Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdą Państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.

bilety i opłaty

rodziny z 3, 4 i więcej dzieci

Przypominamy, iż roczny bilet dla dzieci z rodzin z trójką dzieci bez wgranego e-hologramu utracił ważność po 30 września 2016 r.

Bilety, których ważność przekracza termin ważności hologramu
w formie naklejki (tj. 30 września 2016) utraciły uprawnienie z dniem
1 października 2016 r.

Zachęcamy do przedłużenia ważności uprawnień.      

Rodzice lub opiekunowie prawni powinni zgłosić się do dowolnego Punktu Obsługi Pasażerów ZTM z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi zamieszkiwanie i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 r. w jednym z warszawskich Urzędów Skarbowych, tj:

  1. Pierwszą stroną PIT za 2016r. wraz z prezentatą urzędu skarbowego, lub w przypadku składania PIT-u drogą elektroniczną – Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, tzw. UPO, wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego z wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem wskazanym na dokumencie UPO. W przypadku gdy PIT został złożony listownie, niezbędne jest okazanie Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu/ poniesionej straty, zawierające niezbędne dane tj. adres zamieszkania podatnika z podaniem miejsca rozliczenia podatku
  2. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości
  3. Dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa (w przypadku rodzin zameldowanych na terenie Warszawy, jest możliwość zweryfikowania stopnia pokrewieństwa w dostępnych w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM systemach)

Zapraszamy do naszych Punktów Obsługi Pasażerów w celu wgrania e-hologramu.

WAŻNE: e-hologramu dla dzieci z rodzin posiadających 3 dzieci nie przedłużymy w biletomatach.

Drodzy Rodzice! Przedstawiamy zasady korzystania z ulg i uprawnień przez dzieci i młodzież z rodzin wielodzietnych podczas przejazdów komunikacją miejską na terenie aglomeracji warszawskiej.

Uczące się dzieci z rodzin,
w których jest czworo i więcej dzieci

Uczącym się Dzieciom z Rodzin 4+ przysługują uprawnienia do bezpłatnych przejazdów w 1 i 2 strefie biletowej ZTM, nie dłużej niż do 30 września roku  kalendarzowego, w którym kończą 21 rok życia, pod warunkiem, że zamieszkują na terenie m.st. Warszawy. Utrata uprawnień przez jedno z dzieci nie pozbawia pozostałych nabytych uprawnień. Przypominamy, że uprawnienie wgrywane jest na czas spełnienia wszystkich wymogów.

W celu otrzymania specjalnych kart z uprawnieniami do bezpłatnych przejazdów lub w celu przedłużenia już posiadanych, należy zgłosić się do jednego z Punktów Obsługi Pasażerów ZTM wraz z następującymi dokumentami:

1)     dowodem osobistym rodzica lub opiekuna prawnego (wnioskodawcy) – do wglądu,

2)     ważną legitymacją szkolną dziecka/dzieci lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym datę urodzenia – w przypadku dzieci i młodzieży od 1 października roku kalendarzowego, w którym kończą 7 lat do ukończenia 16 roku życia,

3)     ważną legitymacją szkolną lub studencką dziecka – dotyczy młodzieży od 17 roku życia do 30 września roku kalendarzowego, w którym kończą 21 rok życia,

4)     dokumentem potwierdzającym stopień pokrewieństwa (np. skrócony odpis aktu urodzenia dzieci) – w przypadku rodzin rekonstruowanych każdy z rodziców/opiekunów prawnych potwierdza stopień pokrewieństwa w stosunku do dzieci własnych.

Na wniosek wnioskodawcy zameldowanego na terenie m.st. Warszawy istnieje możliwość, aby upoważniony pracownik Działu Sprzedaży Biletów ZTM, mający upoważnienie  do bazy ewidencji ludności – CRBDEL, potwierdził stopień pokrewieństwa pomiędzy wymienionymi we wniosku członkami rodziny.

Uprawnienia wgrywane są na kartach specjalnych, dedykowanych dla dzieci z rodzin 4+. Przypominamy także, iż w przypadku wyrabiania kart dla dzieci z rodziny 4+, konieczne jest także posiadanie przy sobie aktualnego zdjęcia w wersji papierowej.

