Metropolia w ruchu, nowe linie SKM – ZTM Warszawa

Metropolia w ruchu, nowe linie SKM

Nowy pociąg SKM na stacji Piaseczno

Rozpoczął się III i zarazem ostatni etap konsultacji społecznych projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Samorządowcy rozmawiali dzisiaj w Piasecznie o transportowych rozwiązaniach dla metropolii warszawskiej. Okazją do spotkania było uruchomienie dwóch nowych linii SKM, których realizacja nie byłaby możliwa bez wsparcia środków unijnych.

Uruchomienie nowych linii SKM i trzeci etap konsultacji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej były dziś okazją do spotkania samorządowców metropolii warszawskiej. Na stacji w Piasecznie, w Klubie Seniora w budynku dworca, spotkali się m.in. marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz, burmistrz Mińska Mazowieckiego Marcin Jakubowski i wójt Izabelina Dorota Zmarzlak. Towarzyszyli im przedstawiciele miejskich i wojewódzkich spółek transportowych.

– Cały czas staramy się rozwijać sieć połączeń na obszarze metropolii warszawskiej, która powinna działać jako jeden, wspólny organizm – m.in. właśnie pod względem komunikacyjnym – mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. – Zrównoważona mobilność to zarówno dobre drogi, równe, wygodne dla wszystkich użytkowników chodniki i ścieżki rowerowe, jak też poprawa dostępności transportu publicznego dla jak największej liczby mieszkańców metropolii warszawskiej – dodał prezydent stolicy.

Wspólne działanie

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, czyli SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan), przygotowany został przez Warszawę we współpracy z gminami i powiatami metropolii warszawskiej. Jest on kontynuacją już wcześniej podejmowanych wspólnych działań m.in. w zakresie rozwoju transportu publicznego.

– Cieszę się, że mieszkańcy metropolii warszawskiej otrzymują dziś nowe, kolejne połączenia kolejowe. Cały czas rozwijamy zintegrowaną siatkę połączeń komunikacyjnych, a mieszkańcy Warszawy i okolicznych gmin mogą korzystać ze wspólnego biletu – honorowanego w pociągach Szybkiej Kolei Miejskiej, ale również na liniach Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Przygotowujemy się również do wykorzystania nowych środków unijnych w ramach Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej – działania w zakresie rozwoju transportu publicznego są niezbędne do otrzymania wsparcia z Unii Europejskiej – podkreślał dziś marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Metropolia warszawska to jeden z najszybciej rozwijających się regionów Europy, na jej terenie mieszka ponad 3 mln mieszkańców. To 6 tys. km kw., 70 gmin i 9 powiatów.

Dwie nowe linie SKM z Piaseczna

Gminy metropolii warszawskiej stawiają na rozwój transportu szynowego, który jest ekologiczny i powszechnie dostępny – rosnąca częstotliwość połączeń SKM i WKD oraz wymiana taboru na coraz bardziej nowoczesny ułatwiają życie mieszkańcom stolicy i okolicznych gmin.

– Mieszkańcy Piaseczna otrzymali dwa nowe połączenia SKM – do Warszawy Głównej i Wieliszewa. Dzięki tym liniom dojazd do stolicy będzie łatwiejszy. Ale na tym nie koniec inwestycji komunikacyjnych w Piasecznie – staramy się zorganizować jak najwięcej miejsc parkingowych wokół dworca i zaplanować wiadukty nad liniami kolejowymi. Przygotowujemy się również do rozbudowy węzła przesiadkowego przy dworcu, skąd odjeżdżają autobusy miejskie – funkcjonujące w ramach systemu ZTM – mówi burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz.

Mieszkańcy Piaseczna, ale także wielu warszawskich dzielnic, będą mogli skorzystać z dwóch kursów w ciągu godziny. W pociągach SKM linii S4 i S40 obowiązują wszystkie bilety Zarządu Transportu Miejskiego (w tym także Bilety Metropolitalne).

– Dzięki przebudowie infrastruktury kolejowej, poprawie przepustowości pomiędzy Warszawą z Mińskiem Mazowieckim również mieszkańcy wschodniej bramy metropolii zyskają w przyszłości nowe połączenie ze stolicą. Ale już dziś Mińsk Mazowiecki sprawnie organizuje transport zbiorowy – mamy 4 linie autobusowe, które obejmują niemal całe miasto i dowożą pasażerów do stacji kolejowych, gdzie mogą się oni przesiadać do pociągów Kolei Mazowieckich. W ten sposób Mińsk realizuje jeden z punktów Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, czyli zintegrowanie lokalnych podsystemów transportu zbiorowego z liniami metropolitarnymi – mówi Marcin Jakubowski, burmistrz Mińska Mazowieckiego.

Niebieska grafika "jak poruszać się po metropolii warszawskiej"

Jak wziąć udział w konsultacjach społecznych?

Rozwój transportu szynowego wpisuje się w Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Żeby poznać opinię specjalistów i mieszkańców, Urząd m.st. Warszawy we współpracy ze Stowarzyszeniem Metropolia Warszawa prowadzi konsultacje społeczne na kilku etapach powstawania dokumentu.

W ramach dwóch pierwszych etapów odbyło się 27 spotkań informacyjno-warsztatowych (stacjonarnych i online) na terenie całej metropolii, zarówno otwartych dla wszystkich zainteresowanych jak i adresowanych do radnych, urzędników, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, aktywistów i osób reprezentujących kluczowe instytucje, np. kolej czy transport zbiorowy.

 Zachęcamy wszystkich mieszkańców metropolii do wzięcia udziału w trzecim etapie konsultacji społecznych Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, które zaczęły się 10 marca i potrwają do 6 kwietnia – podkreślała Dorota Zmarzlak, wójt Izabelina.

W konsultacjach można wziąć w nich można udział podczas:

Do 6 kwietnia można również przesyłać opinie na adres e-mail: sump-mw@trako.com.pl.

Prace nad „Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla metropolii warszawskiej” są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Ostatnia aktualizacja 7 kwietnia 2023

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.