Kolejne rekomendacje Rady WTP przekazane do ZTM – ZTM Warszawa

Kolejne rekomendacje Rady WTP przekazane do ZTM

16 października po raz kolejny spotkali się członkowie Rady Warszawskiego Transportu Publicznego. Podczas tego posiedzenia do Zarządu Transportu Miejskiego przekazano rekomendacje dotyczące priorytetów dla pojazdów stołecznej komunikacji w ruchu miejskim.

Dokument zawiera siedem rekomendacji postulujących podjęcie koniecznych działań  o charakterze  legislacyjnym, organizacyjnym, informatycznym i infrastrukturalnym.  Na ręce dyrektora ZTM Wiesława Witka przekazali go członkowie Rady WTP: dr Andrzej Brzeziński z Politechniki Warszawskiej, Dariusz Załuska – prezes Mobilis Sp. z o.o, Łukasz Bielecki – członek zarządu Fundacji Zielone Mazowsze oraz moderator dr Andrzej Kassenberg. Dokument powstał w trakcie dwóch poprzednich posiedzeń Rady Warszawskiego Transportu Publicznego. Dyrektor ZTM wyraził nadzieje, że realizacja rekomendacji przysłuży się wszystkim pasażerom stołecznej komunikacji miejskiej – zarówno warszawiakom, przyjezdnym, jak i mieszkańcom okolicznych gmin.

W dalszej części spotkania podjęto dyskusję na temat Karty Praw Pasażera. Rozmawiano na temat funkcji i celu jej stworzenia oraz proponowanych zapisów. Później zebranym przedstawiono informacje na temat integracji transportu publicznego w aglomeracji warszawskiej. Przedstawiciel miasta Marki mówił o problemach i sukcesach w integracji tamtejszej komunikacji z Warszawskim Transportem Publicznym. Rozmawiano także o współpracy ZTM z innymi okołowarszawskimi gminami.

Na koniec spotkania członkowie Rady WTP podjęli dyskusję nad propozycjami tematów, które powinny zostać ujęte w kolejnym zestawie rekomendacji dla Zarządu Transportu Miejskiego, tym razem dotyczącym integracji transportu publicznego w stołecznej aglomeracji. Opracowano listę kilkunastu propozycji, nad którymi toczyć się będą dalsze prace.

Rada Warszawskiego Transportu Publicznego została powołana przy ZTM jako platforma wymiany opinii, zbierania sugestii i informacji od przedstawicieli różnych środowisk (m.in. organizacji społecznych, ekologicznych, biznesowych, samorządów, czy świata nauki). To ciało doradcze, podczas spotkań którego dyskutowane są tematy organizacyjne, przewozowe, handlowe, taryfowe, czy infrastrukturalne, dotyczące transportu publicznego w stolicy i w całej aglomeracji.

Więcej informacji na temat idei powołania Rady WTP, zasad jej prac oraz tematyki, którą się zajmuje, znaleźć można na stronie ZTM.

Ostatnia aktualizacja 3 czerwca 2019

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.