Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdą Państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.

kontakt

rada WTP

W Warszawie przy Zarządzie Transportu Miejskiego powstała Rada Warszawskiego Transportu Publicznego. To miejsce wymiany opinii, zbierania sugestii i informacji od przedstawicieli różnych środowisk na temat funkcjonowania Warszawskiego Transportu Publicznego.

Zarząd Transportu Miejskiego jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego w Warszawie i gminach metropolii warszawskiej, które w ramach międzygminnego porozumienia powierzyły stolicy organizację komunikacji na ich terenie. Decyzje podejmowane w zakresie organizacji transportu publicznego są oceniane przez różne środowiska opiniotwórcze biorące udział w życiu miasta, a opinie dotyczące przyjętych rozwiązań transportowych nie zawsze są jednomyślne. Zadaniem Rady jest zbieranie opinii i propozycji reprezentantów różnych środowisk na tematy organizacyjne, przewozowe, handlowe, taryfowe, infrastrukturalne. Dotyczą one rozwiązań obowiązujących lub możliwych do zastosowania w Warszawskim Transporcie Publicznym. Rada umożliwia swobodną wymianę poglądów i uwag, konfrontowanie różnorodnych stanowisk w toku bezpośredniej dyskusji, jest rozszerzeniem organizowanych dotychczas konsultacji społecznych. Prowadzenie jej posiedzeń zostało powierzone profesjonalnemu moderatorowi, który zagwarantuje bezstronność i obiektywizm.

Dla zachowania właściwej reprezentatywności mieszkańców Warszawy, do udziału w pracach Rady zaproszono przedstawicieli grup:

  • społecznej (2 przedstawicieli organizacji pozarządowych zrzeszających konsumentów, pasażerów, osoby niepełnosprawne, młodzież itd. 1 przedstawiciela Warszawskiej Rady Seniorów oraz 1 przedstawiciela Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu),
  • ekologicznej (2 reprezentantów organizacji zajmujących się zrównoważonym rozwojem, walką ze smogiem, hałasem, ograniczeniem emisji spalin),
  • biznesowej (2 przedstawicieli organizacji zrzeszających przedsiębiorców, deweloperów, podmioty z branży handlu i usług, oraz 2 przedstawicieli operatorów),
  • samorządowej (2 reprezentantów gmin, z którymi ZTM podpisał porozumienia; przedstawiciela Biura Polityki Mobilności i Transportu, reprezentanta ZTM oraz Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady m.st. Warszawy),
  • naukowej (3 ekspertów z różnych dziedzin nauki, wspierających rozwój transportu na terenie Warszawy).

Członkowie Rady zostali wybrani podczas dwóch spotkań inicjujących powstanie Rady WTP. Pierwsze spotkanie odbyło się 19 marca 2018 r. (relacja tutaj) w Centrum Kreatywności Targowa przy ul. Targowej 56 w Warszawie. Udział w nim wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych, stowarzyszeń obywatelskich oraz organizacji przedsiębiorców. Spotkanie przedstawicieli jednostek samorządu aglomeracji warszawskiej i operatorów warszawskich miało miejsce 26 marca 2018 r. (relacja tutaj). Uczestnicy spotkań zostali poproszeni o dokonanie wyboru swoich przedstawicieli w ramach powstałych grup. Zaproponowano również tematy i zagadnienia, którymi powinna zająć się Rada WTP.

Pierwsze posiedzenie Rady Warszawskiego Transportu Publicznego odbyło się 5 kwietnia 2018 r. (relacja tutaj) w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego, gdzie wręczono nominacje jej członkom. Przedyskutowano również pierwszy temat, wskazany podczas wcześniejszych spotkań.

24 kwietnia 2018 r., podczas drugiego posiedzenia Rady Warszawskiego Transportu Publicznego (relacja tutaj) kontynuowano dyskusję na temat dostępności do pojazdów i przystanków komunikacji miejskiej. Powstałe w wyniku tej dyskusji rekomendacje przekazano Dyrektorowi ZTM Wiesławowi Witkowi 16 maja 2018 r., w trakcie trzeciego posiedzenia Rady WTP (relacja tutaj).

18 czerwca 2018 r. mieszkańcy Warszawy wzięli udział w spotkaniu Rady Warszawskiego Transportu Publicznego. Otwarte spotkanie poświęcone było rekomendacjom dotychczas wypracowanym przez Radę WTP, a dotyczącym dostępności przystanków oraz pojazdów transportu publicznego dla osób o ograniczonej mobilności i percepcji. Mieszkańcy włączyli się do dyskusji, pytając i postulując konkretne rozwiązania i zmiany w systemie transportowym, np. dotyczące zmiany tras linii, usytuowania przystanków czy też konstrukcji różnych elementów pojazdów komunikacji miejskiej.

20 września 2018 r. odbyło się piąte posiedzenie Rady WTP. Dokończono ustalanie Rekomendacji dot. priorytetów dla pojazdów transportu publicznego w ruchu miejskim i ich uzasadnienia. Te zostaną przekazane Dyrektorowi ZTM na kolejnym posiedzeniu Rady WTP. Kolejnym punktem posiedzenia był temat utworzenia Karty Gwarancji Jakości – swoistego rodzaju Karty Praw Pasażera - zapewniającej pasażerom WTP określone standardy obsługi. Dalsze rozmoty dotyczyły wstępnych wyników przeglądu taboru WTP z zakresu dostępności przystanków i pojazdów transportu publicznego dla osób o ograniczonej mobilności i percepcji.

