„Nowa jakość usług…” – ZTM Warszawa

„Nowa jakość usług…”

Projekt zakończony w maju 2010 roku.
Całkowite dofinansowanie: 16.374,48 EUR.

Projekt pt. „Nowa jakość usług – młodzi pracownicy motorem zmian w komunikacji miejskiej”

Następne projekty realizowane przez ZTM w ramach programu Leonardo da Vinci.

logotyp programu Leonardo da Vinci

Wniosek pt. „Nowa jakość usług – młodzi pracownicy motorem zmian w komunikacji miejskiej” został zatwierdzony do realizacji w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci”. Dofinansowanie unijne wynosi 16 408 EURO.
W projekcie uczestniczyć będzie 8 osób, zatrudnionych w ZTM. Beneficjentami będą młodzi pracownicy, którzy odbędą staż w Berlinie w celu celu zdobycia praktycznej wiedzy w zakresie nowoczesnych standardów zarządzania komunikacją miejską.
Staż odbędzie się w marcu 2009 r. w przedsiębiorstwie Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) i będzie trwał jeden miesiąc.

Projekt odpowiada na brak na polskim rynku możliwości praktycznego kształcenia w zakresie w zakresie nowoczesnego i efektywnego zarządzania komunikacją miejską oraz modernizacji procesów zarządczych, przyczyniających się do usprawnienia funkcjonowania zbiorowej komunikacji publicznej. Projekt zamierza czerpać dobre praktyki z doświadczeń jednego z najlepiej zarządzanych przedsiębiorstw komunikacyjnych w Europie – Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) w Berlinie. BVG jest instytucją prawa powszechnego, należącą do Landu Berlin. Jest to największe komunalne przedsiębiorstwo komunikacyjne w Niemczech i jedno z największych takich przedsiębiorstw w Europie. Na zlecenie Landu Berlin BVG organizuje i obsługuje komunikację publiczną w Berlinie, zarządzając transportem na 9 liniach metra, 15 liniach tramwajowych oraz 150 liniach autobusowych.
Jego zakres działania w dużej mierze odpowiada zakresowi działań, realizowanych przez ZTM.
BVG posiada znaczące doświadczenie w organizacji komunikacji miejskiej. Dodatkowo, wdrożyło ono szereg rozwiązań, usprawniających funkcjonowanie lokalnego transportu publicznego, które nie są obecne w Polsce. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:

W ocenie wielu ekspertów w dziedzinie organizacji i zarządzania komunikacją miejską, BVG jest jednym z najlepiej zorganizowanych przedsiębiorstw komunikacji miejskiej w Europie.

Cele

Do najważniejszych celów projektu należą:

Rezultatem stażu będzie nabycie przez 8 pracowników praktycznej wiedzy w zakresie nowoczesnych standardów zarządzania komunikacją miejską i poprawa ich kwalifikacji zawodowych.

Tematyka

Uczestnicy posiadają zróżnicowane przygotowanie i doświadczenie zawodowe – w projekcie wezmą udział osoby pracujące w różnych komórkach organizacyjnych ZTM (piony: działalności przewozowej, działalności handlowej, w tym działy: planowania przewozów, nadzoru przewozów, zarządzania infrastrukturą przystankową, sprzedaży biletów, marketingu, analiz układu komunikacyjnego, zarządzania węzłami komunikacyjnymi, rozwoju transportu).

Tematyka stażu będzie dotyczyła następujących zagadnień:

Koordynatorem projektu jest p. Halina Rakowska.

 

logotyp programu Leonardo da Vinci

Warszawa 20.02.2009

Uroczystość podpisania umów na staże w Berlinie

W piątek 20 lutego odbyło się uroczyste podpisanie umów stażowych z udziałem dyrekcji ZTM, oraz kierownictwa działów, w których pracują na co dzień uczestnicy stażu. Wyjeżdżających oficjalnie pożegnał dyrektor Leszek Ruta. – Staż to forma wyróżnienia dla młodych pracowników, ale nie wysyłamy ich do Berlina na wycieczkę, lecz do ciężkiej pracy. Stawiamy im wysoko poprzeczkę i liczymy, że po powrocie zdobyte doświadczenia zostaną w pełni wykorzystane dla rozpropagowania nowych rozwiązań i standardów – podkreślił dyrektor. Wyraził także nadzieję, że stażyści będą godnie reprezentować nie tylko ZTM, ale też Warszawę i Polskę.

logotyp programu Leonardo da Vinci

Berlin 27.03.2009

Uroczystość podsumowania stażu
Stażyści na medal

Pracownicy ZTM zakończyli staż w berlińskim przedsiębiorstwie przewozowym BVG. Zanim jednak opuścili gościnną stolicę Niemiec, 27 marca odbyło się uroczyste podsumowanie. Uczestnicy otrzymali od organizatorów certyfikaty, oraz drobne upominki, które będą pamiątką pracowitego miesiąca. Najważniejsza jednak „zdobycz” to wiedza i nowe doświadczenia, które stażyści będą wykorzystywali w codziennej pracy, z korzyścią dla rozwoju swojej firmy.

