Zakończone: Żoliborz – ZTM Warszawa

Zakończone: Żoliborz

SPIS TREŚCI

Informacje
Propozycje tras
Schematy, ulotka i plakat
Raport – wyniki konsultacji społecznych

Informacje

Czy autobusy powinny kursować Elbląską i Rydygiera? Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych

Zarząd Transportu Miejskiego rozważa uruchomienie linii autobusowej obsługującej osiedla: Zatrasie, Rudawka i Żoliborz Południowy. Autobus mógłby kursować m.in. ulicami: Elbląską i Rydygiera. Aby jednak przebieg trasy linii odpowiadał jak najliczniejszej grupie pasażerów – rozpoczynamy konsultacje społeczne w tej sprawie. Na opinie czekamy do 27 lipca.

Południowa część Żoliborza podlega obecnie procesowi przeobrażenia z osiedla przemysłowego w osiedle mieszkalne. W powstałych blokach mieszka już kilka tysięcy osób, a kolejne działki czekają na zabudowę. Natomiast południowo-zachodnia część dzielnicy, tj. osiedle Zatrasie i Rudawka, to skupisko bloków z lat 60-tych. Pomimo, że osiedle otoczone jest ciągami komunikacyjnymi obsługiwanymi często kursującymi liniami, to z wewnątrz osiedla do najbliższych przystanków należy przejść nawet 400 metrów. Dlatego chcemy „przybliżyć” ten obszar Żoliborza do transportu zbiorowego. 

ZOBACZ ulotkę konsultacyjną
POBIERZ plakat informacyjny

Propozycje tras

Do mieszkańców Zatrasia, Rudawki i Żoliborza Południowego kierujemy pytanie czy chcą aby ulicami Rydygiera i Elbląską kursowała linia autobusowa. Aby umożliwić rozpoczęcie debaty o komunikacji miejskiej w tej części Żoliborza przedstawiamy cztery możliwe warianty możliwego kursowania linii autobusowej.

Wraz z informacją o proponowanych wariantach przebiegu tras przedstawiamy również informacje, które warunkują kursowanie autobusów na danej trasie:

(aby powiększyć kliknij w schemat – link otworzy się w nowym oknie)

Linia autobusowa kursowałaby od skrzyżowania Broniewskiego/Elbląska na trasie: Elbląska – Krasińskiego – Powązkowska – Duchnicka – Przasnyska – Rydygiera i dalej do pętli DW. GDAŃSKI (RYDYGIERA).

Przebieg trasy linii pomiędzy skrzyżowaniem Rydygiera/Matysiakówny a Dw. Gdańskim (np. przez pl. Grunwaldzki albo bezpośrednio ul. Rydygiera) a także za skrzyżowaniem Elbląska/ Broniewskiego oraz ewentualne zmiany na innych liniach będą przedmiotem oddzielnych analiz.

Wariant ten wymagałby budowy 9 nowych przystanków na ul. Elbląskiej i Rydygiera:

Ponadto (do czasu wybudowania ul. Rydygiera na odcinku Przasnyska – Powązkowska) wymagane byłoby wznowienie funkcjonowania dwóch dawnych przystanków ZTM jednego przystanku na ul. Przasnyskiej przy skrzyżowaniu Rydygiera/Przasnyska (po wschodniej stronie) oraz jednego przystanku na ul. Duchnickiej.

(aby powiększyć kliknij w schemat – link otworzy się w nowym oknie)

Linia   autobusowa kursowałaby od skrzyżowania Broniewskiego/Elbląska na trasie:

Elbląska – Krasińskiego – Przasnyska – Rydygiera i dalej do pętli  DW. GDAŃSKI (RYDYGIERA)

Przebieg trasy linii pomiędzy skrzyżowaniem Rydygiera/Matysiakówny a Dw. Gdańskim (np. przez pl. Grunwaldzki albo bezpośrednio ul. Rydygiera) a także za skrzyżowaniem Elbląska/Broniewskiego oraz ewentualne zmiany na innych liniach będą przedmiotem oddzielnych analiz.

Wariant ten wymagałby budowy 11 nowych przystanków:

Ponadto wymagane byłoby wznowienie funkcjonowania dawnego przystanku ZTM na ul. Przasnyskiej przy skrzyżowaniu Rydygiera/Przasnyska (po zachodniej stronie).

(aby powiększyć kliknij w schemat – link otworzy się w nowym oknie)

Linia   autobusowa kursowałaby od skrzyżowania Broniewskiego/Elbląska na trasie: Elbląska – Przasnyska – Rydygiera i dalej do pętli DW. GDAŃSKI (RYDYGIERA)

Przebieg trasy linii pomiędzy skrzyżowaniem Rydygiera/Matysiakówny a Dw. Gdańskim (np. przez pl. Grunwaldzki albo bezpośrednio ul. Rydygiera) a także za skrzyżowaniem Elbląska / Broniewskiego oraz ewentualne zmiany na innych liniach będą przedmiotem oddzielnych analiz.

Wariant ten wymagałby budowy 10 nowych przystanków:

Równocześnie należy nadmienić, że wariant ten wymaga likwidacji lub przebudowy progu zwalniającego na ul. Przasnyskiej.

Ponadto wymagane byłoby wznowienie funkcjonowania dawnego przystanku ZTM na ul. Przasnyskiej przy skrzyżowaniu Rydygiera/Przasnyska (po zachodniej stronie).

(aby powiększyć kliknij w schemat – link otworzy się w nowym oknie)

Linia   autobusowa kursowałaby od skrzyżowania Powązkowska/Rydygiera ulicami: Rydygiera (etapowo do czasu wybudowania ul. Rydygiera na odcinku Przasnyska – Powązkowska od skrzyżowania Powązkowska/Duchnicka ulicami Duchnicką – Przasnyską – Rydygiera) i Rydygiera i dalej do pętli DW. GDAŃSKI (RYDYGIERA).

Przebieg trasy linii pomiędzy skrzyżowaniem Rydygiera/Matysiakówny a Dw. Gdańskim (np. przez pl. Grunwaldzki albo bezpośrednio ul. Rydygiera), a także za skrzyżowaniem Powązkowska/Rydygiera (etapowo: za skrzyżowaniem Powązkowska/Duchnicka) oraz ewentualne zmiany na innych liniach będą przedmiotem oddzielnych analiz.

Wariant ten wymagałby budowy 5 przystanków:

Ponadto (do czasu wybudowania ul. Rydygiera na odcinku Przasnyska – Powązkowska) wymagane byłoby wznowienie funkcjonowania dawnych przystanków ZTM na ul. Przasnyskiej przy skrzyżowaniu Rydygiera/Przasnyska (po wschodniej stronie) oraz przystanku na ul. Duchnickiej.

Schematy, ulotka i plakat

schemat – wariant 1png (339 KB)
schemat – wariant 2apng (338 KB)
schemat – wariant 2bpng (338 KB)
schemat – wariant 3png (336 KB)
MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.