Druga jezdnia ulicy J. Kasprowicza – ZTM Warszawa

Druga jezdnia ulicy J. Kasprowicza

W 2013 roku oddano do użytku drugą jezdnię ulicy J. Kasprowicza na odcinku od ulicy Przy Agorze do ulicy M. Oczapowskiego.

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg – na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego – wybudował drugą drugą jezdnię ulicy J. Kasprowicza na odcinku ul. Przy Agorze – ul. M. Oczapowskiego oraz przebudował istniejącą jezdnię.

Głównym celem inwestycji była poprawa warunków drogowych na ul. J. Kasprowicza. Zyskali m.in. kierowcy korzystający z mostu Marii Skłodowskiej-Curie, którzy mogą sprawniej dojechać do parkingów „Parkuj i Jedź” zlokalizowanych na Żoliborzu i Bielanach.

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.