Komunikacyjna oferta dla kafeterii! – ZTM Warszawa

Komunikacyjna oferta dla kafeterii!

logo: kafeteria benefitów pracowniczych

Zarząd Transportu Miejskiego przygotował specjalną ofertę dla systemów kafeteryjnych współpracujących z pracodawcami i oferujących na swoich stronach benefity pozapłacowe.

W ramach oferty, pracodawca może dofinansować zakup biletów komunikacji miejskiej, dzięki czemu zachęca pracowników do wyboru bardziej prospołecznych zachowań oraz ekologicznego środka transportu. Jednocześnie tego typu działania mogą wyróżnić daną markę na rynku ofert pracy.

Nasi partnerzy otrzymują nowoczesny i łatwy system sprzedaży kodów doładowujących bilety długookresowe wszystkich typów oraz wygodne i przejrzyste rozliczenia.

Co zaś zyskują pracownicy objęci programem?

Firmy zainteresowane programem zapraszamy do kontaktu:

telefon: +48 664 470 527
mail: wtpbiznes@ztm.waw.pl

Ostatnia aktualizacja 7 lutego 2024

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.