Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdą Państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.

bilety i opłaty

nowa taryfa biletowa 2014

I Nowa taryfa biletowa
II Bilet jednorazowy przesiadkowy

III Bilety weekendowe
IV Bilety dla dzieci z rodzin z trójką dzieci
V Korzystanie ze "starych" biletów
VI Zwroty "starych biletów
VII Łączenie na jednej karcie biletów ze "starej" i nowej taryfy
VIII Nowe kolory niektórych biletów "kartonikowych"

 

 

I Nowa taryfa biletowa

1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie nowa taryfa biletowa. Jej największą zaletą będzie wprowadzenie dodatkowej ulgi w opłatach za przejazdy komunikacją miejską dla osób mieszkających w Warszawie i rozliczających się z podatku dochodowego od osób fizycznych w warszawskim urzędzie skarbowym. Nowością będzie również zastąpienie biletów jednorazowych biletami umożliwiającymi przesiadanie się.

Z tańszych biletów długookresowych, obowiązujących zarówno w pierwszej jak i drugiej strefie biletowej będą mogły korzystać osoby, które mieszkają w Warszawie i złożyły w roku podatkowym zeznanie o wysokości dochodu za rok poprzedni w urzędzie skarbowym w Warszawie. Będzie to tzw. Karta Warszawiaka. Uprawnienie to ma przysługiwać również dzieciom tych osób do ukończenia 20 roku życia, w ramach Karty Młodego Warszawiaka (w przypadku biletów ważnych wyłącznie w pierwszej strefie biletowej).

W przypadku biletów 30-dniowych ważnych tylko w pierwszej strefie osoby te będą miały prawo do zniżki w wysokości – 12 zł (dorośli) i 61 zł (dzieci oraz studenci). Gdy zdecydują się na zakup biletu 90-dniowego ważnego wyłącznie w pierwszej strefie, będzie im przysługiwała zniżka w wysokości 30 zł (dorośli) oraz 155 zł (dzieci i studenci). Przy zakupie biletów długookresowych ważnych w obu strefach biletowych zniżka będzie wynosiła – 14 zł dla biletu 30-dniowego i 54 zł dla biletu 90-dniowego. Uwaga! Wysokość przysługującej zniżki obowiązuje dla ceny biletu normalnego według nowej taryfy - np. 280 zł - 155 zł = 125 zł.

Z Karty Młodego Warszawiaka będą mogli korzystać także mieszkający w stolicy studenci studiów magisterskich, licencjackich i inżynierskich, do ukończenia przez nich 26 roku życia, którzy rozliczają się z podatku w warszawskim urzędzie skarbowym lub są na utrzymaniu rodziców lub opiekunów płacących podatki w stolicy.

To ma być przede wszystkim przywilej dla osób, które płacąc swoje podatki w stolicy współfinansują funkcjonowanie m.in. komunikacji miejskiej. Ma to być również zachęta dla tych, którzy jeszcze tego nie robią.

Dodatkowo wprowadzony zostanie także specjalny bilet, który będzie przysługiwał mieszkającym w Warszawie dzieciom z rodziny posiadającej troje dzieci, do ukończenia przez nie 20 roku życia jeśli ich rodzice, lub opiekunowie rozliczają się w urzędzie skarbowym w stolicy. Będzie kosztował 99 zł dla każdego dziecka, będzie ważny przez rok i będzie uprawniał do nieograniczonej liczby przejazdów – na obszarze obu stref biletowych – w trakcie ważności.

Kolejną zaletą nowej taryfy biletowej będzie jej uproszczenie. Ograniczona zostanie liczba rodzajów i typów biletów. Zlikwidowane zostaną te, które cieszą się najmniejszą popularnością, czyli bilety 40 i 60 minutowe.

kliknij, aby powiększyć
2014_taryfa_plakat01_542

Ułatwione zostanie również korzystanie z komunikacji poprzez likwidację biletu jednorazowego, który trzeba kasować w każdym pojeździe. Bilet jednorazowy ważny tylko w pierwszej strefie zostanie zastąpiony biletem jednorazowym przesiadkowym (ważnym również tylko w pierwszej strefie), który będzie ważny przez 75 minut i będzie umożliwiał, w czasie ważności, korzystanie z kilku środków komunikacji lub będzie uprawniał do dojechania do ostatniego przystanku na trasie danej linii. Bilet jednorazowy ważny w obu strefach zostanie zastąpiony analogicznym biletem ale ważnym przez 90 minut. Dla pasażerów będzie to duża wygoda. Osoby niekorzystające z biletów okresowych lub czasowych nie będą już musiały, po każdej przesiadce kasować oddzielnego biletu. Będzie to nie tylko rozwiązanie znacznie bardziej wygodne, ale również i znacznie tańsze dla osób, które w czasie podróży komunikacją miejską korzystają z różnych linii lub różnych środków transportu.

