„Fabryka innowacji…” – ZTM Warszawa

„Fabryka innowacji…”

Fabryka innowacji w komunikacji miejskiej w Warszawie

Poprzednie projekty realizowane przez ZTM w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

logotyp programu uczenie się przez całe życie

Projekt „Fabryka innowacji w komunikacji miejskiej w Warszawie” otrzymał dofinansowanie w ramach programu Leonardo da Vinci w kwocie 16 144 euro. Głównym założeniem projektu jest rozwój komunikacji miejskiej pod kątem inwestycyjnym, integracyjnym, zarządzania komunikacją i jej usprawniania poprzez przygotowanie grupy wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy będą uczestniczyć w zarządzaniu komunikacją miejską w Warszawie.  Projekt jest odpowiedzią na brak na polskim rynku wystarczająco wykwalifikowanej kadry.

Jest to trzecia edycja projektu, stanowiąca kontynuację projektów „Nowa jakość usług – młodzi pracownicy motorem zmian w komunikacji miejskiej” oraz „Nowa kultura mobilności w Warszawie”. Pierwszy został zrealizowany przez ZTM w 2009 r., we współpracy z berlińskim partnerem BVG, a drugi w 2012 r., przy udziale partnerów z Wiednia – Wiener Linien i Turynu – AMMT.   

W ramach projektu siedmiu pracowników ZTM weźmie udział w dwutygodniowych zagranicznych stażach. Staże odbędą się w Birmingham oraz Pradze, co pozwoli na zidentyfikowanie dobrych praktyk w przedsiębiorstwach komunikacyjnych: Centro Birmingham i ROPID Praha. Obie Instytucje są  wiarygodnymi i sprawdzonymi parterami, z którymi  ZTM współpracuje od wielu lat na międzynarodowym forum w organizacji EMTA – European Metropolitan Transport Authorities (Europejskie Zarządy Transportu Miejskiego).

Partnerzy

logotyp firmy Centro Birmingham

CENTRO Birmingham jest firmą zarządzającą i integrującą transport lokalny w Anglii, w regionie West Midlands (m.in. Birmingham, Walsall, Coventry, Wolverhampton). Inwestuje w szereg rozwiązań z zakresu poprawy oraz wzmocnienia regionalnych struktur transportowych, bezpieczeństwa podróżowania, zintegrowanego transportu publicznego oraz wypracowania wspólnej wizji na przyszłość (WMLTP – West Midlands Local Transport Plan 2011-2026).

logotyp firmy Ropid

ROPID Praha jest regionalnym organizatorem zintegrowanego transportu w Pradze. Jego zadaniem jest stworzenie nowoczesnego zintegrowanego transportu publicznego dla mieszkańców i turystów. ROPID ma duże doświadczenie w tworzeniu zintegrowanych rozkładów jazdy komunikacji miejskiej. Realizuje także politykę ograniczania ruchu w centrum, co jest związane m.in. ze stałym rozwojem systemu P+R (parkingi są zlokalizowane przy stacjach metra oraz przystankach tramwajowych na obrzeżach miasta).

Cele

Głównym celem projektu jest zdobycie przez uczestniczące w stażach osoby wiedzy i umiejętności związanych z organizacją i funkcjonowaniem systemów transportu miejskiego oraz ich rozwojem. W ramach projektu będą analizowane zagadnienia związane m.in. z efektywnym zarządzaniem komunikacją i jej wizerunkiem, wprowadzaniem innowacyjnych technologii oraz edukowaniem pasażerów.

Do celów szczegółowych projektu należą:

Tematyka staży

Rezultaty

W projekcie będzie uczestniczyć siedem osób zatrudnionych w ZTM. CENTO przyjmie czterech pracowników, a ROPID trzech.

Rezultatami projektu będą: nabycie przez uczestników praktycznej wiedzy z zakresu nowoczesnych standardów zarządzania komunikacją miejską, możliwość pogłębienia wiedzy kulturowej oraz poszerzenia znajomości języków obcych, nawiązanie kontaktów z osobami zarządzającymi komunikacją miejską w innych metropoliach europejskich w celu wymiany branżowych informacji.

Staże odbędą się w drugim kwartale 2014 r. i będą trwał dwa tygodnie dla każdego z uczestników.

Koordynatorem projektu jest Halina Rakowska (h.rakowska@ztm.waw.pl).

