Konserwacja nawierzchni przy ulicy Cyrulików – ZTM Warszawa

Konserwacja nawierzchni przy ulicy Cyrulików

W 2011 roku Zarząd Transportu Miejskiego przeprowadził prace konserwacyjne na terenie opuszczonej rembertowskiej składnicy złomu.

Zadanie polegało na uprzątnięciu, uporządkowaniu, odwodnieniu terenu i utwardzeniu nawierzchni. Łączna powierzchnia działki to 2324 metrów kwadratowych.

Nieruchomość, na terenie której prowadzono prace to opuszczona składnica złomu. Została ona, Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy, oddana w administrowanie Dzielnicy Rembertów.

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.