Wspólnie przeciwko terroryzmowi w autobusach – ZTM Warszawa

Wspólnie przeciwko terroryzmowi w autobusach

Uczestnicy webinaru SafeBus

Przedstawiciele Forum Organizatorów Transportu oraz operatorzy autobusowi WTP wzięli udział w zorganizowanym przez warszawski Zarząd Transportu Miejskiego (24.11) spotkaniu na temat zagrożeń terrorystycznych w autobusach komunikacji miejskiej. Webinar był częścią projektu SafeBus, realizowanego od dwóch lat przy aktywnym udziale ZTM.

ZTM jest uczestnikiem unijnego projektu, w ramach którego opracowane zostały zalecenia dotyczące bezpieczeństwa pasażerów i prowadzących pojazdy oraz wytyczne jak ocenić zagrożenie, zapobiegać mu i reagować na nie. Liderem przedsięwzięcia jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Publicznego (UITP). Oprócz UITP oraz ZTM biorą w nim udział operatorzy transportu publicznego z Lizbony (Carris), ATAC z Rzymu oraz niderlandzki oddział Arrivy.

Rola ZTM polega na wsparciu merytorycznym konsorcjum projektowego poprzez aktywny udział w pracach nad platformą internetową, integrującą rozwiązania w zakresie prewencji ataków terrorystycznych (https://safe-bus.eu), przygotowywaniu materiałów szkoleniowych, procedur, a także kursów internetowych oraz portalu e-learningowego z materiałami szkoleniowymi dla dedykowanych grup odbiorców, np. dla kierowców autobusów

Jednym z założeń projektu jest organizacja warsztatów z operatorami i organizatorami transportu publicznego. Podczas spotkania, w którym udział wzięli przedstawiciele przewoźników, ale także organizatorów transportu z Łodzi, Gdańska, Gdyni, Poznania, Rzeszowa, Chrzanowa, Szczecina, Wałbrzycha, Tczewa, Katowic, Poznania, Grudziądza, Olsztyna, Krakowa i Grodziska, przedstawione zostały poradniki dla osób odpowiedzialnych za szkolenia z bezpieczeństwa oraz dla kierowców: „Poradnik dla kierowców na temat bezpieczeństwa w transporcie publicznym” oraz „Podręcznik zarządzania procedurami szkoleniowymi w transporcie publicznym”.

Uczestnicy spotkania zostali poproszeni o wypełnienie ankiety na temat zagrożeń terrorystycznych oraz zaproszeni do udziału w sesji e-learningowej dla kierowców autobusów.

Ostatnia aktualizacja 7 lutego 2024

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.