Modernizacje I linii metra warszawskiego – ZTM Warszawa

Modernizacje I linii metra warszawskiego

W latach 2006-2007 wykonano – na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego – łącznie 33 modernizacje na pierwszej linii metra.

Pierwszy odcinek metra Kabaty – Politechnika został oddany do użytku w 1995 roku. Każdego roku, w zależności od zarezerwowanych środków pieniężnych w budżecie m.st. Warszawy, Zarząd Transportu Miejskiego dokonuje wymiany i modernizacji urządzeń eksploatowanych w metrze. Wprowadzone zostają nowe i dodatkowe rozwiązania, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i wygody podróżowania pasażerów oraz osób z niepełnosprawnościami.

W roku 2007 na pierwszej linii metra wykonano następujące prace:

 1. Montaż wrót w elektrowozowni na Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Kabaty – dostawa i montaż 33 sztuk nowych kompletnych wrót wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem zasilania energetycznego w obiekcie.
 2. Modernizacja nawierzchni torowej (wymiana szyn).
 3. Przystosowanie pomieszczenia warsztatowego w elektrowozowni do warunków prac stolarskich oraz wykonanie instalacji odpylania i wentylacji.
 4. Wymiana poręczy schodów ruchomych – wymiana dotyczyła sześciu poręczy na głowicy południowej stacji metra Wilanowska oraz stacji Pole Mokotowskie.
 5. Modernizacja obiektów budowlanych (hydrantów) w wybranych tunelach oraz od stacji metra Wilanowska do stacji Politechnika.
 6. Dostawa czujników i montaż instalacji pomiaru drgań i temperatury łożysk w 26 wentylatorniach.
 7. Modernizacja sytemu schładzania podstacji energetycznej stacji metra Centrum.
 8. Korekcje szlifowanie szyn kolejowych i rozjazdów.
 9. Modernizacja i rozbudowa monitoringu w pomieszczeniach Służby Ochrony Metra na STP Kabaty.
 10. Modernizacja nagłośnienia o dźwiękowy system ostrzegawczy na stacji metra Wilanowska. System ostrzegawczy umożliwia wygłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom i pracownikom. Komunikaty nadawane są automatycznie po otrzymaniu sygnału z istniejącego systemu sygnalizacji przeciwpożarowej. System spełnia również funkcję nagłośnia stacji metra umożliwiającego nadawanie komunikatów głosowych ze stanowiska dyżurnego.
 11. Wykonanie sygnalizacji dźwiękowej i wizualnej przejazdu pociągu przez ciągi piesze wraz zaprojektowaniem i wykonaniem zasilenia elektrycznego w elektrowozowni na STP Kabaty.
 12. Dostosowanie wind do potrzeb osób słabowidzących – wyposażenie wind w urządzenia sygnalizacji dźwiękowej oraz montaż kaset sterujących przystosowanych do obsługi przez osoby słabowidzące od stacji metra Kabaty do stacji Centrum.
 13. Oznakowanie dojść do wind z myślą o potrzebach osób słabowidzących na odcinku od stacji metra Kabaty do stacji Marymont. Dodatkowe usprawnienie polegało na wprowadzeniu kolorystyki uwzględniające potrzeby i możliwości osób słabowidzących. Tablice kierunkowe zostały rozmieszczone w sposób zapewniający logiczny ciąg komunikacji oraz tak, by wskazywać drogę dojścia do windy.
 14. Dostawa oraz montaż profesjonalnego sieciowego systemu rejestracji wizji dla stacji metra Dworzec Gdański.
MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.