Aby przystanki były dobrze wyposażone – ZTM Warszawa

Aby przystanki były dobrze wyposażone

zdjęcie wiaty przystankowej

Szyby wiat przystankowych, elementy słupków, tablice informacyjne, podpory i listwy do ławek. To tylko część elementów niezbędnych do utrzymania przystanków Warszawskiego Transportu Publicznego w należytym porządku. Ogłosiliśmy przetarg na dostawę ponad 14 tys. elementów infrastruktury przystankowej.

W ramach sieci Warszawskiego Transportu Publicznego funkcjonuje ponad 6,5 tys. przystanków, w tym 6 tys. autobusowych i ponad pół tysiąca tramwajowych. Ogłosiliśmy przetarg na dostawę elementów infrastruktury przystankowej. Zadaniem zwycięzcy będzie dostarczanie w miarę potrzeb – do grudnia tego roku – elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowanie przystanków. Będą to m.in.: elementy słupków przystankowych, kotwy do montażu słupków, podpory i listwy do ławek, szyby wiat przystankowych, tablice pod znak drogowy z symbolem autobusu, tablice informacyjne „Czoło wagonu” oraz elementy tablic z informacją pasażerską – osłony na tablice informacyjne i wkłady.

Przystanki komunikacji miejskiej są regularnie kontrolowane i – w razie konieczności – elementy zużyte są wymieniane, a popsute naprawiane. Niestety oprócz naturalnego zużywania się infrastruktury poważnym problemem są akty wandalizmu. W 2020 roku odnotowaliśmy prawie 60 tys. celowych zniszczeń, a koszty ich napraw (bez kosztów materiałów niezbędnych do dokonania napraw) przekroczyły 1,3 mln zł. Najczęściej niszczono tablice z rozkładami jazdy. W ubiegłym roku miało miejsce ponad 46 tys. tego typu zdarzeń.

Firmy zainteresowane udziałem w przetargu na dostawę elementów infrastruktury przystankowej mają czas na składanie dokumentów do 23 kwietnia do godziny 11.00

Ostatnia aktualizacja 16 kwietnia 2021

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.