„Nowa kultura mobilności” – ZTM Warszawa

„Nowa kultura mobilności”

Poprzednie projekty realizowane przez ZTM w ramach programu Leonardo da Vinci.
Następne projekty realizowane przez ZTM w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

Projekt zakończony w październiku 2012 r.
Całkowite dofinansowanie: 29.335,22 EUR.

01_320_03

Projekt „Nowa kultura mobilności w Warszawie”

Projekt „Nowa kultura mobilności w Warszawie” otrzymał dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach programu Leonardo da Vinci w wysokości 29.355 EUR

Przedsięwzięcie to jest kontynuacją projektu pt. „Nowa jakość usług – młodzi pracownicy motorem zmian w komunikacji miejskiej” zrealizowanego przez ZTM w 2009r. wspólnie z berlińskim partnerem BVG.

 Głównym założeniem projektu  jest poprawa jakości komunikacji miejskiej poprzez  przygotowanie grupy specjalistów  do zarządzania transportem publicznym w Warszawie na poziomie standardów europejskich. Tym razem staże odbędą się w Wiedniu i Turynie, czerpiąc dobre praktyki w austriackim przedsiębiorstwie komunikacyjnym Wiener Linien oraz włoskim AMMT.

Partnerzy

02

Wiener Linien (WL) jest przedsiębiorstwem transportu publicznego na  obszarze Wiednia. Jest to największe komunalne przedsiębiorstwo komunikacyjne w Austrii i jedno z największych takich przedsiębiorstw w Europie.  Organizuje i obsługuje komunikację publiczną w Wiedniu, zarządzając transportem na 5 liniach metra, 28 liniach tramwajowych oraz 84 liniach autobusowych. W najnowszym badaniu komunikacji miejskiej, przeprowadzonym przez  niemiecki ADAC  w 23 europejskich stolicach, Wiedeń znalazł  się na 3 miejscu, z jednym z najnowocześniejszych i najczęściej używanych systemów transportowych w Europie.

Podpisanie listu intencyjnego o współpracy miało miejsce 11 października 2010r. w Warszawie.

img_9891_320
03_320_02

Drugi partner Agenzia Mobilita Metropolitana Torino  (AMMT) jest instytucją powołaną przez władze lokalne i  odpowiada za zarządzanie transportem publicznym na  terenie miasta Turyn oraz 31 gmin w obszarze metropolitalnym ( 1,5 mln mieszkańców). 

System zarządzanego transportu składa się 7 metropolitalnych linii kolejowych, 36 linii autobusowych międzymiastowych,  78 linii autobusowych miejskich i podmiejskich oraz  7 tramwajowych a także   jednej linii metra. W 1992 r.miasto Turyn rozpoczęło realizację wielkoskalowego projektu w zakresie telematyki transportowej pod nazwą 5T (Telematic Technologies for Transport and Traffic in Turin). Obejmuje on 9 podsystemów m.in. Sterowanie Ruchem Miejskim oraz  Zarządzanie Transportem Publicznym. Ponadto Turyn może poszczycić się zaawansowaną integracją transportu miejskiego i kolejowego.

Podpisanie listu intencyjnego o współpracy miało miejsce 12 listopada  2010r. w Barcelonie.

barcelona-11.11.2010_269_320

Dodatkowym argumentem przesądzającym o zaproszeniu partnerów do projektu było ich doświadczenie w organizacji imprez masowych. Niezwykle cenna będzie możliwość wykorzystania ich doświadczeń  – przed trzema laty w Wiedniu rozgrywane były mecze EURO 2008, a w 2006 roku Turyn był gospodarzem  XX zimowych  igrzysk olimpijskich. Włoski partner wypracował także efektywne rozwiązania zapewniające sprawną komunikację turystom i pielgrzymom odwiedzającym miasto w okresie, gdy wystawiany jest  całun turyński.

Cele

Celem głównym projektu jest zdobycie przez uczestniczące osoby wiedzy i umiejętności związanych z organizacją i  funkcjonowaniem systemów transportu miejskiego. Obejmuje on m.in. efektywne zarządzanie komunikacją  i jej wizerunkiem, wprowadzenie innowacyjnych technologii oraz edukowanie pasażerów.

Z kolei celami szczegółowymi projektu są:

– zapoznanie się beneficjentów projektu z dobrymi praktykami zarządzania komunikacją miejską w Wiedniu i Turynie,

– pogłębienie wiedzy językowej,

– możliwość nawiązania kontaktów z osobami zajmującymi się zarządzaniem komunikacją miejską w Austrii oraz we Włoszech, celem przyszłej wymiany informacji fachowych.