Bilet 3-dniowy zostanie zaś zastąpiony biletem weekendowym, który będzie ważny od godz. 19.00 w piątek, do godz. 8.00 w poniedziałek w pierwszej i drugiej strefie. Do taryfy wprowadzony zostanie także specjalny bilet weekendowy grupowy, z którego będą mogły korzystać grupy maksymalnie 5 osobowe, które będą chciały np. zwiedzać miasto korzystając z przejazdów komunikacją miejską. Zasady jego ważności będą identyczne jak w przypadku biletu weekendowego dla jednej osoby.

W nowej taryfie zmienią się też opłaty dodatkowe za jazdę bez biletu lub jazdę bez ważnego dokumentu poświadczającego prawo do ulgi oraz za zatrzymanie środka transportu bez przyczyny. Zmienią się również opłaty manipulacyjne, których wartość, dla wygody pasażerów, zostanie zaokrąglona do pełnych złotych.

Szczegółowy cennik:

taab_542

 

II Bilet jednorazowy przesiadkowy

Ogromnym ułatwieniem dla pasażerów, którzy podróżują komunikacją miejską nieregularnie i nie korzystają z biletów długookresowych, będzie zastąpienie biletu jednorazowego biletem umożliwiającym przesiadanie się.

Jeśli ktoś nie korzysta z biletów długookresowych lub czasowych i kasuje bilety jednorazowe musi pamiętać o tym by w każdym kolejnym pojeździe skasować oddzielny bilet. Jeśli taki pasażer musi się przesiąść kilka razy – koszty takiej podróży zwiększają się znacznie.

Od 1 stycznia bilety jednorazowe staną się jednak biletami jednorazowymi przesiadkowymi. Normalny bilet ważny tylko w pierwszej strefie będzie kosztował 4,40 zł, czyli tyle co obecny „zwykły” bilet jednorazowy. Będzie jednak ważny przez 75 minut. W tym czasie pasażer będzie mógł się wielokrotnie przesiadać i korzystać z różnych środków transportu. Bilet ten będzie umożliwiał także dojechanie do ostatniego przystanku na trasie autobusu, tramwaju lub pociągu, w którym został skasowany. W takim przypadku będzie to możliwe nawet wtedy jeśli podróż zajmie więcej niż 75 minut. Ale tylko w takim! Jeśli ktoś mając skasowany ten bilet przesiądzie się choć raz, jego ważność skończy się dokładnie po 75 minutach.

Analogiczne zasady będą obowiązywały w przypadku biletu jednorazowego ważnego w obu strefach biletowych. Jedyne różnice będą takie, że będzie on ważny dłużej – bo aż 90 minut, i będzie droższy – będzie kosztował 7 zł.

Będzie to nie tylko rozwiązanie znacznie bardziej wygodne, ale również i znacznie tańsze dla osób, które w czasie nieregularnych podróży komunikacją miejską muszą skorzystać z różnych linii lub różnych środków transportu.

III Bilety weekendowe

W nowej taryfie biletowej pojawi się również specjalna oferta dla wszystkich pasażerów, którzy będą chcieli z warszawskiej komunikacji miejskiej korzystać w czasie weekendu.

Takimi pasażerami są np. turyści – mieszkańcy innych miast czy państw, którzy licznie odwiedzają stolicę. Z nowej oferty korzystać będą mogli również studenci zaoczni lub uczestnicy studiów podyplomowych, którzy zdobywają w czasie weekendów wiedzę na licznych stołecznych wyższych uczelniach. Nowa oferta jest też idealnym rozwiązaniem dla warszawskich rodzin, które na co dzień korzystają z samochodów i nie mających biletów długookresowych. Mogą spędzić razem czas w Warszawie wybierając się komunikacją miejską do kina, na Stare Miasto, na zakupy czy do ZOO i dzięki temu zostawić, przynajmniej przez jakiś czas, samochód w garażu.

I właśnie z myślą o takich pasażerach wprowadzone zostały bilety weekendowe, które zastąpią używane obecnie bilety 3-dniowe. Z biletów 3-dniowych można wprawdzie korzystać we wszystkie dni tygodnia, jednak i tak bilety weekendowe mają nad biletami 3-dniowymi dużą przewagę.

