Standaryzacja zasad kształtowania węzłów przesiadkowych – ZTM Warszawa

Standaryzacja zasad kształtowania węzłów przesiadkowych

Opracowujemy standardy i wytyczne projektowe dla warszawskich węzłów przesiadkowych. Dokument będzie miał wpływ na kształtowanie przestrzeni wokół nich m.in. na zagospodarowanie terenu, estetykę, zieleń, system informacji pasażerskiej, wyposażenie infrastruktury przystankowej…

Każdego dnia po Warszawie transportem zbiorowym poruszają się miliony mieszkańców i gości. Oznacza to, że na przystankach pojawia się co dzień około 5 mln pasażerów, a w trakcie podróży każdego dnia realizowanych jest około 1,8 mln przesiadek (dane opracowane na podstawie WBR 2015). Węzły przesiadkowe pełnią istotną rolę w racjonalizacji układu komunikacyjnego. W Opracowaniu zwracamy uwagę między innymi na to jak powinny wyglądać: rozmieszczenie informacji pasażerskiej, system informacji wizualnej, rozgłoszeniowej czy dotykowej, urządzenia techniczne w węźle, ciągli pisze takie jak schody ruchome, pochylnie, windy, przejścia podziemne oraz inne elementy węzła zapewniające dogodne przesiadanie się.

W celu poprawy jakości podróży komunikacją zbiorową w mieście stołecznym Warszawie należy opracować zbiór wytycznych i rekomendacji dotyczących planowania, projektowania, wykonawstwa i eksploatacji węzłów przesiadkowych.

Wstępną koncepcję dokumentu już mamy. Możesz ją pobrać poniżej. Zależy nam na uwzględnieniu Twojej opinii. Jeżeli chcesz się nią z nami podzielić, weź udział w konsultacjach.

Konsultacje trwają do 25 października 2019. Wszystkie informacje można znaleźć również TUTAJ.

Jak można wziąć udział w konsultacjach:

Porozmawiajmy na spotkaniach konsultacyjnych

Możesz też przesłać swoje opinie i uwagi e-mailem na adres konsultacje@idom.com

Co dalej?

Pomysły mieszkańców, zgłoszone podczas konsultacji oraz przesłane e-mailem, zostaną wykorzystane do stworzenia końcowego Opracowania standardów i wytycznych dla węzłów przesiadkowych w m.st. Warszawie. Opracowanie to będzie miało charakter komplementarny w stosunku do innych miejskich standardów oraz dokumentów o charakterze strategicznym, w szczególności w stosunku do Standardów Dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy oraz Standardów i Wytycznych projektowych i wykonawczych infrastruktury dla pieszych w m. st. Warszawie. Planujemy wprowadzenie opracowanych standardów i wytycznych Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy, tak by skutecznie móc wdrażać Wasze pomysły.

Etap_III_Dobre_praktykipdf (16 MB)
MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.