Uczestnictwo w projekcie pozwoli jego beneficjentom uzupełnić już posiadaną wiedzę, a także nabyć umiejętności praktyczne, które będą mogli wykorzystać w przyszłości.

Tematyka staży

1.Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego.

2.Rozwój i integracja różnorodnych systemów transportu miejskiego.

3.Promocja alternatywnych metod – ruch pieszy i rowerowy, szlaki wodne.

4.Organizacja komunikacji miejskiej w trakcie imprez masowych, np. EURO.

5.Planowanie nowych linii komunikacyjnych.

6.Dostępność (nowe rozwiązania) systemów transportowych dla osób niepełnosprawnych.

7.Zmiana kultury w komunikacji miejskiej (koncentracja na potrzeby pasażerów).

8.Jakość w komunikacji miejskiej.

9.Zielony program – ochrona środowiska- metody + nowoczesne rozwiązania.

10. Alternatywne sposoby finansowania środków transportu miejskiego

11.Zwiększenie efektywności systemu transportowego poprzez m.in. zarządzanie ruchem, monitoring, komunikację usług.

12.Systemy taryfowe.

13.Systemy sprzedaży i kontroli biletów.

Rezultaty

W projekcie uczestniczyć będzie 12 osób, zatrudnionych w ZTM. Każdy z partnerów przyjmie po 6 stażystów.

Rezultatem projektu będzie nabycie przez beneficjentów  praktycznej wiedzy w zakresie nowoczesnych standardów zarządzania komunikacją miejską,  pogłębienie wiedzy językowej oraz możliwość nawiązania kontaktów z osobami zajmującymi się zarządzaniem komunikacją zbiorową  w innych stolicach europejskich, celem przyszłej wymiany mobilności.

Staż odbędzie się w pierwszym kwartale 2012 r. i będzie trwał przez  4 tygodnie  dla każdego uczestnika.

Koordynatorem projektu jest p. Halina Rakowska

[email protected]

Uroczystość podpisania umów na staże w Turynie i Wiedniu

W czwartek, 8 grudnia odbyło się uroczyste podpisanie umów  stażowych oraz trójstronnych porozumień o programie stażu. Jak zaznaczył  dyrektor Leszek Ruta  – staże zagraniczne  to forma wyróżnienia dla młodych pracowników, ale również  ciężka praca. Tak samo jak przy poprzednim wyjeżdzie poprzeczka ustawiona jest wysoko i zdobyte doświadczenia zostaną wykorzystane w poszukiwaniu innowacyjnych sposobów usprawnienia zarządzania komunikacją miejską oraz w realizacji nowych rozwiązań i standardów.

staz_320
Uczestnicy staży z Dyrektorem ZTM Leszkiem Rutą i eurokoordynatorem Haliną Rakowską

Seminarium upowszechniające

 W ramach  upowszechnienia rezultatów projektu w dniu 3 kwietnia 2012r. zostało zorganizowane całodniowe seminarium, podczas którego 12 uczestników staży  przedstawiło rozwiązania stosowane u zagranicznych partnerów projektu w Wiedniu i w  Turynie. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele przewoźników i instytucji związanych z organizowaniem komunikacji miejskiej w Warszawie i innych miastach, m.in. Łodzi, Poznania czy Wrocławia.

Interesującym rozwiązaniem z Turynu okazał się  system zarządzania informacją o ruchu (spółka 5T), m.in. na 317 przystankach znajdują się ekrany informacyjne, pasażer z dowolnego przystanku może wysłać sms z zapytaniem o najbliższy kurs. Informacja o komunikacji miejskiej została zintegrowana z Google Transit.

Komunikacja miejska w Wiedniu traktowana jest priorytetowo nad transportem indywidualnym. Wiedeńczycy wprowadzając zmiany komunikacyjne kierują się zasadą pozyskiwania dodatkowych pasażerów. Z myślą o pasażerach wprowadzono wiele ciekawych rozwiązań, np. biletomaty dostępne na różnej wysokości, przesiadka „drzwi w drzwi” z autobusu do tramwaju, prowadnice dla niewidomych na skrzyżowaniach przez tory tramwajowe, wypukłe nadruki informacyjne na poręczach.

Uczestnicy staży w AMM Turyn, Dyrektor ZTM Leszek Ruta, moderator seminarium Halina Rakowska.
Uczestnicy staży w Wiener Linien, moderator seminarium Halina Rakowska.

Więcej o upowszechnianiu projektu w numerze iZTM 4(63), na stronach 36-43, oraz w numerze specjalnym iZTM (2) – czerwiec 2011, na stronach 15-20.

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.