Parking P+R Żerań – ZTM Warszawa

Parking P+R Żerań

W lipcu 2019 roku Zarząd Transportu Miejskiego podpisał umowę na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu P+R na warszawskim Żeraniu. Zgodnie z umową, inwestycja powinna zostać zrealizowana do czerwca 2021 roku.

Parking P+R Żerań budowany jest na Białołęce, w sąsiedztwie stacji kolejowej PKP Warszawa Żerań, w rejonie skrzyżowania ulicy Płochocińskiej i Marywilskiej.

Parking będzie obiektem jednopoziomowym z co najmniej 220 miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, w tym 4 proc. przystosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz nie mniej niż 110 zadaszonymi stanowiskami dla rowerów. Powstaną także: punkt ładowania roweru elektrycznego, stacje ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym, miejsca postojowe „2+” dla osób dzielących podróże oraz strefy postojowe Kiss and Ride.

W ramach obsługi eksploatacyjnej parkingu będą wykorzystywane odnawialne źródła energii. Parking zostanie także wyposażony w nowoczesny System Pobierania Opłat

Projekt budowy parkingów strategicznych P+R w Warszawie jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt wpisuje się w cele Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+.

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.