Remont pętli autobusowej Targówek – ZTM Warszawa

Remont pętli autobusowej Targówek

W 2012 roku przeprowadzono remont pętli autobusowej Targówek, znajdującej się przy ulicy Trockiej.

Wymieniono fragmenty uszkodzonej nawierzchni, wykonano nową podbudowę i warstwy konstrukcyjne oraz naprawiono dylatację w nawierzchni betonowej. Wykonano również – dostosowane do potrzeb osób niedowidzących – oznakowanie poziome na peronach, wzdłuż linii postoju autobusów.

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.