16 października 2018 r., podczas szóstego spotkania Rady WTP przekazano Dyrektorowi ZTM Wiesławowi Witkowi rekomendacje postulujące podjęcie koniecznych działań  o charakterze  legislacyjnym, organizacyjnym, informatycznym i infrastrukturalnym, aby zapewnić priorytetyzację dla transportu publicznego (relacja tutaj).

21 listopada odbyło się siódme posiedzenie Rady Warszawskiego Transportu Publicznego, podczas którego omawiany był temat informacji pasażerskiej, w szczególności możliwości poprawy dla osób słabowidzących czytelności rozkładów jazdy oraz rozwoju cyfrowych rozwiązań ułatwiających planowanie podróży warszawskim transportem publicznym. Drugim istotnym tematem podjętym przez członków Rady była integracja komunikacji w Metropolitalnym Obszarze Warszawskim z uwzględnieniem roli węzłów komunikacyjnych i parkingów P+R (relacja tutaj).

W środę 12 grudnia licznie przybyli mieszkańcy Warszawy i aglomeracji wzięli udział w warsztatach na cztery ważne dla rozwoju Warszawskiego Transportu Publicznego zagadnienia – marszrutyzacji linii, uprzywilejowania transportu publicznego w centrum Warszawy, informacji pasażerskiej oraz Karty Praw Pasażera. Każdy mógł się wypowiedzieć na wszystkie tematy bo dyskusje odbywały się w grupach, przy stolikach. Dyskutujący zmieniali się rotacyjnie pomiędzy stolikami tematycznymi.

Pasażerowie WTP uznali, że potrzebny jest taki dokument jak Karta Praw Pasażera ale jednocześnie zwrócili uwagę, że powinna zawierać także obowiązki. Pojawiły się również głosy, że konieczne jest doprecyzowanie zasad przewozu rowerów i bagażu a także prowadzenie kampanii edukacyjnych o komunikacji miejskiej.

Dyskutujący zgodzili się z opinią, że uprzywilejowanie Warszawskiego Transportu Publicznego jest potrzebne i zasadne. Powinny powstawać buspasy, sygnalizacje świetlne z priorytetami dla WTP oraz system kontroli ruchu na wydzielonych pasach ruchu.

Pasażerowie uważają, że dokładna i łatwo dostępna informacja pasażerska ułatwia korzystanie z WTP. Dlatego proponują rozbudowę systemu tablic SIP, także zbiorczych czyli pokazujących rozkłady jazdy z całych węzłów przesiadkowych. Ważnym kanałem informacyjnym jest Internet – strona internetowa, aplikacje mobilne, stąd postulaty ich budowy lub przebudowy.

Uczestnicy dyskusji chcą powiększenia sieci linii lokalnych, wewnątrz dzielnicowych, a także zwiększenia częstotliwości kursowania pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej. Inne postulaty to m.in. skracanie dróg dojścia do przystanków czy sukcesywne zwiększanie liczby tramwajów niskopodłogowych.

A do zagadnień wartych podjęcia przez Radę WTP w nadchodzącym 2019 roku pasażerowie zaliczyli w pierwszej kolejności tematykę projektowania układu komunikacyjnego i opracowywania rozkładów jazdy linii komunikacyjnych. W drugiej kolejności chcieliby, aby Rada zajęła się komfortem i warunkami podróży. Istotne znaczenie mają też dla pasażerów aspekty rozwoju ekologicznego transportu publicznego w Warszawie. Tak więc zarówno przez Radą WTP, jak i przed ZTM kolejny rok poważnych prac w zakresie podnoszenia jakości świadczenia usług komunikacyjnych.  

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowo (radaWTP@ztm.waw.pl) lub telefonicznie (tel. 22-459-41-75).

Materiały dotyczące działalności Rady WTP można pobrać poniżej:

zaplanuj podróż

kalandarz
RODO w ZTM kanał rss ZTM w mediach społecznościowych

newsletter

Metro odkrywa Warszawę

Metro odkrywa Warszawę

Budowa metra to nie tylko wielkie wyzwanie inwestycyjne i szansa na wygodniejszy oraz sprawniejszy transport dla mieszkańców i gości stolicy. To także znakomita okazja do zajrzenia w głąb ziemi i wydobycia skarbów, które od wielu lat tam przechowuje. Budowa metra to przecież gruntowne przekopywanie Warszawy wzdłuż i wszerz, a więc gratka dla archeologów. Znalezione ostatnio szczątki prehistorycznego zwierzęcia to tylko jeden z wielu fragmentów przeszłości, odsłoniętych przez koparki. Co jeszcze udało się znaleźć podczas budowy warszawskiego metra? Co znalezione przedmioty mówią nam o historii Warszawy? więcej

Inwestycje i programy współfinansowane przez Unię Europejską