Budowa parkingu P+R Metro Bródno – ZTM Warszawa

Budowa parkingu P+R Metro Bródno

Wizualizacja koncepcji parkingu P+R Bródno

Na przełomie 2020 i 2021 roku poznaliśmy koncepcję parkingu „Parkuj i jedź” przy ostatniej wschodniej stacji drugiej linii metra – Bródno. Na parkingu planowanych jest 475 miejsc postojowych dla samochodów i 116 miejsc do parkowania dla rowerów.

Na Targówku powstają nowe stacje linii metra M2: Zacisze, Kondratowicza i Bródno. Zarząd Transportu Miejskiego planuje budowę parkingu P+R przy ostatniej stacji – Bródno, u zbiegu ulic Rembielińskiej i L. Kondratowicza. Jest to miejsce wskazane przez obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Kierowcy przesiadający się do Warszawskiego Transportu Publicznego będą mogli zostawiać na parkingu samochody.

Koncepcja – przygotowana dla Zarządu Transportu Miejskiego – zakłada powstanie dwóch budynków, połączonych podziemnym łącznikiem, na około 475 miejsc postojowych dla samochodów i 116 miejsc do parkowania dla rowerów. Parking P+R Bródno będzie przyjazny środowisku naturalnemu. Na części zadaszenia obu budynków, wchodzących w skład parkingu, planowane jest zasadzenie roślin. Na dachu budynku A zamontowane będą panele fotowoltaiczne, a na budynku B powstanie strefa odpoczynku dla mieszkańców. W pobliżu parkingu pozostanie też bazarek, o co zabiegali mieszkańcy. Zarząd Transportu Miejskiego, po uzgodnieniu z dzielnicą Targówek, pozostawił część nieruchomości przeznaczonej w planie miejscowym na parking do zagospodarowania na handel. Określenie sposobu i zakresu funkcjonowania handlu w tym miejscu będzie należało do władz dzielnicy oraz kupców.

Do koncepcji uwagi mogli zgłaszać mieszkańcy. Z powodu pandemii koronawirusa dwa spotkania informacyjne odbyły się w formule on-line. Wszyscy zainteresowani mogli po ich zakończeniu wypełnić ankiety i przedstawić swoje uwagi.

Przygotowana dokumentacja to koncepcja, karta informacyjna przedsięwzięcia, kosztorysy inwestorskie i studium wykonalności. Są one częścią dokumentacji niezbędnej dla starania się o dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych. W 2021 roku Zarząd Transportu Miejskiego planuje uzyskanie dla tej inwestycji Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.