Przystanki autobusowe na ulicy J. Nowaka-Jeziorańskiego – ZTM Warszawa

Przystanki autobusowe na ulicy J. Nowaka-Jeziorańskiego

Zarząd Transportu Miejskiego wybudował dwa przystanki autobusowe na ulicy J. Nowaka-Jeziorańskiego: jeden przy skrzyżowaniu z ulicą gen. A.E. Fieldorfa „Nila”, a drugi przy ulicy T. Rechniewskiego.

Dzięki nowej infrastrukturze przystankowej mieszkańcy położonego nieopodal osiedla mieszkaniowego oraz osoby odwiedzające centrum kulturalno-handlowe Promenada zyskali wygodne połączenie z innymi rejonami miasta.

Budowa nowych przystanków była kontynuacją projektu z 2013 roku polegającego na wybudowaniu pięciu przystanków autobusowych wzdłuż ulicy J. Nowaka-Jeziorańskiego na odcinku od ulicy gen. A.E. Fieldorfa „Nila” do ulicy Poligonowej i przedłużeniu tej trasy komunikacyjnej.

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.