O roli metra w Warszawie podczas międzynarodowego seminarium – ZTM Warszawa

O roli metra w Warszawie podczas międzynarodowego seminarium

Prezentacja dyrektor ZTM

Z okazji Jubileuszu 50-lecia International Tunnelling and Underground Space Association ITA-AITES, w gmachu Politechniki Warszawskiej, 12 czerwca odbyło się seminarium „Wyzwania nowoczesnego tunelowania“. Jednym z prelegentów była Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego Katarzyna Strzegowska, która opowiedziała licznie zgromadzonym uczestnikom o roli metra w systemie transportowym w Warszawie.

W seminarium wzięli udział członkowie Zarządu ITA z prezydentem ITA prof. Arnoldem Dix, poprzednią prezydent – prof. Jenny Yan na czele oraz przedstawiciele Metroprojektu, Metra Warszawskiego, firm związanych z budową i projektowaniem tuneli w Polsce i na świecie.

Podczas sesji otwarcia omówiono rozwój zmechanizowanych metod budowy tuneli, historię ITA oraz projekty tuneli z całego świata, które na przestrzeni ostatnich 50 lat były największymi osiągnięciami budownictwa tunelowego. Pokazano także najciekawsze realizacje tunelowe w Chinach.

Druga poświęcona była budowie sieci metra w Warszawie. Katarzyna Strzegowska przedstawiła wizję Warszawy, w której nie byłoby metra. Dzięki danym na temat liczby pasażerów korzystających każdego dnia z tego rodzaju transportu, czasu przejazdu, częstotliwości oraz pojemności każdego z dostępnych w Warszawie środków transportu zgromadzeni goście dowiedzieli się, że podróżowanie po stolicy bez podziemnej kolei byłoby znacznie mniej wygodne, dłuższe, zawodne i wiązałoby się ze zwiększonym zanieczyszczeniem powietrza.

Dr inż. Jerzy Lejk wraz z zespołem z Metra Warszawskiego omówił projektowanie i budowę bieżących i kolejnych linii M2, M3 i M4.

Tematyka kolejnej sesji to tunele kolejowe, drogowe i tunele drążone tarczami o dużych średnicach.

Ostatnia aktualizacja 4 lipca 2024

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.