewozu

 • W autobusach i tramwajach pasażer może nabyć bilet jednorazowy przesiadkowy u prowadzącego pojazd tylko podczas postoju na przystanku.
 • W przypadku opóźnienia pojazdu o więcej niż trzy minuty w stosunku do rozkładu jazdy prowadzący pojazd może odmówić sprzedaży biletów.
 • Pasażer powinien przygotować odliczoną kwotę (bez potrzeby wydawania reszty przez prowadzącego pojazd).
 • W pociągach Szybkiej Kolei Miejskiej bilety można kupić w automatach. Od 1.01.2012 r. obsługa pociągu nie prowadzi sprzedaży biletów.
 • Zakupiony bilet należy niezwłocznie skasować w najbliższym kasowniku - dowodem opłaty za przejazd jest tylko bilet skasowany.

 

Automaty biletowe w pojazdach

Zarząd Transportu Miejskiego sukcesywnie rozwija sieć automatów biletowych w pojazdach. Obecnie są już zamontowane we wszystkich pociągach SKM, w nowych tramwajach oraz w wielu autobusach, w tym przydzielonych do obsługi linii 175, kursującej na Lotnisko Chopina.

Przypominamy

Brak  możliwości kupna biletu w mobilnych automatach lub u obsługi pojazdu nie zwalnia pasażera z odpowiedzialności za przejazd bez ważnego biletu. Sprzedaż biletów  w pojazdach jest jedynie uzupełnieniem  stacjonarnej sieci sprzedaży.

 

 

 

 

Osoby korzystające z warszawskiej komunikacji miejskiej mają do dyspozycji trzy rodzaje automatów biletowych: stacjonarne, mobilne i pojazdowe.

 

 

 

Wybierz biletomat o którym chcesz się dowiedzieć lub zejdź w dół

informacje o biletomatach stacjonarnych

informacje o biletomatach mobilnych

informacje o biletomatach pojazdowych
biletomaty stacjonarne
biletomaty mobilne
biletomaty pojazdowe

 

 

 Stacjonarne automaty biletowe

 

 

Przejdź do:

Lokalizacje

Obecnie w Warszawie i sąsiadujących z nią miejscowościach ustawionych jest ponad 300 automatów biletowych. Większość znajduje się w Warszawie, przede wszystkim przy stacjach metra, przystankach kolejowych oraz węzłach przesiadkowych.

Wyszukiwarka stacjonarnych automatów biletowych

Jak wyglądają?

Bilety obsługiwane przez firmę Mennica Polska:

zdjęcie biletomatu stacjonarnego   zdjęcie biletomatu stacjonarnego

Biletomaty obsługiwane przez firmę ASEC:

zdjęcie biletomatu obsługiwanego przez firmę ASEC   zdjęcie biletomatu obsługiwanego przez firmę ASEC

 

Prezentujemy krótki film instruktażowy dotyczący obsługi stacjonarnego automatu biletowego. Film, przygotowany przez firmę ASEC S.A. (jednego z  operatorów tych urządzeń), w jasny i prosty sposób prezentuje - krok po kroku - budowę biletomatu, a także sposób zakupu biletu kartonikowego oraz kodowanego na Warszawskiej Karcie Miejskiej.

 

 

Wersje językowe instrukcji obsługi:

 • polska
 • angielska
 • niemiecka
 • rosyjska

 

Biletomaty obsługiwane przez Zarząd Transportu Miejskiego:

biletomat obsługiwany przez ZTM   biletomat obsługiwany przez ZTM

 

Poniżej prezentujemy film instruktażowy dotyczący obsługi stacjonarnego automatu biletowego ZTM:

 

Wersje językowe instrukcji obsługi:

 • polska
 • angielska
 • niemiecka
 • rosyjska

 

Sposób płatności

 • gotówka
 • karta płatnicza

zdjęcie płatności gotówką   zdjęcie płatności bilonem

Uwaga!
Stacjonarne automaty biletowe wydają resztę – nie trzeba mieć odliczonej kwoty!

Płatności należy dokonywać nominałami zbliżonymi do kwoty należnej za wybrane bilety.
Automat sugeruje jakimi banknotami i monetami można płacić za transakcję.