Uroczystość podpisania umów na staże w Birmingham i Pradze

W środę, 19 marca odbyło się podpisanie umów stażowych z udziałem Dyrektora Pionu Przewozów ZTM Andrzeja Franków. Staże zagraniczne to forma wyróżnienia dla pracowników, ale również ciężka praca. Tak samo jak przy poprzednich wyjazdach poprzeczka ustawiona jest wysoko. Zdobyte doświadczenia zostaną wykorzystane w poszukiwaniu innowacyjnych sposobów usprawnienia zarządzania komunikacją miejską oraz w realizacji nowych rozwiązań i standardów.

zdjęcie uczestników staży

Uczestnicy staży w CENTRO Birmingham i ROPID Praga

Konferencja upowszechniająca rezultaty staży – Warszawa 3.09.2014

Jak układa się tramwajowe rozkłady jazdy w Pradze? Do czego może służyć dach galerii handlowej w Czeskich Budziejowicach? Dlaczego w Birmingham stawiają na sprint? Co to jest autobus rowerowy? Odpowiedzi na te oraz na wiele innych ciekawych pytań mogli poznać uczestnicy konferencji upowszechniającej rezultaty unijnych projektów „Fabryka innowacji w komunikacji miejskiej w Warszawie” oraz „INVOLVE”, która odbyła się w Warszawie. Organizatorem konferencji był Zarząd Transportu Miejskiego.

W trakcie konferencji zaprezentowaliśmy projekty unijne, które realizowaliśmy do tej pory. Oprócz wspomnianych wyżej dwóch na liście są również i inne projekty miękkie: „Nowa jakość usług – młodzi pracownicy motorem zmian w komunikacji miejskiej”, „Nowa kultura mobilności”, CAPRICE i Rail Baltica Growth Corridor, a także dwa projekty inwestycyjne: budowa centralnego odcinka II linii metra oraz budowa parkingów „Parkuj i Jedź”. Zaprezentowaliśmy także szereg innowacji w warszawskiej komunikacji, które zostały wprowadzone w wyniku zagranicznych staży naszych pracowników: począwszy od form komunikowania się z pasażerami, poprzez działania edukacyjne skierowane do najmłodszych a skończywszy na rozwiązaniach konstrukcyjnych taboru (tramwaje dwukierunkowe) i rozwiązań w organizacji ruchu (tzw. przystanek wiedeński).

W trakcie konferencji pracownicy ZTM, którzy – w ramach projektu „Fabryka innowacji w komunikacji miejskiej w Warszawie” – brali udział w stażach w instytucjach organizujących transport publiczny w Pradze (Ropid) i Birmingham (Centro) dzielili się zdobytą w ich trakcie wiedzą i doświadczeniem. Omówili układ komunikacyjny czeskiej stolicy a także model konstruowania tramwajowych rozkładów jazdy. Przedstawili również prezentację na temat uprzywilejowania komunikacji miejskiej czy udogodnień dla pasażerów z niepełnosprawnościami.

Omówiony został również projekt szybkiego autobusu w Birmingham, sukces tamtejszego systemu parkingów „Parkuj i Jedź”, rozwój komunikacji rowerowej oraz sposoby zarządzania projektami w Centro.

W ramach projektu INVOLVE, czyli „Zaangażowanie sektora prywatnego w zarządzanie mobilnością” omówiony został m.in. realizowany przez włoskie miasto Reggio Emilia projekt Bicibus (autobus rowerowy) oraz wpływ współpracy z sektorem prywatnym na powstawanie nowej infrastruktury transportu publicznego.  

Była to już kolejna zorganizowana przez nas konferencja. Po zakończeniu każdego z projektów organizowane są konferencje i seminaria upowszechniające ich rezultaty.

Poszukując innowacyjnych sposobów usprawniania zarządzania komunikacją miejską, prowadzimy aktywną współpracę z zagranicą, głównie z wykorzystaniem funduszy europejskich. W ramach tej współpracy, korzystamy z doświadczenia partnerów zagranicznych, jak i również dzielimy się własnymi, dobrze sprawdzonymi rozwiązaniami. Do tej pory na zagraniczne staże wyjechało łącznie 25 osób. W warsztatach wymiany doświadczeń, w ramach wszystkich projektów wzięło udział kolejnych kilkadziesiąt osób.

Udział naszych pracowników w realizowanych projektach miękkich ma istotny wpływ na poprawę jakości zarządzania komunikacją miejską w aglomeracji warszawskiej. Nowe linie SKM czy uzupełniająca komunikacja podmiejska, priorytety dla transportu publicznego – intensyfikacja działań w wytyczaniu buspasów czy nowe rodzaje biletów i kanały ich dystrybucji to najbardziej widoczne efekty dla pasażerów. A to wszystko ma ogromny wpływ na zmianę orientacji lokalnej polityki transportowej, której głównym celem staje się zastąpienie znacznej części podróży samochodami prywatnymi podróżami z wykorzystaniem środków komunikacji publicznej. Przekłada się to nie tylko na skrócenie średniego czasu podróży od punktu początkowego do miejsca przeznaczenia, ale również na redukcję zanieczyszczeń powietrza.

ZOBACZ PREZENTACJE

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.