Po pierwsze – są ważne dłużej. Bilet 3-dniowy jest ważny tylko do godz. 23.59 trzeciego dnia ważności biletu. Oznacza to, że taki bilet skasowany w piątek wieczorem będzie ważny tylko do godz. 23.59 w niedzielę. Bilet weekendowy zaś będzie ważny od godz. 19.00 w piątek do godz. 8.00 w poniedziałek.

Po drugie zaś – bilet weekendowy będzie znacznie tańszy. Bilet 3-dniowy kosztuje obecnie 30 zł w pierwszej i 48 zł w obu strefach biletowych. Bilet weekendowy zaś będzie kosztował tylko 24 zł i będzie ważny w obu strefach biletowych! Jeszcze tańszym rozwiązaniem będzie bilet weekendowy grupowy. Będzie kosztował 40 zł i będzie także ważny w obu strefach biletowych. A będzie z niego mogło korzystać w tym samym czasie nawet 5 osób, czyli każda z tych osób za cały weekend korzystania z warszawskiej komunikacji miejskiej zapłaci tylko 8 zł! Ale zakup takiego biletu będzie się opłacał już nawet dwóm osobom. Każda z nich zapłaci bowiem tylko 20 zł, czyli o 4 zł mniej niż za bilet weekendowy indywidualny.

 

kliknij, aby powiększyć
2014_taryfa_ulotka_542

IV Bilety dla dzieci z rodzin posiadających troje dzieci

Jedną z nowości wchodzącej w przyszłym roku w życie taryfy biletowej jest specjalny imienny bilet dla dzieci z rodzin posiadających troje dzieci. Dzięki niemu korzystanie z komunikacji miejskiej dla tych rodzin stanie się znacznie tańsze.

Dzieci z rodzin, które mają trójkę pociech, będą mogły kupować bilety za 99 zł. Taki bilet będzie ważny przez rok. A dokładnie do godz. 23.59 trzysta sześćdziesiątego piątego dnia terminu ważności biletu (trzysta sześćdziesiątego szóstego dnia o ile obejmuje dzień 29 lutego). Będzie uprawniał do nieograniczonej liczby przejazdów – na obszarze obu stref biletowych – w trakcie ważności, czyli za jeden miesiąc korzystania z komunikacji miejskiej w całej aglomeracji każde z dzieci zapłaci jedynie 8,25 zł!

Żeby jednak otrzymać taki bilet rodzina będzie musiała spełnić kilka warunków. Dziecko, które będzie korzystało z tego biletu musi mieć mniej niż 20 lat i mieszkać w Warszawie. Ponadto jego rodzice lub opiekunowie prawni (lub rodzic/opiekun samotnie je wychowujący) także muszą mieszkać w stolicy i rozliczać się z podatków w warszawskim urzędzie skarbowym.

Bilety te będzie można kupować jedynie w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM. Będą kodowane na spersonalizowanej Warszawskiej Karcie Miejskiej, na którą zostanie naklejony hologram, czyli na Karcie Młodego Warszawiaka. Dlatego rodzina z trójką dzieci, która spełnia wszystkie warunki i będzie chciała, by dzieci korzystały z takich biletów, musi złożyć w tej sprawie wniosek o wydanie karty i hologramów.

Co ważne, jeśli jedno z dzieci straci swoje uprawnienia, bo np. skończy 20 lat, albo wyprowadzi się z Warszawy, pozostałe dzieci nadal będą mogły z takiego biletu korzystać!

V Korzystanie ze "starych" biletów

Niemal ze wszystkich biletów z taryfy obowiązującej obecnie, czyli do 31 grudnia 2013 roku, będzie można jeszcze korzystać, gdy zacznie już obowiązywać nowy cennik. Na jakich zasadach?

Bilety jednorazowe, 20 minutowe i dobowe na pierwszą strefę będzie można kasować bez ograniczeń również w przyszłym rok. Wszystko dlatego, że nie zmienia się ich cena (oczywiście „stary” bilet jednorazowy skasowany po 1 stycznia 2014 roku stanie się biletem jednorazowym przesiadkowym). Zmienia się jedynie cena biletu dobowego na pierwszą i drugą strefę, dlatego też bilety te będzie można od stycznia zwrócić.

Z biletów: 40 minutowych, 60 minutowych i 3-dniowych, będzie można korzystać jeżeli zostaną skasowane przed wejściem w życie nowej taryfy biletowej, czyli najpóźniej 31 grudnia 2013 roku o godz. 23.59. Bilety takie będą honorowane do końca terminu ważności.

