„Nowa kultura mobilności” – ZTM Warszawa

„Nowa kultura mobilności”

Poprzednie projekty realizowane przez ZTM w ramach programu Leonardo da Vinci.

Następne projekty realizowane przez ZTM w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

Projekt zakończony w październiku 2012 r.
Całkowite dofinansowanie: 29.335,22 EUR.

logotyp programu Leonardo da Vinci

Projekt „Nowa kultura mobilności w Warszawie”

Projekt „Nowa kultura mobilności w Warszawie” otrzymał dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach programu Leonardo da Vinci w wysokości 29.355 EUR

Przedsięwzięcie było kontynuacją projektu pt. „Nowa jakość usług – młodzi pracownicy motorem zmian w komunikacji miejskiej” zrealizowanego przez ZTM w 2009r. wspólnie z berlińskim partnerem BVG.

Głównym założeniem projektu była poprawa jakości komunikacji miejskiej poprzez przygotowanie grupy specjalistów do zarządzania transportem publicznym w Warszawie na poziomie standardów europejskich. Staże odbyły się w Wiedniu i Turynie, czerpiąc dobre praktyki w austriackim przedsiębiorstwie komunikacyjnym Wiener Linien oraz włoskim AMMT.

Partnerzy

logotyp firmy Wiener Linien

Wiener Linien (WL) jest przedsiębiorstwem transportu publicznego na obszarze Wiednia. Jest to największe komunalne przedsiębiorstwo komunikacyjne w Austrii i jedno z największych takich przedsiębiorstw w Europie. Organizuje i obsługuje komunikację publiczną w Wiedniu, zarządzając transportem na 5 liniach metra, 28 liniach tramwajowych oraz 84 liniach autobusowych. W najnowszym badaniu komunikacji miejskiej, przeprowadzonym przez niemiecki ADAC w 23 europejskich stolicach, Wiedeń znalazł  się na 3 miejscu, z jednym z najnowocześniejszych i najczęściej używanych systemów transportowych w Europie.

Podpisanie listu intencyjnego o współpracy miało miejsce 11 października 2010r. w Warszawie.

zdjęcie z podpisania listu intencyjnego z Wiener Linien
logotyp firmy Agenzia Mobilita Metropolitana Torino

Drugi partner Agenzia Mobilita Metropolitana Torino (AMMT) jest instytucją powołaną przez władze lokalne i odpowiada za zarządzanie transportem publicznym na  terenie miasta Turyn oraz 31 gmin w obszarze metropolitalnym ( 1,5 mln mieszkańców). 

System zarządzanego transportu składa się 7 metropolitalnych linii kolejowych, 36 linii autobusowych międzymiastowych,  78 linii autobusowych miejskich i podmiejskich oraz  7 tramwajowych a także   jednej linii metra. W 1992 r.miasto Turyn rozpoczęło realizację wielkoskalowego projektu w zakresie telematyki transportowej pod nazwą 5T (Telematic Technologies for Transport and Traffic in Turin). Obejmuje on 9 podsystemów m.in. Sterowanie Ruchem Miejskim oraz  Zarządzanie Transportem Publicznym. Ponadto Turyn może poszczycić się zaawansowaną integracją transportu miejskiego i kolejowego.

Podpisanie listu intencyjnego o współpracy miało miejsce 12 listopada  2010r. w Barcelonie.

zdjęcie z podpisania listu intencyjnego z Agenzia Mobilita Metropolitana Torino

Dodatkowym argumentem przesądzającym o zaproszeniu partnerów do projektu było ich doświadczenie w organizacji imprez masowych. Niezwykle cenna była możliwość wykorzystania ich doświadczeń – w Wiedniu rozgrywane były mecze EURO 2008, a w 2006 roku Turyn był gospodarzem XX zimowych igrzysk olimpijskich. Włoski partner wypracował także efektywne rozwiązania zapewniające sprawną komunikację turystom i pielgrzymom odwiedzającym miasto w okresie, gdy wystawiany jest  całun turyński.

Cele

Celem głównym projektu było zdobycie przez uczestniczące osoby wiedzy i umiejętności związanych z organizacją i funkcjonowaniem systemów transportu miejskiego. Obejmował on m.in. efektywne zarządzanie komunikacją i jej wizerunkiem, wprowadzenie innowacyjnych technologii oraz edukowanie pasażerów.

