Informacja w zakresie dostosowania stacjonarnych automatów biletowych do obsługi osób niepełnosprawnych – ZTM Warszawa

Informacja w zakresie dostosowania stacjonarnych automatów biletowych do obsługi osób niepełnosprawnych

Mając na uwadze wytyczne w zakresie dostosowania urządzeń do sprzedaży biletów, w szczególności stacjonarnych automatów biletowych, które zostały opisane w Zarządzeniu 1682/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 października 2017 r., Zarząd Transportu Miejskiego  informuje o udzieleniu odstępstwa do dnia 31 grudnia 2022 r. w zakresie Standardów dostępności dla m.st. Warszawy.

Jednocześnie informujemy, że wszyscy wykonawcy ubiegający się o udział w systemie otwartym w przedmiocie instalacji stacjonarnych automatów biletowych obsługujących sprzedaż biletów ZTM będą musieli, począwszy od dnia 1 stycznia 2023 r. spełniać wytyczne określone w Zarządzeniu nr 1682/2017 z dnia 23 października 2017 r., w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji.

Zarząd Transport Miejskiego nie może zagwarantować , iż w przyszłości wytyczne zawarte w Zarządzeniu nr 1682/2017 z dnia 23 października 2017 r. nie ulegną zmianie. W związku z tym szczegółowe obowiązki wykonawców (uczestników systemu otwartego) w zakresie wymagań dotyczących funkcjonalności wymaganej od automatów biletowych zostaną ustalone przed wszczęciem przyszłego postępowania dotyczącego tego systemu otwartego m.in. na podstawie podówczas obowiązującej treści Zarządzenia nr 1682/2017.

Zarządzenie nr 1682/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 października 2017 r.  w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.