Zakończone: Odolany – ZTM Warszawa

Zakończone: Odolany

konsultacje_odolany_542

Zarząd Transportu Miejskiego rozpoczął konsultacje społeczne dotyczące propozycji uruchomienia nowej linii autobusowej kursującej przez ul. Jana Kazimierza na Odolanach. Mieszkańcy swoje uwagi, opinie i wnioski mogą przesyłać do 15 maja.

Konsultacje organizowane są wspólnie z Urzędem Dzielnicy Wola.

Poprzemysłowe Odolany coraz szybciej zabudowują się osiedlami mieszkaniowymi. Ich mieszkańcy coraz częściej zgłaszają do ZTM postulaty o uruchomienie linii autobusowej, która usprawniłaby im dojazd do centrum. Dlatego ZTM proponuje uruchomienie linii kursującej ul. Jana Kazimierza. Równolegle wpływa wiele opinii stanowczo sprzeciwiających się tym planom.

Docelowo obsługa komunikacyjna osiedla mogłaby się odbywać nową ulicą, równoległą do Jana Kazimierza oraz przez rozbudowaną ul. Sowińskiego. Jednak do czasu powstania tych ciągów (perspektywa kilku lat) wskazane jest zapewnienie dostępu do komunikacji mieszkańcom osiedli po południowej stronie ul. Jana Kazimierza. Osiedla po północnej stronie ul. Jana Kazimierza znajdują się bowiem w strefie dojścia do istniejących przystanków przy ul. Kasprzaka i ul. Wolskiej.

Przygotowana przez ZTM propozycja zakłada dwa warianty podstawowe oraz tzw. wariant zerowy, który zakłada brak jakichkolwiek zmian.

Uczestnicy konsultacji zostaną poinformowani, iż ostateczny kształt połączenia będzie dodatkowo zależał od budowy odcinka ul. Hubalczyków od ul. Wolskiej do Jana Kazimierza. Do czasu powstania tego odcinka linia mogłaby kursować jednokierunkowo od ul. Ordona do ul. Studziennej i wracać ul. Wolską.

Konsultacjom zostanie poddany nie tylko sam przebieg linii ale również lokalizacja przystanków.

Wariant „0”

Brak jakichkolwiek zmian

wariant_0_542

Wariant 1

Linia jednokierunkowa kursująca na trasie: RONDO DASZYŃSKIEGO – Prosta – Kasprzaka – Ordona – Jana Kazimierza – Studzienna – Wolska – Kasprzaka – Prosta – RONDO DASZYŃSKIEGO.

wariant_1_542

Wariant 2

Linia kursująca w obu kierunkach na trasie: RONDO DASZYŃSKIEGO – Prosta – Kasprzaka – Ordona – Jana Kazimierza – Hubalczyków – Fort Wola – CM. WOLSKI.

wariant_2_542

W zależności od wybranego wariantu linia zatrzymywałaby się na wszystkich już istniejących przystankach oraz na nowych, które musiałyby zostać wybudowane. Propozycja zakłada budowę następujących nowych przystanków przy skrzyżowaniach: Ordona/Jana Kazimierza, Jana Kazimierza/Gizów, Jana Kazimierza/Goleszowska, Jana Kazimierza/Sowińskiego, Jana Kazimierza/Hubalczyków.

Mieszkańcy swoje wnioski mogą przesyłać do ZTM mailem na adres konsultacje@ztm.waw.pl z dopiskiem „Autobusem na Odolany” lub pocztą na adres: ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa z dopiskiem „Autobus na Odolany”. Szczegółowe informacje są dostępne na naszej stronie internetowej www.ztm.waw.pl/odolany.

W ramach konsultacji przewidziane zostało również otwarte spotkanie z mieszkańcami, które odbędzie się 12 maja o godzinie 18.00 w szkole przy ulicy Grabowskiej 1. Ponadto został zaplanowany spacer z przewodnikiem, w trakcie którego będzie można m.in. obejrzeć miejsca, w których zostały zaplanowane przystanki autobusowe przy ul. Jana Kazimierza oraz poznać liczne ciekawostki na temat Odolan. Spacer odbędzie się 7 maja w godz. 12.00-14.00. Spacerowicze wyruszą ze skrzyżowania Kasprzaka i Ordona.

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.