Z kolei celami szczegółowymi projektu były:

Uczestnictwo w projekcie pozwoliło jego beneficjentom uzupełnić już posiadaną wiedzę, a także nabyć umiejętności praktyczne, które mogli wykorzystać w przyszłości.

Tematyka staży

 1. Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego.
 2. Rozwój i integracja różnorodnych systemów transportu miejskiego.
 3. Promocja alternatywnych metod – ruch pieszy i rowerowy, szlaki wodne.
 4. Organizacja komunikacji miejskiej w trakcie imprez masowych, np. EURO.
 5. Planowanie nowych linii komunikacyjnych.
 6. Dostępność (nowe rozwiązania) systemów transportowych dla osób niepełnosprawnych.
 7. Zmiana kultury w komunikacji miejskiej (koncentracja na potrzeby pasażerów).
 8. Jakość w komunikacji miejskiej.
 9. Zielony program – ochrona środowiska- metody + nowoczesne rozwiązania.
 10. Alternatywne sposoby finansowania środków transportu miejskiego
 11. Zwiększenie efektywności systemu transportowego poprzez m.in. zarządzanie ruchem, monitoring, komunikację usług.
 12. Systemy taryfowe.
 13. Systemy sprzedaży i kontroli biletów.

Rezultaty

W projekcie uczestniczyło 12 osób, zatrudnionych w ZTM. Każdy z partnerów przyjął po 6 stażystów.

Rezultatem projektu było nabycie przez beneficjentów praktycznej wiedzy w zakresie nowoczesnych standardów zarządzania komunikacją miejską, pogłębienie wiedzy językowej oraz możliwość nawiązania kontaktów z osobami zajmującymi się zarządzaniem komunikacją zbiorową w innych stolicach europejskich, celem późniejszej wymiany mobilności.

Staż odbył się w pierwszym kwartale 2012 r. i trwał przez 4 tygodnie dla każdego uczestnika.

Uroczystość podpisania umów na staże w Turynie i Wiedniu

W czwartek, 8 grudnia 2011 roku odbyło się uroczyste podpisanie umów stażowych oraz trójstronnych porozumień o programie stażu. Jak zaznaczył dyrektor Leszek Ruta – staże zagraniczne to forma wyróżnienia dla młodych pracowników, ale również ciężka praca. Tak samo jak przy poprzednim wyjeździe poprzeczka ustawiona jest wysoko i zdobyte doświadczenia zostaną wykorzystane w poszukiwaniu innowacyjnych sposobów usprawnienia zarządzania komunikacją miejską oraz w realizacji nowych rozwiązań i standardów.

staz_320
Uczestnicy staży z Dyrektorem ZTM Leszkiem Rutą i eurokoordynatorem Haliną Rakowską

Seminarium upowszechniające

W ramach  upowszechnienia rezultatów projektu w dniu 3 kwietnia 2012 r. zostało zorganizowane całodniowe seminarium, podczas którego 12 uczestników staży  przedstawiło rozwiązania stosowane u zagranicznych partnerów projektu w Wiedniu i w  Turynie. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele przewoźników i instytucji związanych z organizowaniem komunikacji miejskiej w Warszawie i innych miastach, m.in. Łodzi, Poznania czy Wrocławia.

Interesującym rozwiązaniem z Turynu okazał się system zarządzania informacją o ruchu (spółka 5T), m.in. na 317 przystankach znajdują się ekrany informacyjne, pasażer z dowolnego przystanku może wysłać sms z zapytaniem o najbliższy kurs. Informacja o komunikacji miejskiej została zintegrowana z Google Transit.

Komunikacja miejska w Wiedniu traktowana jest priorytetowo nad transportem indywidualnym. Wiedeńczycy wprowadzając zmiany komunikacyjne kierują się zasadą pozyskiwania dodatkowych pasażerów. Z myślą o pasażerach wprowadzono wiele ciekawych rozwiązań, np. biletomaty dostępne na różnej wysokości, przesiadka „drzwi w drzwi” z autobusu do tramwaju, prowadnice dla niewidomych na skrzyżowaniach przez tory tramwajowe, wypukłe nadruki informacyjne na poręczach.

Uczestnicy staży w AMM Turyn, Dyrektor ZTM Leszek Ruta, moderator seminarium Halina Rakowska.
Uczestnicy staży w Wiener Linien, moderator seminarium Halina Rakowska.

Więcej o upowszechnianiu projektu w numerze iZTM 4(63), na stronach 36-43, oraz w numerze specjalnym iZTM (2) – czerwiec 2011, na stronach 15-20.

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.