Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdą Państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.

dojazd na lotnisko ✈

bilety i opłaty

Dojazd do Lotniska Chopina środkami komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego (autobus, pociąg SKM) odbywa się na podstawie taryfy biletowej ZTM. Przystanki w rejonie lotniska położone są w pierwszej strefie biletowej.

Taryfa biletowa ZTM

Bilety ZTM na terenie lotniska można zakupić:

 • w Punkcie Obsługi Pasażerów w hali przylotów,
 • w automatach biletowych zlokalizowanych na przystankach autobusowych oraz przy wejściu na stację kolejową,
 • w automatach biletowych w pociągach SKM oraz w większości autobusów.

zdjęcie biletomatu na lotnisku

zdjęcie punktu obsługi pasażerów na lotnisku

Przejazd pociągami Kolei Mazowieckich odbywa się zasadniczo na podstawie biletów Kolei Mazowieckich. W pociągach honorowane są także bilety ZTM na określonych zasadach.

Honorowanie biletów w pociągach

1. Wspólny bilet ZTM-KM-WKD

W pociągach Kolei Mazowieckich w obrębie 1 i 2 strefy biletowej ZTM ważne są również bilety ZTM:

 • 90-dniowe,
 • 30-dniowe, 
 • dobowe,
 • 3-dniowe,
 • weekendowe
 • weekendowe grupowe
 • bilet seniora
 • bilety dla dzieci z rodzin posiadających troje dzieci

Szczegółowe informacje o ofercie Wspólny bilet ZTM-KM-WKD

UWAGA! Osoby, które wsiadając do pociągu Kolei Mazowieckich mają niezalegalizowany / nieaktywowany bilet ZTM, zobowiązane są wejść do pociągu pierwszymi drzwiami (licząc od czoła składu) i zgłosić się do kierownika pociągu w celu zalegalizowania lub aktywowania biletu.

 

2. Wzajemne honorowanie biletów w pociągach na odcinku Warszawa Płudy - Warszawa Lotnisko Chopina

W pociągach Kolei Mazowieckich, kursujących tylko na linii RL, na odcinku Warszawa Płudy - Warszawa Lotnisko Chopina, honorowane są wszystkie bilety z taryfy ZTM (również bilety jednorazowe przesiadkowe i czasowe).

UWAGA! Osoby, które wsiadając do pociągu Kolei Mazowieckich RL mają niezalegalizowany / nieaktywowany bilet ZTM, zobowiązane są wejść do pociągu pierwszymi drzwiami (licząc od czoła składu) i zgłosić się do kierownika pociągu w celu zalegalizowania lub aktywowania biletu.

W pociągach SKM linii S2 na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Lotnisko Chopina oraz S3 na odcinku Warszawa Płudy – Warszawa Lotnisko Chopina honorowane są wszystkie bilety z taryfy Kolei Mazowieckich, w tym również Bilet Lotniskowy.

Bilety z taryfy Kolei Mazowieckich są uznawane w pojazdach komunikacji miejskiej ZTM na innych odcinkach niż wskazane powyżej, wyłącznie w czasie remontów lub nieprzewidzianych zdarzeń, na podstawie odrębnych komunikatów.

UWAGA! Podczas kontroli biletowych przeprowadzanych w pojazdach komunikacji miejskiej (autobusy, tramwaje, metro, pociągi SKM) użytkownicy biletów z taryfy Kolei Mazowieckich zakodowanych na Karcie Mazowieckiej zobowiązani są do okazania wraz z Kartą  „Potwierdzenia sprzedaży”, poświadczającego zakodowanie na ww. Karcie określonego biletu. Brak „Potwierdzenia sprzedaży” skutkować będzie obciążeniem pasażera opłatą dodatkową za brak ważnego dokumentu przewozu.

Dodatkowo, osoby które posiadają „Bilet Lotniskowy” Kolei Mazowieckich, mogą bez dodatkowych opłat korzystać ze wszystkich środków komunikacji miejskiej (autobusy, tramwaje, metro, pociągi SKM) na obszarze pierwszej strefy biletowej. Bilet jest ważny przez 75 minut od godziny wskazanej przez pasażera. Przed wejściem do pojazdu komunikacji miejskiej, należy w sposób trwały i czytelny napisać na bilecie godzinę, od której będzie liczone 75 minut.

3. Bilet Warszawski IC

Na podstawie „Biletu Warszawskiego” można przez 75 minut (od godziny wskazanej przez pasażera) korzystać z pojazdów komunikacji miejskiej organizowanej przez m.st. Warszawę, w których obowiązuje pełna taryfa biletowa (autobusy, tramwaje, metro, SKM).

UWAGA! Bilet Warszawski nie jest honorowany w pociągach uruchamianych przez Koleje Mazowieckie i Warszawską Kolej Dojazdową oraz w komunikacji autobusowej gminy Łomianki.

4. Bilet Łódź - Warszawski ŁKA

"Bilet Łódź - Warszawa" to specjalna oferta dla pasażerów, którzy kupią bilet Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej z Łodzi do Warszawy. Umożliwia on korzystanie przez 75 minut również z komunikacji miejskiej ZTM - autobusów, tramwajów, metra i SKM - na terenie 1. strefy biletowej.

UWAGA! Bilet Warszawski nie jest honorowany w pociągach uruchamianych przez Koleje Mazowieckie i Warszawską Kolej Dojazdową oraz w komunikacji autobusowej gminy Łomianki.

zaplanuj podróż

kalandarz
Zobacz nową stronę Warszawskiego Transportu Publicznego! Zobacz nową stronę Zarządu Transportu Miejskiego! RODO w ZTM kanał rss ZTM w mediach społecznościowych

newsletter

Komunikacja w wakacyjnym nastroju

Komunikacja w wakacyjnym nastroju

Letnie miesiące to tradycyjnie czas, kiedy warszawiacy wyjeżdżają na zasłużony wypoczynek. Dzieci nie chodzą do szkoły, studenci zdążyli ochłonąć po egzaminach, wiele osób bierze urlopy. Komunikacja miejska może także pomóc w wakacyjnej rozrywce. Warto wybrać się na przejażdżkę jedną z zabytkowych linii albo skorzystać z Zielonej Mapy i pojechać na cały dzień do jednego z atrakcyjnych przyrodniczo miejsc aglomeracji. więcej

Inwestycje i programy współfinansowane przez Unię Europejską