UWAGA! W przypadku przedłużania ważności uprawnienia, ponownie należy złożyć wniosek (RW) wraz z wymaganymi do niego załącznikami oraz przedłożyć do wglądu dokumenty  potwierdzające stopień pokrewieństwa, ważne legitymacje szkolne/studenckie.

Wniosek o wydanie spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej dla dzieci z rodzin wielodzietnych – do pobrania na dole strony.

Wzór przykładowo wypełnionego wniosku wydanie spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej dla dzieci z rodzin wielodzietnych – do pobrania na dole strony.

 

Dzieci z rodzin posiadających trójkę dzieci

Dzieciom z Rodzin posiadających 3 dzieci przysługują roczne imienne bilety na 1 i 2 strefę biletową ZTM w cenie 99,00 zł.

Bilet ten przysługuje dziecku zamieszkałemu na terenie m.st. Warszawy do 30 września roku kalendarzowego w którym kończy 21 rok życia, pod warunkiem, że rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny, który samotnie je wychowuje, zamieszkują/e na terenie m.st. Warszawy i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy, bez względu na to, czy osoby te osiągają dochód.

Aby otrzymać bilet dla dziecka w cenie 99,00 zł, należy złożyć stosowny w tym zakresie wniosek wraz z wymaganymi do niego załącznikami oraz przedłożyć do wglądu dokumenty potwierdzające zamieszkanie i rozliczanie podatku na terenie Warszawy oraz potwierdzające stopień pokrewieństwa.

Na wniosek wnioskodawcy zameldowanego na terenie m.st. Warszawy, istnieje możliwość aby upoważniony pracownik Działu Sprzedaży Biletów ZTM, mający upoważnienie  do bazy ewidencji ludności – CRBDEL, potwierdził stopień pokrewieństwa pomiędzy wymienionymi we wniosku członkami rodziny.

Szczegółowe informacje są dostępne tutaj

UWAGA! W przypadku przedłużania ważności biletu, ponownie należy złożyć wniosek (3) wraz z wymaganymi do niego załącznikami - wskazanymi we wniosku - oraz przedłożyć do wglądu dokumenty potwierdzające zamieszkanie i rozliczanie podatku na terenie Warszawy za rok ubiegły oraz potwierdzające stopień pokrewieństwa.

Wniosek o wydanie spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej/hologramu dla rodzin, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Warszawie, zamieszkują na terenie m.st. Warszawy, posiadają troje dzieci i chcą skorzystać ze zniżek lub ulg – do pobrania na dole strony.

Wzór przykładowo wypełnionego wniosku o wydanie spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej/hologramu dla rodzin, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Warszawie, zamieszkują na terenie m.st. Warszawy, posiadają troje dzieci i chcą skorzystać ze zniżek lub ulg – do pobrania na dole strony.


wniosek_w_320

POBIERZ wniosek dla rodzin wielodzietnych (RW)

ZOBACZ wzór wypełnienia

W przypadku dzieci należy złożyć wniosek o wydanie nowych spersonalizowanych kart – o specjalnym wzorze – wraz z hologramem.

wniosek_3_320

POBIERZ wniosek dla rodzin z trójką dzieci (3)

ZOBACZ wzór wypełnienia

W przypadku dzieci należy złożyć wniosek o wydanie nowych spersonalizowanych kart – o specjalnym wzorze – wraz z hologramem.

Szczegółowe informacje na temat lokalizacji i godzin otwarcia POP-ów są dostępne tutaj

zaplanuj podróż

kalandarz
RODO w ZTM kanał rss ZTM w mediach społecznościowych

newsletter

Bezpieczny mały pasażer

Bezpieczny mały pasażer

Każdego dnia w Warszawskim Transporcie Publicznym spotykamy pasażerów, którzy w komunikacji miejskiej powinni cieszyć się specjalnymi względami: osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami czy rodziców z małymi dziećmi. Właśnie tej grupie pasażerów poświęcamy lipcowy numer naszego biuletynu. Naszą wspólną troską powinno być zapewnienie im bezpiecznego i możliwie wygodnego korzystania z pojazdów WTP. Rodzice natomiast sami muszą pamiętać o kilku ważnych zasadach, dzięki którym ich podróż będzie spokojna, a dziecko bezpieczne. więcej

Inwestycje i programy współfinansowane przez Unię Europejską