Informacja w zakresie dostosowania stacjonarnych automatów biletowych do obsługi osób niepełnosprawnych – ZTM Warszawa

Informacja w zakresie dostosowania stacjonarnych automatów biletowych do obsługi osób niepełnosprawnych

Mając na uwadze wytyczne w zakresie dostosowania urządzeń do sprzedaży biletów, w szczególności stacjonarnych automatów biletowych, które zostały opisane w Zarządzeniu 1682/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 października 2017 r., Zarząd Transportu Miejskiego informuje o udzieleniu odstępstwa do dnia 27 czerwca 2025 r. w zakresie Standardów dostępności dla m.st. Warszawy.

Zarząd Transport Miejskiego nie może zagwarantować, iż w przyszłości wytyczne zawarte w Zarządzeniu nr 1682/2017 z dnia 23 października 2017 r. nie ulegną zmianie. W związku z tym szczegółowe obowiązki wykonawców (uczestników systemu otwartego) w zakresie wymagań dotyczących funkcjonalności wymaganej od automatów biletowych zostaną ustalone przed wszczęciem przyszłego postępowania dotyczącego tego systemu otwartego m.in. na podstawie podówczas obowiązującej treści Zarządzenia nr 1682/2017.

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.