 

 

Rodzaje sprzedawanych biletów

 • wszyskie bilety kartonikowe (czasowe, jednorazowe przesiadkowe, krótkookresowe)
 • bilety długookresowe imienne kodowane na Warszawskiej karcie Miejskiej, karcie City Handlowy, Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej
 • bilet seniora

 

Reklamacje

W przypadku reklamacji prosimy o kontakt z operatorem biletomatów:

 • Mennica Polska S.A.
  Centrum Obsługi Klienta - stacja metra Świętokrzyska lokal 1000E
  godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 8:00-18:00
  telefon: +48 22 656 41 00
  e-mail: cok@strefa.waw.pl
 • ASEC S.A.
  Biuro Obsługi Klienta - stacja metra Centrum lokal 2009C
  godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 9:00-17:00
  telefon: +48 22 620 01 00
  e-mail: bok@asec.com.pl
 • Zarząd Transportu Miejskiego
  Punkty Obsługi Pasażerów ZTM
  telefon: +48 22 45 94 300 (24h)
  formularz kontaktowy

 

Reklamacje dotyczące zakupu biletu w biletomacie ZTM

Reklamacje dotyczące zakupu biletów w automatach należących do ZTM można składać:

          Dział Sprzedaży Biletów
          ul. Żelazna 61
          00-848 Warszawa

1.  Składając reklamację należy podać:

          - miejsce transakcji,
          - numer automatu,
          - godzina i data transakcji,
          - imię i nazwisko,
          - adres do korespondencji,
          - telefon kontaktowy,
          - forma płatności (jeżeli reklamacja dotyczy płatności kartą to 4 ostatnie cyfry z numeru karty płatniczej),
          - typ i rodzaj biletu (ewentualnie numery biletów otrzymane z Biletomatu),
          - nr WKM (w przypadku zakupu biletu na kartę zbliżeniową),
          - reklamowaną kwotę,
          - numer rachunku bankowego, na który zostanie dokonany zwrot,
          - krótki opis sprawy.

2. W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji koniecznym jest załączenie do pisma lub przesłanie skanu kwitka reklamacyjnego wydanego przez automat. W przypadku płatności kartą płatniczą powinien być również załączony wydruk z automatu potwierdzający ten fakt.

3. Odpowiedzi na reklamacje wysyłane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od daty wpłynięcia reklamacji do ZTM.

4. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji zwrot kwoty dokonywany jest:

          - na wskazany rachunek bankowy,

          - w POP przy ul. Żelaznej 61 w formie gotówki - wówczas pracownik POP wypisuje „formularz zwrotu biletu” na podstawie okazanego dokumentu tożsamości.

 

 

Mobilne automaty biletowe


Przejdź do:


Lokalizacje
Biletomaty zlokalizowane są w wybranych autobusach, w niskopodłogowych tramwajach Pesa Swing oraz Jazz a także we wszystkich pociągach Szybkiej Kolei Miejskiej.
Pojazdy w których umieszczone zostały mobilne automaty biletowe są oznaczone specjalnym piktogramem informującym o automacie biletowym oraz o sposobie płatności (tylko monety). Piktogram umieszczony jest zawsze przy drugich drzwiach autobusu i tramwaju a w pociągu Szybkiej Kolei Miejskiej przy drzwiach zlokalizowanych najbliżej automatu biletowego.

Uwaga!
Bilet kupiony w mobilnym automacie biletowym należy skasować w kasowniku niezwłocznie po zakończeniu transakcji!

bilet zakupiony w biletomacie mobilnym należy niezwłocznie skasować w kasowniku


Piktogram informujący o biletomacie mobinym:

piktogram - oznaczenie biletomatu na pojeździe

 

Jak wyglądają?

 zdjęcie biletomat w tramwaju   zdjęcie biletomat w pociągu SKM

 

Sposób płatności

 •  tylko monety

zdjęcie płatność wyłącznie gotówką   zdjęcie automat wydaje resztę

Uwaga!
Mobilne automaty biletowe wydają resztę – nie trzeba mieć odliczonej kwoty!

Wersje językowe instrukcji obsługi:

 • polska
 • angielska
 • niemiecka
 • rosyjska

 

Rodzaje sprzedawanych biletów

 • wszyskie bilety kartonikowe (czasowe, jednorazowe przesiadkowe, krótkookresowe)

 

Reklamacje

W przypadku reklamacji prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Pasażerów ZTM lub przez nasz formularz kontaktowy bądź pod numerem infolinii miejskiej 19115 (24h)


Kontakt do operatorów biletomatów:

 

Faktury za bilety

Fakturę za bilet zakupiony w automacie mobilnym można odebrać w zależności od przewoźnika:

 • W przypadku autobusów MOBILIS należy zgłosić się w każdy czwartek w godzinach 12.00-15.00 w Sekretariacie Biura Zarządu pod adresem:

          Posag 7 Panien 1,
          Diamond Business Park, budynek B, piętro 1,
          02-495 Warszawa

          tel. 22 478 21 74/ fax. 22 478 21 76

 • W przypadku tramwajów należy złożyć wniosek w POP ZTM.