W przypadku biletów kodowanych na Warszawskiej Karcie Miejskiej, czyli 30-dniowych czy 90-dniowych, możliwe będzie zakodowanie maksymalnie dwóch kontraktów tego samego typu i rodzaju. Gdy pierwszy z nich aktywujemy przed 1 stycznia 2014 r. drugi aktywuje się automatycznie po wygaśnięciu pierwszego. Ze skasowanych lub aktywowanych przed 1 stycznia 2014 roku biletów będzie można korzystać maksymalnie do 30 czerwca 2014 roku. Z wyjątkiem Biletów Seniora, z których będzie można korzystać do końca ich terminu ważności.

VI Zwroty "starych" biletów

Po wejściu w życie nowej taryfy biletowej, niewykorzystane bilety z tej obecnie obowiązującej będzie można zwrócić. Zwroty będą się odbywały według nieco zmienionych zasad.

Obowiązujące zasady dotyczące zwrotów „starych”, niewykorzystanych biletów są wyjściem na naprzeciw oczekiwaniom pasażerów. Ułatwiają oddawanie „starych” biletów osobom, którym pozostało ich niewiele.

Bilety nieskasowane lub nieaktywowane (wszystkie rodzaje oprócz biletu jednorazowego pojazdowego), wycofane z taryfy obowiązującej do 31 grudnia 2013 r., o wartości nieprzekraczającej 100 zł będzie można zwracać „od ręki”, bez żadnych formalności. Warto przypomnieć, że w bieżącym roku – po wejściu w życie obowiązującej obecnie taryfy – w czasie przyjmowania zwrotów biletów obowiązywał niższy próg kwotowy. „Od ręki” były przyjmowane bilety o wartości do 50 zł. 

Zwroty o wartości przekraczającej 100 zł, ale w liczbie mniejszej niż 250 sztuk, będą przyjmowane jedynie po podpisaniu odpowiedniego oświadczenia i okazaniu dokumentu tożsamości lub zwrocie dokumentu zakupu. Biletów w liczbie większej niż 250 sztuk nie będzie można zwracać. Będą one mogły zostać jedynie wymienione – za ewentualną dopłatą – na bilety z nowej taryfy. Wymiana będzie możliwa jedynie w Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM na Młocinach.

Tutaj warto przypomnieć, że nie trzeba zwracać biletów jednorazowych, 20-minutowych oraz dobowych ważnych w pierwszej strefie biletowej. Ich ceny nie zmieniają się i będzie można z nich korzystać do końca 2014 r.

Bilety będzie można zwracać we wszystkich Punktach Obsługi Pasażerów ZTM (przy ul. Żelaznej, na stacjach metra: Imielin, Służew, Centrum – 2 punkty, Świętokrzyska, Ratusz Arsenał, Dworzec Gdański, Plac Wilsona, Marymont, na Węźle Komunikacyjnym Młociny, na pętli autobusowej przy Dworcu Wschodnim od strony ul. Lubelskiej oraz na Lotnisku Chopina) do 30 czerwca 2014 roku. W trakcie zwrotów nie będzie pobierana opłata manipulacyjna. Opłata manipulacyjna będzie pobierana za to w przypadku zwrotów aktywowanych wcześniej biletów długookresowych, dlatego – zamiast oddawać – najlepiej będzie je wykorzystać.

Zwrotu biletu imiennego zakodowanego na spersonalizowanej Warszawskiej Karcie Miejskiej będzie mógł dokonać tylko właściciel karty lub osoba przez niego upoważniona (na podstawie pisemnego upoważnienia). Ponadto bilet zostanie przyjęty do zwrotu pod podpisaniu przez osobę zwracającą odpowiedniego oświadczenia i okazaniu dokumentu tożsamości lub zwrocie dokumentu zakupu.

VII Łączenie na jednej karcie biletów ze "starej" i nowej taryfy

Ważna informacja dla posiadaczy biletów długookresowych. Na jednej karcie będzie można łączyć ze sobą bilet ze „starej” taryfy z kontraktem z nowego cennika. Ale dotyczyć to będzie wyłącznie biletów takiego samego rodzaju i typu.

Na karcie mogą być zakodowane maksymalnie dwa kontrakty tego samego rodzaju i typu. W związku z tym, jeśli ktoś po 1 stycznia 2014 r., będzie miał na karcie wciąż aktywny kontrakt np. 90-dniowy normalny ważny tylko w pierwszej strefie ze „starej” taryfy, czyli tej aktualnie obowiązującej, będzie mógł na niej zakodować bilet 90-dniowy normalny ważny w pierwszej strefie z nowej taryfy bez obawy utraty „starego” kontraktu. Co ważne, drugi kontrakt zostanie aktywowany automatycznie po wygaśnięciu pierwszego. Bardzo ważne jest, by drugi kontrakt był tego samego rodzaju i typu co pierwszy. Zakodowanie biletu innego typu lub rodzaju spowoduje usunięcie z karty „starego” kontraktu. W takiej sytuacji pasażerowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystaną część biletu, o czym stanowi paragraf 6 ustaleń dodatkowych do taryfy przewozowej.

