Budowa I linii metra odcinek od szlaku B20 do stacji A23 Młociny wraz z torami odstawczymi i węzła komunikacyjnego „Młociny” – ZTM Warszawa

Budowa I linii metra odcinek od szlaku B20 do stacji A23 Młociny wraz z torami odstawczymi i węzła komunikacyjnego „Młociny”

Dnia 06.12.2007 r. Miasto Stołeczne Warszawa podpisało w Ministerstwie Infrastruktury Umowę o dofinansowanie projektu „Budowa I linii metra odcinek od szlaku B20 do stacji A23 Młociny wraz z torami odstawczymi i węzła komunikacyjnego „Młociny”.

Prace budowlane zostały zakończone w październiku 2008 roku.

Inwestorem budowy I linii metra oraz węzła komunikacyjnego „Młociny”, był Zarząd Transportu Miejskiego, działający w imieniu Miasta Stołecznego Warszawy, zaś Inwestorem Zastępczym było Metro Warszawskie Sp. z o.o., które było odpowiedzialne za realizację tego przedsięwzięcia.

Inwestycja została w części dofinansowywana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport. Dofinansowanie objęło następujący zakres prac:

W skład budowy odcinka bielańskiego I linii metra wchodzą cztery stacje metra:

oraz budowa tuneli szlakowych pomiędzy poszczególnymi stacjami wraz z torami odstawczymi na stacji Słodowiec i Młociny.

Węzeł Komunikacyjny „Młociny” obejmuje budowę następujący obiektów:

Założony termin prac przygotowawczych wraz z realizacją budowy: 2004-2008 r.

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.