Stażyści podkreślali serdeczne przyjęcie, a także doskonałe warunki i atmosferę, w jakich pracowali. Dzięki temu staż, pełen trudnych zadań, był nie tylko ciekawym i pouczającym, ale także przyjemnym doświadczeniem.

O pracownikach ZTM w samych superlatywach wypowiadali się organizatorzy. Opiekunowie stażystów byli pod wrażeniem ich kultury osobistej, pracowitości, merytorycznego przygotowania i zaangażowania w sprawy komunikacji, a jednocześnie otwartości i chęci zdobywania nowej wiedzy. Śmiało można więc stwierdzić, że stażyści w Berlinie godnie reprezentowali ZTM, Urząd m.st. Warszawy, a także całą Polskę.

Uczestnicy stażu zgłębiali funkcjonowanie berlińskiej komunikacji nie tylko poprzez pracę w siedzibie BVG, ale także obserwując, jak konkretne rozwiązania sprawdzają się w praktyce. Poznawali, jak w Berlinie realizowane są zadania, którymi na co dzień zajmują się w kraju, przy czym nie tylko podpatrywali pracę niemieckiego przedsiębiorstwa, ale również aktywnie w niej uczestniczyli. Staż kładł nacisk na wszechstronny rozwój, dzięki czemu pracownicy ZTM mogli zdobywać bogate doświadczenia, m.in. w zakresie nowoczesnego zarządzania komunikacją. Nawiązali przy tym nieformalne kontakty zawodowe, które umożliwią im dalszą, stałą wymianę fachowych informacji z niemieckimi kolegami. Nie bez znaczenia była także możliwość doskonalenia znajomości języka oraz uczestniczenia w życiu kulturalnym Berlina.

 

logotyp programu Leonardo da Vinci

Warszawa 29.05.2009 r.

Berlińskie wzorce w Warszawie
Prezentacja rozwiązań stosowanych w BVG


W ramach upowszechniania rezultatów projektu „Nowa jakość usług – młodzi pracownicy motorem zmian w komunikacji miejskiej” zorganizowane zostało całodniowe seminarium, podczas którego uczestnicy stażu w berlińskim przedsiębiorstwie transportowym BVG zaprezentowali przedstawicielom firm przewozowych sprawdzone rozwiązania, stosowane w stolicy Niemiec. Spotkanie było również okazją do dyskusji nad możliwościami wykorzystania tychże rozwiązań w polskich warunkach. Wcześniej podobna prezentacja odbyła się na potrzeby dyrekcji i kierownictwa Zarządu Transportu Miejskiego.

W trakcie spotkania omawiane były m.in. takie rozwiązania, jak RBL – komputerowy system nadzoru nad ruchem autobusów, który umożliwia np. śledzenie ruchu pojazdów oraz sterowanie sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniach tak, by autobusy miały priorytet.

Uczestnicy seminarium mogli również dowiedzieć się o sposobie, w jaki BVG radzi sobie z kierowcami blokującymi buspasy. Omawiane były zasady i miejsca wytyczania pasów dla autobusów, możliwości stosowania dwukierunkowych pociągów tramwajowych czy funkcjonowanie wspólnych pasów tramwajowo-autobusowych.

Zwrócono także uwagę na stosowane w stolicy Niemiec ułatwienia dla niepełnosprawnych, w tym system informacji oraz oznakowanie peronów metra i przejść dla pieszych.

W przypadku tramwajów omawiana była m.in. wariantowość tras poszczególnych linii w Berlinie, zapewniająca niezakłóconą komunikację podczas różnego rodzaju zdarzeń, awarii czy wyłączeń.

Stażyści dzielili się także swoją wiedzą, dotyczącą promocji komunikacji miejskiej, programów komunikacyjnej edukacji dla najmłodszych, systemów informacyjnych oraz problematyki bezpieczeństwa.

Seminarium miało na celu nie tylko zapoznanie przewoźników ze stosowanymi przez niemieckich kolegów rozwiązaniami. Jego zadaniem było także zaproszenie do dyskusji nad tym, czy i kiedy berlińskie wzorce mogłyby zostać zastosowane również nad Wisłą.

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.