Podając:

- datę zakupu biletu/ów oraz jeśli został/y skasowany/e to datę, godzinę i linię na której został/y skasowane (informacje widoczne po skasowaniu biletu)

- pełny numer seryjny biletu/ów

- nominał biletu/ów

- dane identyfikacyjne nabywcy (nazwa, adres, NIP)

 

 

 

Pojazdowe automaty biletowe


Przejdź do:

 

Lokalizacje
Biletomaty zlokalizowane są w wybranych autobusach Miejskich Zakładów Autobusowych.
Pojazdy w których umieszczone zostały mobilne automaty biletowe są oznaczone specjalnym piktogramem informującym o automacie biletowym oraz o sposobie płatności (tylko karta). Piktogram umieszczony jest zawsze przy drugich drzwiach autobusu.


Piktogram informujący o biletomacie pojazdowym:

piktogram - oznaczenie biletomatu na pojeździe

Autobusy Miejskich Zakładów Autobusowych posiadają zawsze numery taborowe złożone z czterech cyfr.

zdjęcie numer taborowy autobusu MZA składa się z czterech cyfr  zdjęcie numer taborowy autobusu MZA składa się z czterech cyfr

zdjęcie przy drugich drzwiach umieszczony jest piktogram z informacją o biletomacie

Jak wyglądają?

zdjęcie biletomat pojazdowy   biletomat pojazdowy

 

Sposób płatności

 • tylko karta płatnicza (także płatności typu PayPass)

zdjęcie w biletomacie pojazdowym istnieje możliwość płatności wyłącznie kartą, także płatność typu PayPass   zdjęcie w biletomacie pojazdowym istnieje możliwość płatności wyłącznie kartą, także płatność typu PayPass 

zdjęcie w biletomacie pojazdowym istnieje możliwość płatności wyłącznie kartą, także płatność typu PayPass   zdjęcie w biletomacie pojazdowym istnieje możliwość płatności wyłącznie kartą, także płatność typu PayPass

Wersje językowe instrukcji obsługi:

 • polska
 • angielska
 • niemiecka
 • rosyjska

 

Rodzaje sprzedawanych biletów

 • bilety 20-minutowe
 • bilety jednorazowe przesiadkowe
 • bilety długookresowe imienne kodowane na Warszawskiej karcie Miejskiej, karcie City Handlowy, Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej
 • bilet seniora

Uwaga! Bilety 20-minutowe oraz jednorazowe przesiadkowe sprzedawane w pojazdowych automatach biletowych są już skasowane i ważne od chwili zakupu. Chcą skorzystać z podróży pociągami metra należy pobrać bezpłatną wejściówkę. Wejściówki dostępne są w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM lub w dyspenserach na stacjach. Wejście na peron metra umożliwiają również windy zlokalizowane na stacjach metra lub oznakowane wejścia awaryjne


Reklamacje

W przypadku reklamacji prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Pasażerów ZTM lub przez nasz formularz kontaktowy bądź pod numerem infolinii miejskiej 19115 (24h).

 

Kontakt do operatorów biletomatów:

 • Miejskie Zakłady Autobusowe
  telefon: +48 22 724 40 99 (poniedziałek-piątek 8:00-18:00)
  e-mail: skargi@mza.waw.pl


Faktury za bilety

Fakturę za bilet zakupiony w automacie pojazdowym w autobusach MZA można otrzymać pisząc na adres e-mail: faktury@mera.org.pl

Podając:

- datę zakupu biletu/ów oraz jeśli został/y skasowany/e to datę, godzinę i linię na której został/y skasowane (informacje widoczne po skasowaniu biletu)

- pełny numer seryjny biletu/ów

- nominał biletu/ów

- dane identyfikacyjne nabywcy (nazwa, adres, NIP)

 

zaplanuj podróż

kalandarz
kanał rss ZTM w mediach społecznościowych

newsletter

Miasto i Transport

Miasto i Transport

Pod koniec kwietnia odbyła się dziesiąta już konferencja naukowo-techniczna Miasto i Transport. Tematem przewodnim jubileuszowej konferencji był lokalny transport zbiorowy. Prelegenci przedstawili doświadczenia swoich miast w wielu dziedzinach: od budowy kolei wraz z integracyjnymi węzłami przesiadkowymi w trójmieście, przez tramwaj w Olsztynie po autobusy niskoemisyjne w Warszawie. To oczywiście nie wszystkie poruszane zagadnienia. Na konferencji była też mowa o zielonych torowiskach tramwajowych, roli tramwajów dwukierunkowych w systemie transportowym czy o zachowaniach pasażerów w podróżach metropolitalnych na przykładzie Błonia i Warszawy. Konferencji poświęcamy majowy numer naszego newslettera. O jej początkach, tematyce jubileuszowego spotkania i przyszłości opowiada przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego MiT – Andrzej Brzeziński.  więcej

Inwestycje i programy współfinansowane przez Unię Europejską