Modernizacje I linii metra warszawskiego – ZTM Warszawa

Modernizacje I linii metra warszawskiego

W latach 2006-2007 wykonano – na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego – łącznie 33 modernizacje na pierwszej linii metra.

Pierwszy odcinek metra Kabaty – Politechnika został oddany do użytku w 1995 roku. Każdego roku, w zależności od zarezerwowanych środków pieniężnych w budżecie m.st. Warszawy, Zarząd Transportu Miejskiego dokonuje wymiany i modernizacji urządzeń eksploatowanych w metrze. Wprowadzone zostają nowe i dodatkowe rozwiązania, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i wygody podróżowania pasażerów oraz osób z niepełnosprawnościami.

W roku 2007 na pierwszej linii metra wykonano następujące prace:

 1. Montaż wrót w elektrowozowni na Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Kabaty – dostawa i montaż 33 sztuk nowych kompletnych wrót wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem zasilania energetycznego w obiekcie.
 2. Modernizacja nawierzchni torowej (wymiana szyn).
 3. Przystosowanie pomieszczenia warsztatowego w elektrowozowni do warunków prac stolarskich oraz wykonanie instalacji odpylania i wentylacji.
 4. Wymiana poręczy schodów ruchomych – wymiana dotyczyła sześciu poręczy na głowicy południowej stacji metra Wilanowska oraz stacji Pole Mokotowskie.
 5. Modernizacja obiektów budowlanych (hydrantów) w wybranych tunelach oraz od stacji metra Wilanowska do stacji Politechnika.
 6. Dostawa czujników i montaż instalacji pomiaru drgań i temperatury łożysk w 26 wentylatorniach.
 7. Modernizacja sytemu schładzania podstacji energetycznej stacji metra Centrum.
 8. Korekcje szlifowanie szyn kolejowych i rozjazdów.
 9. Modernizacja i rozbudowa monitoringu w pomieszczeniach Służby Ochrony Metra na STP Kabaty.
 10. Modernizacja nagłośnienia o dźwiękowy system ostrzegawczy na stacji metra Wilanowska. System ostrzegawczy umożliwia wygłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom i pracownikom. Komunikaty nadawane są automatycznie po otrzymaniu sygnału z istniejącego systemu sygnalizacji przeciwpożarowej. System spełnia również funkcję nagłośnia stacji metra umożliwiającego nadawanie komunikatów głosowych ze stanowiska dyżurnego.
 11. Wykonanie sygnalizacji dźwiękowej i wizualnej przejazdu pociągu przez ciągi piesze wraz zaprojektowaniem i wykonaniem zasilenia elektrycznego w elektrowozowni na STP Kabaty.
 12. Dostosowanie wind do potrzeb osób słabowidzących – wyposażenie wind w urządzenia sygnalizacji dźwiękowej oraz montaż kaset sterujących przystosowanych do obsługi przez osoby słabowidzące od stacji metra Kabaty do stacji Centrum.
 13. Oznakowanie dojść do wind z myślą o potrzebach osób słabowidzących na odcinku od stacji metra Kabaty do stacji Marymont. Dodatkowe usprawnienie polegało na wprowadzeniu kolorystyki uwzględniające potrzeby i możliwości osób słabowidzących. Tablice kierunkowe zostały rozmieszczone w sposób zapewniający logiczny ciąg komunikacji oraz tak, by wskazywać drogę dojścia do windy.
 14. Dostawa oraz montaż profesjonalnego sieciowego systemu rejestracji wizji dla stacji metra Dworzec Gdański.