Spotlog na Młocinach – ZTM Warszawa

Spotlog na Młocinach

Węzeł komunikacyjny Młociny odwiedzili dzisiaj (17.04) uczestnicy międzynarodowego projektu SPOTLOG (Zielone i Społecznie Odpowiedzialne Innowacje w Logistyce Miejskiej), którego interesariuszem jest Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie. Gości interesował zarówno parking Park&Ride, jak i liczne opcje przesiadkowe dla mieszkańców północnego Mazowsza.

Projekt SPOTLOG (Green and Socially resPOnsible ciTy Logistics InnovaTions) nastawiony jest na dzielenie się wiedzą i doświadczeniami, jego uczestnicy poznają praktyki związane z integracją usług transportu publicznego i transportu towarów. Kilkudziesięcioosobowa grupa z zaciekawieniem przyglądała się rozwiązaniom komunikacyjnym na Młocinach, duże zainteresowanie wzbudził zwłaszcza parking, tak licznie wykorzystywany przez mieszkańców północnej części aglomeracji warszawskiej. Uczestnicy projektu mieli wiele pytań dotyczących m.in. dostępności miejsc parkingowych, użytkowników parkingu, możliwości ładowania samochodów elektrycznych oraz integracji autobusów, samochodów prywatnych, tramwajów i metra w jednym miejscu.

Spotlog to projekt realizowany w ramach programu Interreg. Jego liderem jest Uniwersytet w Aveiro, a konsorcjum projektowe współtworzy 11 partnerów z 8 państw (Portugalia, Włochy, Belgia, Francja, Rumunia, Łotwa, Polska i Finlandia).

Głównym celem tego projektu jest angażowanie społeczności lokalnych w tworzenie społecznie odpowiedzialnych systemów logistycznych, opartych na systemach możliwie zeroemisyjnych, poprzez wykorzystanie dostępnych zasobów oraz cyfryzację usług transportu towarów i pasażerów. Partnerzy projektu SPOTLOG dążą do udoskonalenia instrumentów polityki regionalnej w kierunku europejskich celów mobilności, sprzyjającej włączeniu społecznemu i neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla.

Ostatnia aktualizacja 17 kwietnia 2024

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.