Uwaga! Nie będzie można łączyć na jednej karcie biletu obecnego z tańszym Biletem Warszawiaka (Karta warszawiaka) lub Biletem Młodego Warszawiaka (Karta Młodego Warszawiaka). Dlatego, że Bilet Warszawiaka oraz Bilet Młodego Warszawiaka są biletami ulgowymi przysługującymi pasażerom według innych zasad. Posiadacz aktywowanego biletu 30-dniowego normalnego ważnego tylko w pierwszej strefie, kodując Bilet Warszawiaka np. 30-dniowy ważny tylko w pierwszej strefie utraci niewykorzystaną część posiadanego obecnie biletu. Zakodowanie Biletu Warszawiaka, bez utraty części ważnego biletu, stanie się możliwe dopiero po upływie terminu ważności biletu, którym obecnie się posługuje.

Warto zatem, by pasażerowie regularnie sprawdzali datę ważności swoich biletów oraz oczywiście, by zawsze pamiętali jakim rodzajem i typem biletu się posługują. Dzięki temu unikną ewentualnych przykrych niespodzianek.

VIII Nowe kolory niektórych biletów "kartnikowych"

We wzorach biletów „kartonikowych”, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2014 roku zostało wprowadzonych kilka zmian. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami.

Największe zmiany wprowadzone zostały we wzorach biletów jednorazowych i 20-minutowych.

„Zamieniły się” kolorami. Bilet jednorazowy przesiadkowy będzie zielony a 20-minutowy – czerwony.

Zielony będzie także bilet jednorazowy przesiadkowy ważny w obu strefach. Oprócz zapisu o tym, w których strefach bilet jest ważny, na kartoniku znajdzie się białe kółko informujące o czasie jego ważności.

75mn     75u

90mn     90mu

20mn     20mu

Pasażerowie posługujący się biletami 20-minutowymi i jednorazowymi (nowymi - przesiadkowymi oraz "starymi" - w nowej funkcjonalności) powinni zatem, przed ich zakupem i skasowaniem, bardzo uważnie obejrzeć czy kupują a potem kasują odpowiedni rodzaj biletu.

Kolory biletów dobowych nie zmieniły się. W dalszym ciągu będą one błękitne.

24hn     24hu

24h12n     24h12u

Nowe bilety, czyli bilety weekendowe będą zaś fioletowe. Bilety weekendowe indywidualne (normalny i ulgowy) będą jasnofioletowe a bilet weekendowy grupowy – ciemnofioletowy.

wekendn_01     wekendu

grup

Na biletach tych będą także umieszczone dodatkowe informacje, czyli to, że obowiązują w obu strefach biletowych oraz dokładne dni i godziny ich ważności. Ponadto, na bilecie grupowym umieszczony zostanie biały prostokąt z pięcioma „ludzikami” oraz informacją, że bilet jest ważny dla grupy maksymalnie pięcioosobowej. 

Bilety staną się także jeszcze bardziej warszawskie. Z lewej strony, zamiast logotypu ZTM będą miały logo Warszawy, czyli syrenkę z napisem „Zakochaj się w Warszawie.

Bez zmian pozostanie jednak to, że bilety normalne będą jednolitymi, kolorowymi kartonikami. Ulgowe zaś będą miały niewielki, biały pasek z lewej strony.

 

Masz jakieś pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat nowej taryfy biletowej? Szukasz jakiejś innej informacji?
Napisz do nas!

Wypełnij formularz aby skontaktować się z nami

obrazek

zaplanuj podróż

kalandarz
RODO w ZTM kanał rss ZTM w mediach społecznościowych

newsletter

Dziesięć lat linii lokalnych

Dziesięć lat linii lokalnych

Dziesięć lat temu na trasy w aglomeracji warszawskiej wyruszyły autobusy linii lokalnych. Chyba mało kto wtedy przypuszczał, jak wielki sukces odniosą. To było coś nowego, a jednocześnie oferta, której potrzebowali mieszkańcy podwarszawskich gmin. Nic dziwnego, że po Lesznowoli, która pierwsza włączyła się we współpracę z Zarządem Transportu Miejskiego, dołączały kolejne samorządy i linie dowozowe powstają w dalszym ciągu – dziś jest ich 48. Tego jubileuszu nie byłoby bez dobrej współpracy ZTM z władzami podwarszawskich gmin. więcej

Inwestycje i programy współfinansowane przez Unię Europejską