Strefy postojowe Kiss and Ride – ZTM Warszawa

Strefy postojowe Kiss and Ride

Rok 2016 przyniósł nowe rozwiązanie w postaci stref postojowych Kiss and Ride, które zachęcają do współdzielenia podróży samochodami i jednocześnie ułatwiają przesiadki do środków komunikacji zbiorowej. Są to wyraźnie oznakowane miejsca, zlokalizowane w sąsiedztwie węzłów przesiadkowych i stacji metra, na których można zatrzymać się na chwilę i wysadzić podwożoną osobę.

W połowie 2016 roku strefy przesiadkowe wyznaczono w siedmiu lokalizacjach: na węźle komunikacyjnym Młociny, przy Dworcu Gdańskim (2 strefy) i Wileńskim oraz przy stacjach metra – Kabaty, Wilanowska i Słodowiec.

Strefy Kiss and Ride są rezultatem stażu „Fabryka innowacji w komunikacji miejskiej w Warszawie”, w ramach którego pracownicy ZTM zdobywali doświadczenie zawodowe w instytucji odpowiadającej za transport zbiorowy w Pradze (Ropid).

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.